Manuál k e-žákovské

Elektronická žákovská knížka

Přístup

Na našich stránkách kliknutím na Známky na internetu (přístupná z rychlého menu nahoře na stránce nebo z hlavního menu Pro žáky a rodiče -> Známky na internetu), případně zadáním adresy http://vrchlabi.gradebook.cz do internetového prohlížeče.

Přihlášení

Uživatelské jméno: vetšinou email, pokud jste ho zadávali při zřízení služby.
Heslo: heslo, které jste obdrželi emailem

Velice doporučujeme změnit heslo po prvním přihlášení, vygenerovaná hesla jsou velice složitá. Zvolte si prosím takové heslo, které si budete dobře pamatovat, ale zároveň bude splňovat požadavky na bezpečné heslo (nepoužívejte běžná slova, 123456, příjmení apod). Změnu hesla provádíte kliknutím na tlačítko nahoře na stránce po přihlášení. Používejte kombinaci malých písmen (a-z), velkých písmen (A-Z) a čísel (0-9), u hesla nepoužívejte diakritiku (háčky, čárky, přehlásky)!

Pokud heslo zapomenete a máte zadaný email, můžete si zapomenuté heslo nechat poslat na tento email. Pokud email nemáte zadaný, bude Vám ve škole vygenerováno nové heslo.

Rodiče zásadně nesdělují svá hesla dětem z důvodu možnosti zneužití omluvenek, podpisů známek apod. Z tohoto důvodu nebudou rodičovská hesla při zapomenutí posílána po dítěti!

Ovládání

Záložka Domů

Záložka Domů

Záložka Domů

Stránka, která se Vám zobrazí po přihlášení. Zde vidíte základní přehled událostí v žákovské knížce Vašeho dítěte – sdělení (odpadlé hodiny, pochvaly, poznámky apod.) a známky, zprávy a úkoly pro Vaše dítě.

Záložka Studium

Záložka Studium

Záložka Studium

Na záložce studium vidíte podrobněji zprávy, známky a úkoly. Kliknutím v menu vlevo si můžete filtrovat zobrazení např. jen zpráv, známek nebo úkolů. Kliknutím na jednotlivé přehledy si vyfiltrujete známky pouze z daného předmětu.

Známka
Známka

Známka

U každé známky vidíte: název předmětu, stručný popis, známku, váhu známky (celkem tři různé váhy), komentář a tlačítko na podepsání (jen u rodičů). Dále u známky může být procentuální vyjádření, graf a ukázka písemky. Známka může mít tři různé váhy: 1 – započítává se do průměru jednou (např. aktivita při hodině, domácí úkol apod.), 2 – započítává se dvakrát (např. běžné písemky), 3 – započítává se třikrát (např. čtvrtletní práce)

Graf
Srovnávací graf

Srovnávací graf

Grafy se zobrazují u hromadně vkládaných známek (písemky, diktáty apod.) V grafu uvidíte, kolik žáků ze třídy mělo jakou známku, kolik jich písemku nepsalo. Můžete si tak udělat srovnání, jak dopadlo Vaše dítě v rámci třídy. Srovnání je zcela anonymní a uvidíte pouze počty žáků, nikdy neuvidíte výsledky jiných žáků s jejich jmény. V dané ukázce diktát nepsal 1 žák, 5 žáků mělo jedničku, 7 žáků dvojku, 4 žáci trojku, 3 žáci čtyřku a 1 žák pětku.

Záložka úspěch

Záložka Úspěch

Záložka Úspěch

V záložce úspěch vidíte veškerá sdělení týkající se chování Vašeho dítěte – pochvaly, význačné úspěchy, ale i poznámky, napomenutí a důtky. Kliknutím na menu vlevo si můžete filtrovat jednotlivé typy sdělení.

Záložka Komunikace

Záložka Komunikace

Záložka Komunikace

Na záložce komunikace máte možnost zaslat zprávu jednotlivým pracovníkům školy. Také zde máte možnost uvolnit nebo omluvit své dítě z vyučování.

Záložka Třída

Záložka Třída

Záložka Třída

V záložce třída si můžete prohlédnout sdělení školy týkající se např. odpadlých hodin, pořádaných akcí, pomůcek na vyučování, případně jiná sdělení. Opět si můžete filtrovat jednotlivé druhy zpráv kliknutím na menu vlevo.

Záložka E-learning

Záložka E-learning

Záložka E-learning

Pod touto záložkou naleznete různé podpůrné materiály pro výuku Vašich dětí. Mohou se zde objevovat e-testy na procvičování, pracovní listy, prezentace, odkazy na různé internetové zdroje apod. V menu vlevo si můžete filtrovat jednotlivé předměty, v menu nahoře lze filtrovat druhy materiálů.