Archív kategorie: Akce

Den evropského dědictví v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí

I vrchlabské Krkonošské muzeum se připojilo ke Dnům evropského dědictví a otevřelo své brány výjimečně v pondělí 13. září. Bližší dojmy z návštěvy se dozvíte a na fotografie se podíváte po otevření článku.

Školní výlet 5.A a 5.B

Těsně před koncem školního roku vyrazily obě třídy na společný dvoudenní výlet. Přesun vlakem z Vrchlabí do kempu na Malé Skále proběhl, díky spolehlivosti ČD, pouze s půlhodinovým zpožděním. Ani v tunelech se nikdo neztratil.
Sotva Mati a Pati dostavěli stany, vyrazili jsme na Besednické a Suché skály. Po návratu do kempu přišlo na řadu vaření (červená omáčka všude kam se podíváš), volná zábava, koupání, opékání buřtů a zpěv písní.
V noci všichni spali, jenom paní učitelka bojovala s dotěrnou myší.
Druhý den byl dopoledne zahájen jízdou na raftech po Jizeře. I když nepršelo, byli všichni mokří, neb některé posádky při jízdě mohutně cákaly pádly. Sotva jsme opustili řeku, vlak nás dopravil zpět do kempu. Zde jsme bleskově (jak kdo) složili stany.
Návrat k maminkám nastal po odpoledním výstupu na zbytky hradu Pantheon a závěrečné zmrzlině. Vlak jel skoro přesně a někdo cestu prospal.

Školní výlet 6. A

Žáci 6.A pojali svůj školní výlet poněkud exoticky. Cesta vlakem z Vrchlabí do Chotěvic trvala jen krátce, ale i tak si mohli připadat jako na poušti. (V kempu Sv. Kateřina chovají i velbloudy, kteří původně pochází až z Kazachstánu). Žáci tak měli možnost se vyřádit na prolézačkách, zahrát si hry, smočit nožky v tamním rybníce a dokonce se svézt na dvouhrbém tvoru – velbloudovi. Poslední školní den se náramně vydařil a žáci se již těšili na pondělní rozdávání vysvědčení a zasloužené dvouměsíční prázdniny. Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A

Poslední dny školního roku

Poslední dny školního roku byly na naší škole věnovány přednáškám, preventivním besedám, zdravému pohybu i praktickému zkoušení důležitých dovedností. Pro děti prvního stupně byla připravena akce s městskou policií zaměřená na dopravu, přednáška s kynoložkou a jejím psem zaměřená na správné chování vůči cizím psům a praktické zkoušení si správného postupu při poskytování první pomoci. Žáci druhého stupně absolvovali preventivní přednášku s příslušníky Policie ČR, hudebně pohybové vystoupení vrchlabské skupiny TENSING a stejně jako žáci prvního stupně praktické zkoušení podávání první pomoci. Další den se žáci 2. stupně rozdělili na chlapce a dívky. Pro chlapce byla připravena beseda s příslušníkem Horské služby Krkonoše a po jejím skončení fotbalový turnaj. Dívky navštívily besedu s kosmetičkou a gynekoložkou, v druhé části dne se pak věnovaly aerobiku a cvičení pilates. Fotografie z těchto různých akcí si můžete prohlédnout po otevření článku.

Školní výlet 8. A a 8. B

Cílovým městem žáků osmé třídy a pedagogického dozoru se stal severočeský Liberec. Nejprve si žáci vyzkoušeli fyzikální a jiné jevy z přírody v IQ parku v Babylonu, načež jsme zamířili směrem k Ještědu a od tramvajové zastávky Horní Hanychov jsme se pěšky vydali dobýt tento významný vrchol! Výšlap doprovázelo příjemné slunečné počasí. Po krátkém odpočinku na vrcholu jsme se vydali směr obec Výpřež, kde na nás čekal autobus. Ten nás dovezl s malou přestávkou v OC Nisa v pořádku domů. Výlet se náramně vydařil, fotografie opět uvnitř článku!

Za pedagogický dozor
Martina Zemanová

Den čtenáře 1.A

Stejně jako měly děti ze tříd 1.B a 1.C svůj Den čtenáře, měla ho o týden později i třída 1.A. I z této akce si můžete prohlédnout fotografie otevřením článku.

„Oživlé“ postavy v Ratibořicích

Žáci 6. tříd v rámci literární exkurze zavítali ve středu 9. června 2010 do Ratibořic, kde je přivítaly postavy z díla Boženy Němcové – Babička. Po krátké prohlídce komnat kněžny Zaháňské v tamním zámku jsme se vydali do mlýna a na Staré bělidlo, kde jsme se setkali s  mlynářem, myslivcem a dokonce i babičkou a všemi dětmi. Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A
Číst více…

Krkonošské putování 9.A

Dne 15.6.2010 se uskutečnil výlet třídy 9.A po hřebenech nejvyšších českých hor. Trasa vedla ze Špindlerovky na Sněžku, odtud zpět přes Luční boudu do Strážného. I když by někteří přísahali, že ušli nejméně 40 km, tak realitou je „pouze“ 22,5 km. Pokud chcete vidět fotografie, případně profil cesty a trošku statistiky, otevřete si článek a prohlédněte si fotografie.

Den čtenáře 1.B a 1.C

Již několik let je na naší škole tradicí tzv. Den čtenáře, kdy jsou pasováni na čtenáře naši nejmenší – tedy prvňáčci. Rodiče se mohou přesvědčit, co se jejich děti za první rok školy naučily. Celé pásmo recitací, písniček, scének nebo předčítání je zakončeno pasováním všech dětí na čtenáře. Letos se tato akce tříd 1.B a 1.C uskutečnila dne 10.6. za hojné účasti rodičů. Otevřením článku si můžete podívat na fotografie.

Den dětí 2010

Dne 7.6. se konečně umoudřilo počasí a školní družina mohla uspořádat zábavné odpoledne pro děti prvního stupně k jejich svátku. Děti se zúčastnily různých soutěží nebo dovednostních disciplín, za které získávaly korálky. Korálky pak sloužily jako platidlo za různé ceny, losy nebo pochutiny. Fotografie z dětského dne naleznete po otevření článku.

Zpráva o pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic z 5.tříd proběhlo v pátek 30.4. 2010 v dopoledních hodinách. Večer se tudíž musely pálit čarodějnice z jiných ročníků. Průběh zachytili sami zúčastnivší se čarodějové a čarodějnice – tedy jen ty, které stačily utéct – a podívat se na něj můžete uvnitř článku.

Historická exkurze 6. tříd

Žáci 6. tříd spolu s třídními učiteli a učitelem dějepisu zavítali do Prahy s cílem poznat historické centrum metropole. Po příjezdu do hlavního města nás čekala jízda metrem, která pro některé byla opravdovým zážitkem! Mezi první zastávku napříč historií patřil Pražský hrad a katedrála sv. Víta, kde jsme zavítali i do krypty, která ukrývá ostatky významných panovníků – Karla IV. a jeho manželek, Jiřího z Poděbrad ad. Po krátké přestávce na svačinu jsme se vydali přes Zlatou uličku ke Karlovu mostu a dále na Staroměstské náměstí, kde na nás čekal Orloj odbíjející šestnáctou hodinu. Po shlédnutí úžasného „představení“ jsme plni nových zážitků zavítali k autobusu a ten nás dovezl v pořádku zpět do Krkonoš.
Fotografie jako vždy naleznete po otevření celého článku.

Martina Zemanová

Zimní den na ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí

Poslední slunečný zimní den připadl na čtvrtek 18. března 2010. Žáci z 2. stupně si mohli vybrat zimní aktivitu, která jim je nejbližší. Některé třídy si naplánovaly společný program, jiné se rozdělily na běžce, sjezdaře a pěší na Žalý. Třída 6.A se shodla na svém programu, a to výletu do Špindlerova Mlýna. Pěší túru od Přední Labské směrem do Svatého Petra a dále k Vojenské zotavovně Bedřichov doprovázelo krásné slunečné počasí. Celou atmosféru sportovního dne dokončilo dovádění v bazénu. Spokojení a unavení žáci tak strávili den nikoliv ve školních lavicích, ale sportováním v přírodě Krkonoš. Uvnitř článku se můžete podívat na fotografie ze zimního dne třídy 6.A a žáků z 6. – 9. tříd, kteří se zúčastnili pěšího výletu na Žalý.

Martina Zemanová

Zimní „radovánky“ v hodinách tělesné výchovy

Žáci 6. A a 6. B v rámci tělesné výchovy pod vedení paní učitelky Jany Albrechtové naplno využili výborných sněhových podmínek, které nabídla letošní lyžařská sezóna, a každé pondělí strávili  v lyžařském areálu Kněžický vrch a každý čtvrtek ve Sportovním areálu manželů Zátopových. Během třech vyučovacích hodin týdně se žáci zdokonalili ve sjezdovém lyžování, běžeckém lyžování a nechybělo ani bobování a procházky v zimní krajině. Fotografie z výuky si můžete prohlédnout po otevření článku.

Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A
Číst více…

Návštěva keramické dílny v DDM Pelíšek Vrchlabí

Žáci 6. tříd v rámci výtvarné výchovy zavítali na „keramický týden“ do nedalekého domu dětí a mládeže, kde je již tradičně přivítala profesionální keramička Radka. Zdařilé výtvory a fotografie z tvorby si můžete prohlédnout po otevření článku.

V „Pelíšku“ si opět vyzkoušeli tradiční umění tentokrát se zaměřením na Velikonoce. Během dvou vyučovacích hodin zvládli vyrobit chundelatého beránka, kterého si po vypálení dále barevně dozdobí v hodinách výtvarné výchovy. Symbol jara tak bude dotvářet atmosféru na velikonočním stole!

Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A