Archív kategorie: Akce

Exkurze do Městské knihovny Vrchlabí

Každoročně během září zavítají žáci 6. a 9. ročníku do městské knihovny, aby načerpali studijního ducha, dozvěděli se důležité informace o chodu knihovny a seznámili se s použitím primární a sekundární literatury při tvorbě referátu. Vedoucí knihovny, paní Miroslava Dymáčková, nás vždy přivítá s úsměvem na tváři, sděluje žákům potřebné informace a trpělivě jim ukazuje vyhledávání v katalogu knihovny. V 6. ročníku se žáci seznámí s fondem pro děti, těm starším – budoucím studentům – je pak představen fond pro dospělé. Děkujeme paní Dymáčkové za ochotu a spolupráci! Fotografie uvnitř článku.

Za třídy 6.A, 9.A a 9.C
Mgr. Martina Zemanová

Zvířecí den ve 3.B

25.6. jsme měli v naší třídě opravdu neobvyklou návštěvu.
Děti si do školy přinesly své domácí mazlíčky a připravily si o nich referáty. Zvířátka byla v naprosté pohodě, a tak jsme se všichni spolu učili a navzájem se pozorovali. Kdo neměl vlastní živý exponát, dostal obrázek a připravil si povídání o svém živočichovi. Pejsek, koťátko, křeček, rybička, papoušek a šneci byli nejvzornějšími žáky naší třídy. Fotky uvnitř článku!

Loučení s žáky 9. ročníků

Slavnostní zakončení povinné školní docházky v reprezentativních prostorách vrchlabského zámku se uskutečnilo při předávání vysvědčení v pátek 29. června 2012. Prvňáčci své patrony z řad deváťáků doprovodili ze školy na zámek, tam jim zazpívali a rozloučili se s nimi. Z rukou třídních učitelů – Mgr. Mariky Jírů a Mgr. Marka Kopeckého – převzali vysvědčení za 9. ročník, vysvědčení ze závěrečných zkoušek, pamětní list a od zástupců města tašku s propagačními předměty Vrchlabí. S přáním do dalších studijních let přispěl několika slovy starosta města Vrchlabí pan Sobotka, místostarosta pan Vávra, paní Mikšíková za odbor školství a ředitel naší školy pan Jindřich.

Loučení s deváťáky se účastnila i redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové paní Eliška Pilařová, zvukový záznam a fotografie naleznete uvnitř článku.

Den zdraví

Jsme „Zdravá škola se sportovními třídami“, a proto do svého programu pravidelně zařazujeme akce věnované tématice zdravého životního stylu, pohybu a ochraně osob.

Letošní Den zdraví se uskutečnil den před vysvědčením. Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle pohlaví: dívky besedovaly s porodní asistentkou paní Konvalinovou a svá těla rozpohybovaly a o zdravé výživě besedovaly s paní Wondráčkovou; chlapce čekal fotbalový turnaj po ročnících a beseda s panem nadporučíkem Ertnerem (Policie ČR Trutnov) o extremismu. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Taktické cvičení Integrovaného záchranného systému

„Hořííííí!“ Tak tato slova jste mohli zaslechnout na ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí v úterý 26. června. I přes dým, který vycházel ze školy, hasičská vozidla před školou mající natažené hadice to byl planý poplach, neboť se jednalo o předem domluvené cvičení Integrovaného záchranného systému.

Celé dopoledne se žáci naší školy seznamovali s prací těchto složek, kam se řadí: zdravotní záchranná služba, Policie ČR, Městská policie Vrchlabí, Horská služba Krkonoše, Hasičský záchranný sbor Vrchlabí a dobrovolní hasiči z Vrchlabí – Podhůří.

Po zhlédnutí hašení „fiktivního“ požáru školy se žáci přesunuli na hřiště, kde je čekala ukázka výcviku psů horské služby a policie. K vidění byl i přímý zásah policejního psa vůči  zločinci.

Po kynologické ukázce se žáci rozdělili do několika skupina a po 15 minutách se střídali u jednotlivých složek IZS a blíže se seznámili s jejich prací, vybavením a ledaco si mohli i vyzkoušet.

Školní výlet 8.B k prameni Labe

Žáci 8.B spolu s třídní učitelkou Janou Albrechtovou se ke konci školního roku vydali podívat, kde má Labe svůj pramen. Do Špindlerova Mlýna dojeli autobusem, lanovkou se dostali na Medvědín a přes Labskou boudu došli po svých k prameni. Cestou zpět to vzali pěšky přes Horní Mísečky do Špindlerova Mlýna, kde jim Labe poskytlo drobné osvěžení. Počasí jim mnoho nepřálo, ale to nic neměnilo na skvělé náladě našich turistů.

Den čtenáře

Ve čtvrtek 14.června 2012 byli naši prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře.

Nejdříve nám předvedli, že se opravdu naučili číst, recitovat básničky a krásně zpívat. Po té byli svými třídními  učitelkami Mgr. Pitrmanovou a Mgr. Studeckou  slavnostně  na jevišti Divadelního klubu ve Vrchlabí pasováni. Odměnou za celoroční píli  a milé vystoupení jim byla knížka z rukou spokojených rodičů. Fotografie si můžete prohlédnout po otevření článku.

Dětský den

1.6. proběhl ve školní družině „Dětský den“ (Tvořivé dílny). Špatné počasí nás zahnalo do heren ŠD, kde si děti vyrobily různé výrobky. Navlékaly korálky, malovaly na kameny nebo na sádrové odlitky, vyráběly si lodičky, klaunské obličeje a malovaly obrázky. Ještě tu byla pro ně připravena nějaká ta sladkost, cukrová vata a balonky. I přes špatné počasí se den vydařil a děti měly radost z trochu jiného odpoledne ve školní družině. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Báječné divadelní představení u nás ve škole

Naši žáčci 3.C nastudovali spolu s třídní paní učitelkou Mgr. Janou Vítovou divadelní ztvárnění  dvou českých pověstí : O Golemovi a Dívčí válku. Své vystoupení mladí herci doplnili společně zazpívanými a zahranými písničkami ve vlastní úpravě a dokonale vyrobenými kulisami.

Divadlo předvedli rodičům a spolužákům a sklidili zasloužený obrovský úspěch. Všem mladým hercům, paní režisérce a pomocné režisérce patří obrovské poděkování. Fotografie uvnitř článku.

Mgr. Iveta Boháčová

Historická exkurze 8.A na pevnost Dobrošov

Ve čtvrtek 17. května 2012 se žáci 8.A spolu s třídní učitelkou a učitelem dějepisu vydali do města Náchoda, aby nejprve navštívili výrobu kvalitního českého piva Primátor. Poté se pěšky vydali směr Dobrošov, které spadalo pod ucelenou koncepci pevnostního opevnění českých zemí, avšak události roku 1938 a druhá světová válka nedovolily myšlenku na obranu vlasti dokončit. Po hodinové prohlídce v téměř 40 m pod zemí jsme prošli 700 m chodeb, prohlédli si fotografie, soudobé palebné zbraně a výbavu.

Během návštěvy hraničního území jsme zhlédli několik lehkých a těžkých opevnění. Seznámili jsme se s historií 1. poloviny 20. století a zjištěné poznatky žáci využijí v hodinách dějepisu.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 8.A

Kulturně-historický zájezd do Prahy

V pátek 13. dubna 2012 se „ti nejlepší z nejlepších“ z 8. a 9. tříd vydali směr hlavní město, aby navštívili znovuotevřené Národní technické muzeum, prošli se z Letné na Staroměstské náměstí a ve 13h zhlédli dvanáct apoštolů. Po rozchodu na Václavském náměstí pod dohledem sv. Václava si odpočali, naobědvali a nakoupili suvenýry. Poté jsme procházkou kolem Národního divadla zamířili směr Petřín. Sportovci si kopeček vyběhli, ostatní jeli „zubatkou“. Většina žáků si užila spoustu srandy v zrcadlovém sále. Na Strahově u stadionu AC Sparta Praha nás očekával pan Jeřábek a zavezl nás na Výstaviště ke Goja Music Hall, kde jsme zhlédli od 19h  muzikálové představení Bídníci. Tříhodinové velkolepé představení plné zpěvu a skvělých hereckých výkonů nás uchvátilo. Domů jsme odjížděli unavení, ale spokojení.

Mgr. Martina Zemanová

Petr Ticháček přišel s pozvánkou na KUMF

Ve středu 11. dubna 2012 navštívil naší školu bývalý žák, nyní rozhlasový a televizní moderátor Petr Ticháček. Nepřišel se pouze podívat na místa, kde trávil povinnou školní docházku, ale přišel pozvat naše žáky na Krkonošský umělecko-mediální festival, jenž se tento rok koná již po čtvrté a to o víkendu 21.-22. dubna.

Tento festival je určen mládeži od 11 let. Během dvou dnů si vyzkouší, co obnáší např. moderování, fotografování, či působení v muzikálu, ve zpravodajství, u filmového štábu ad.

Více informací se dozvíte na webových stránkách http://kumf.cz/.

Mgr. Martina Zemanová

Návštěva velikonoční dílny v DDM Pelíšek

V době masopustu se žáci 5.A, 8.A a 8.C vydali v rámci výtvarné výchovy do nedalekého DDM Pelíšek, aby si vyrobili keramickou ozdobu velikonočního stolu. Ti menší tvořili ptáčka na několik způsobů, na ty větší čekala abstraktní koláž.

Mgr. Martina Zemanová

Páťáci navštívili „čtvrtý historický dům“

Ve středu 4. dubna 2012 před velikonočními prázdninami zavítali žáci 5.A v rámci výtvarné výchovy na tvořivé dílny pořádané Správou KRNAP Vrchlabí.

V novém historickém domku na ně čekalo několik dílniček, kde si pod vedením pracovníků vyzkoušeli barvit vajíčka, vytvořit přání z přírodního materiálu, uplést pomlázku či namalovat vajíčko voskovou technikou. Na závěr ochutnali tradiční mazanec a zapili ho bílou kávou. Tvořivá hodinka se žákům moc líbila a opět se těšíme na další s pracovníky KRNAP.

Mgr. Martina Zemanová
učitelka VV

Oslavy 150. výročí založení školy pokračují

ŠKOLA MÁ NAROZENINY bylo motto akce, která proběhla 9.3.
Děti prvních až čtvrtých tříd nejprve umístily na chodby obrázky, narozeninová přání a převlékly se do masek na karneval. Jejich spolužáci z deváté třídy s paní učitelkou Marikou Jírů pro ně vyzdobili tělocvičnu a hned po oficiálním zahájení karnevalu roztančili všechny zúčastněné třemi připravenými skladbami.
Následoval pestrý program, částečně připravený samotnými dětmi.
Narozeninová oslava byla završena dortíkem, který připravily paní kuchařky.
Ještě jednou všem děkujeme, na fotky se podívejte uvnitř článku.

Mgr. Jitka Kletvíková