Plán akcí

Rámcový plán činnosti na školní rok 2018/2019
(termíny u jednotlivých akcí budou upřesněny v průběhu školního roku)

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Deváťáci vítají prvňáčky
 • Adaptační kurzy 6. tříd
 • Krkonošské sportovní hry
 • Zájezdy do divadel
 • Výlety jednotlivých tříd
 • Pravidelné sportovní soutěže
 • Preventivní programy dle plánu
 • Pravidelné zájmové kroužky a sportovní mimoškolní aktivity

ŘÍJEN

 • Zájezdy a výlety jednotlivých tříd
 • Sportovní soutěže okrskové, okresní a krajské
 • Burza sportovních potřeb
 • Slavnost duchů pro veřejnost v zámeckém parku
 • Burza středních škol UFFO Trutnov
 • Návštěvy a exkurze firem v regionu
 • Preventivní programy dle plánu
 • Program Hasík na 1. stupni
 • Jak se dělá divadlo – první stupeň v kulturním domě Střelnice

LISTOPAD

 • Keramické dílny v DDM
 • Přednášky Policie ČR Trutnov
 • Výbor SRPDŠ, třídní schůzky
 • Preventivní programy dle plánu
 • Schůzka pro rodiče žáků 9. tř., volba povolání s odborníky ÚP
 • Školská rada

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka – 9. ročníky pro první stupeň a mateřskou školku
 • Školní muzikál
 • Zástupci pracovnic PPP ve škole
 • Vánoční dílny v Tyršově domě – 7. B + 1. třídy
 • Mikulášská nadílka (9. třídy pro 1. stupeň)
 • Preventivní programy dle plánu
 • Planeta Země 3000 Afrika účast 7. 8. 9. třída
 • Divadlo Drak Hradec Králové – 4. 5. 6. třída
 • Krajské finále florbalu (mladší žáci – Dvůr Králové)

LEDEN

 • Lyžařský kurz 7. tříd
 • Sportovní soustředění sportovních tříd
 • Preventivní programy dle plánu
 • Zimní Olympiáda dětí a mládeže
 • Hvězdárna Hradec Králové
 • Vysvědčení

ÚNOR

 • Školní závody v běhu na lyžích
 • Účast na vědomostních soutěžích
 • Školní ples v Divadelním klubu
 • Lyžařský výcvik 7. ročníků
 • Preventivní programy dle plánu
 • Pohár podkrkonošských škol, žáci 1. stupně

BŘEZEN

 • Zimní den pro celou školu
 • Česko-polské zimní dny – žáci prvního stupně
 • Plavecký výcvik 4. ročníků
 • Turnaj ve vybíjené pro žáky 1. stupně
 • Preventivní programy dle plánu
 • Velikonoční jarmark ve škole a IT Centru Vrchlabí
 • Sportovní den
 • Divadelní představení
 • Velikonoční dílny pro 1. stupeň

DUBEN

 • Zápis do 1. tříd
 • Praha historická – exkurze 6. tříd
 • plavecký výcvik 4. ročníků
 • Den Země – 1. stupeň ve spolupráci s KRNAP
 • McDonald’s Cup – fotbalový turnaj chlapců 4. a 5. tříd
 • Společenský večer v Divadelním klubu – Den učitelů
 • Preventivní programy dle plánu
 • Akce KRNAP
 • Pythagoriáda pro žáky 2. stupně
 • Talentové zkoušky do sportovních tříd
 • Pedagogická rada, třídní schůzky

KVĚTEN

 • Pohár rozhlasu – atletika – 2. stupeň
 • Orientační běh
 • Preventivní programy dle plánu
 • Pohár starosty – lehkoatletické závody pro 4. a 5. třídy
 • Divadelní představení
 • Preventivní programy dle plánu
 • Plánovaná divadelní představení
 • Školní výlety
 • Sportovní soustředění 6. a 7. třídy

ČERVEN

 • Den dětí 9. třídy pro 1. třídy
 • Dětský den ve ŠD
 • Školní výlety
 • Taneční revue na Střelnici
 • Informační schůzky pro děti budoucích 1. tříd
 • Výběrové zkoušky – „talentovky“ do sportovních tříd
 • Hartecká alej – přespolní běh pro 1. stupeň
 • Dny čtenáře 1. třídy
 • Preventivní programy dle plánu
 • Olympijský běh Vejsplachy
 • Divadelní představení žáků
 • Školská rada
 • Sportovní soustředění 8. a 9. třídy
 • Závěrečné zkoušky 9. tříd
 • Projektové dny zdraví
 • Rozloučení prvňáčků s deváťáky – zámek Vrchlabí
 • Zakončení školního roku