Školní řád

Vzhledem k rozsáhlosti školního řádu již není možné publikovat školní řád přímo na internetové stránce školy, ale je možné si ho stáhnout jako dokument ve formátu PDF:

Školní řád

Přílohy školního řádu:

Vnitřní řád stanice zájmových činností

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní jídelny

Kritéria pro výchovná opatření a hodnocení chování žáků