Běh zámeckým parkem

Výsledky běhu zámeckým parkem si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Krkonošské školní sportovní hry se konaly již po patnácté

Ve čtvrtek 4. října 2012 se na atletickém stadionu manželů Zátopkových konaly „tradiční“ sportovní hry, jež jsou soutěží jednotlivců, a proto byly vyhlašovány všechny kategorie mladších žákyň a žáků a starších žákyň a žáků. Každý, kdo se umístil na 1.-3. místě, obdržel diplom a medaili.

Her se zúčastnilo několik desítek sportovců převážně z okolních škol. Nechyběli nadějní atleti ze ZŠ nám. Míru, ZŠ Školní, ZŠ Lánov a Gymnázia Vrchlabí. Sportovci soutěžili v kategorii běhu na 60m, skoku do dálky, skoku do výšky, hodu míčkem a vrhu koulí, vytrvalostním běhu a běhu štafetovém. Na prvních místech se umístili žáci naší školy v následujících kategorií. Běh 60m – Kristýna Chrtková (starší žákyně) a Matěj Rozkovec (starší žáci); skok do dálky – Anna Kasáčová (st. žákyně), Anna Ptáková (ml. žákyně), Jiří Hartig (ml. žáci); skok do výšky – Nikola Charvátová (145 cm, st. žákyně), Natálie Nedomlelová (ml. žákyně), Dominik Řehák (st. žáci); běh dlouhý – Kateřina Háková (st. žákyně), Anna Ptáková (ml. žákyně), Mike Ophoff (ml. žáci) a Adam Matouš (st. žáci). 1. místo si také odnášíme z běhu štafetovém v kategorii st. žákyň a žáků!

O hladký průběh závodu se postaral tým rozhodčích a pomocníků ze ZŠ nám. Míru. Děkujeme za příjemnou atmosféru a sportovcům gratulujeme! Fotky uvnitř článku.

Jan Martin, trenér
Mgr. Martina Zemanová

Meziročníková spolupráce žáků 9.A a 1.C má své pokračování

Ve středu 10. října 2012 si žáci 9.A připravili pro své malé kamarády podzimní tvoření na téma „paleta přírodnin“. Během jedné vyučovací hodiny se společně vydali do zámeckého parku nasbírat dary přírody, aby je druhou vyučovací hodinu mohli využít při tvoření. Žáci 9.A malé spolužáky pozvali na hlavní budovu do jejich třídy a následovalo společné lepení listů, kaštanů, žaludů, bukvic a jiných podzimních krás. Výsledkem jsou krásné koláže, které si žáci 1.C v pátek odnesou domů jako dárek od svých opatrovníků.

Těšíme se na další, tentokrát předvánoční tvoření!

Mgr. Martina Zemanová, třídní učitelka 9.A

Zpravodajství ze 4.A

Uvnitř článku si můžete přečíst zpravodajství z několika různých akcí, kterých se účastnila třída 4.A.

Přespolní běh

Ve středu 3.10.2012 se 9 žáků z 1. – 5. ročníku naší školy zúčastnilo závodu v orientačním běhu v Dolní Branné. Mladší závodníci běželi trasu 600 m, starší 1 200 m podle fáborků, na trase měli 4 (starší 7)  kontrol. Za krásného počasí jsme si závodní den báječně užili a navíc jsme přivezli 3 zlaté medaile:   Lukáš Kulhánek, 1.třída; Vojta  Krejčí, 3. třída; Petr Hák, 4. třída.

P.S.:  A kdyby se v mladší kategorii vyhlašovaly medaile pro děvčata zvlášť, měli bychom ještě o dvě víc…

Mgr. Iveta Boháčová

Žáci 9. tříd zavítali na výstavu SŠ PRO FUTURO

Národní dům v Trutnově se stal již po několikáté centrem prezentace regionálních středních škol. Na tři desítky vystavovatelů se přijeli podívat i budoucí studenti – naši žáci 9. ročníků. A bylo opravdu na co koukat! Prezentace škol byla opravdu přehlídkou užívání moderních technologií ve výuce, zručnosti, dovednosti a zapálení studentů; lahodila zraku i chuťovým buňkám. Žáci se seznámili s různými obory, dozvěděli se důležité informace od profesorů a mistrů středních škol, od budoucích spolužáků z vyšších ročníků a mohli si ledasco vyzkoušet. Nyní už zůstává na nich a na rodičích vybrat si tu správnou střední školu a zvolit si tak i budoucí povolání. Přejeme hodně štěstí a správnou volbu! Fotky uvnitř článku.

Za třídní učitelky 9. tříd
Mgr. Martina Zemanová

Exkurze do Městské knihovny Vrchlabí

Každoročně během září zavítají žáci 6. a 9. ročníku do městské knihovny, aby načerpali studijního ducha, dozvěděli se důležité informace o chodu knihovny a seznámili se s použitím primární a sekundární literatury při tvorbě referátu. Vedoucí knihovny, paní Miroslava Dymáčková, nás vždy přivítá s úsměvem na tváři, sděluje žákům potřebné informace a trpělivě jim ukazuje vyhledávání v katalogu knihovny. V 6. ročníku se žáci seznámí s fondem pro děti, těm starším – budoucím studentům – je pak představen fond pro dospělé. Děkujeme paní Dymáčkové za ochotu a spolupráci! Fotografie uvnitř článku.

Za třídy 6.A, 9.A a 9.C
Mgr. Martina Zemanová

Adaptační kurz žáků ze 6.A a 6.C

Ve dvou turnusech odjelo celkem 50 žáků 6.A a 6.C na Benecko na chatu Alfonska, aby se během čtyř dnů lépe poznali, nastartovali spolupráci, komunikaci a vyzkoušeli si reagování v zátěžových situacích. Aktivity vedené školenými pedagogy se konaly za hezkého počasí v přírodě Krkonoš a zaměřovaly se na rozvoj fyzických i psychických dovedností. V úterý se vydali poznat dominantu okolí – rozhlednu Žalý s nadmořskou výškou 1019 m n. m. Čtvrteční návrat ke škole byl formou pěší turistiky a během 10km trasy z Benecka přes Kněžice, kapličku sv. Anny až ke škole je čekaly úkoly (pojmenování třídního maskota, vymyšlení pokřiku třídy, sběr přírodnin do hodiny výtvarné výchovy). Žáci 6.A a 6.C budou s nadšením ještě dlouho vzpomínat na jejich první společný pobyt. Fotografie si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Mgr. Martina Zemanová

Deváťáci přivítali prvňáčky se sluníčkem v ruce

První školní den v letošním roce začal pro žáky 9. ročníků nezvykle brzy. Již před půl osmou se shromažďovali před budovou Bílá vločka, nebo před školní družinou, aby přivítali nové žákyně a žáky 1. A, 1. B a 1. C. Deváťáci, jako jejich opatrovníci, jim vyrobili mávátko ve tvaru sluníčka a to jim osobně předali a ukázali jim tu správnou cestu do školní lavice. Žákům 1. C a jejich rodičům zazpívali žáci 9. A písničku z dílny Voskovce a Wericha Nebe na zemi a paní učitelka jim popřála mnoho úspěchů ve škole. V tento důležitý den byli přítomni i zástupci města – pan místostarosta Alfréd Plašil – a ředitel školy pan Petr Jindřich.

Prvňáčkům přejeme spokojená léta na naší škole a těšíme se na další meziročníkovou spolupráci. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Za třídu 9. A
Mgr. Martina Zemanová

Zvířecí den ve 3.B

25.6. jsme měli v naší třídě opravdu neobvyklou návštěvu.
Děti si do školy přinesly své domácí mazlíčky a připravily si o nich referáty. Zvířátka byla v naprosté pohodě, a tak jsme se všichni spolu učili a navzájem se pozorovali. Kdo neměl vlastní živý exponát, dostal obrázek a připravil si povídání o svém živočichovi. Pejsek, koťátko, křeček, rybička, papoušek a šneci byli nejvzornějšími žáky naší třídy. Fotky uvnitř článku!

Pomůcky a sešity na školní rok 2012 / 2013

Uvnitř článku máte informace k nadcházejícímu školnímu roku – s předstihem a v klidu tak můžete nakoupit nutné pomůcky a sešity pro jednotlivé předměty.

Výsledek inspekce na naší škole

Čtení nejen na prázdniny – jak dopadla inspekční činnost ČŠI ČR na naší škole? Exkluzivně. Bližší podrobnosti si přečtěte v inspekční zprávě České školní inspekce na tomto odkazu: http://zpravy.csicr.cz/upload/2012052444.pdf

Loučení s žáky 9. ročníků

Slavnostní zakončení povinné školní docházky v reprezentativních prostorách vrchlabského zámku se uskutečnilo při předávání vysvědčení v pátek 29. června 2012. Prvňáčci své patrony z řad deváťáků doprovodili ze školy na zámek, tam jim zazpívali a rozloučili se s nimi. Z rukou třídních učitelů – Mgr. Mariky Jírů a Mgr. Marka Kopeckého – převzali vysvědčení za 9. ročník, vysvědčení ze závěrečných zkoušek, pamětní list a od zástupců města tašku s propagačními předměty Vrchlabí. S přáním do dalších studijních let přispěl několika slovy starosta města Vrchlabí pan Sobotka, místostarosta pan Vávra, paní Mikšíková za odbor školství a ředitel naší školy pan Jindřich.

Loučení s deváťáky se účastnila i redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové paní Eliška Pilařová, zvukový záznam a fotografie naleznete uvnitř článku.

Den zdraví

Jsme „Zdravá škola se sportovními třídami“, a proto do svého programu pravidelně zařazujeme akce věnované tématice zdravého životního stylu, pohybu a ochraně osob.

Letošní Den zdraví se uskutečnil den před vysvědčením. Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle pohlaví: dívky besedovaly s porodní asistentkou paní Konvalinovou a svá těla rozpohybovaly a o zdravé výživě besedovaly s paní Wondráčkovou; chlapce čekal fotbalový turnaj po ročnících a beseda s panem nadporučíkem Ertnerem (Policie ČR Trutnov) o extremismu. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Taktické cvičení Integrovaného záchranného systému

„Hořííííí!“ Tak tato slova jste mohli zaslechnout na ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí v úterý 26. června. I přes dým, který vycházel ze školy, hasičská vozidla před školou mající natažené hadice to byl planý poplach, neboť se jednalo o předem domluvené cvičení Integrovaného záchranného systému.

Celé dopoledne se žáci naší školy seznamovali s prací těchto složek, kam se řadí: zdravotní záchranná služba, Policie ČR, Městská policie Vrchlabí, Horská služba Krkonoše, Hasičský záchranný sbor Vrchlabí a dobrovolní hasiči z Vrchlabí – Podhůří.

Po zhlédnutí hašení „fiktivního“ požáru školy se žáci přesunuli na hřiště, kde je čekala ukázka výcviku psů horské služby a policie. K vidění byl i přímý zásah policejního psa vůči  zločinci.

Po kynologické ukázce se žáci rozdělili do několika skupina a po 15 minutách se střídali u jednotlivých složek IZS a blíže se seznámili s jejich prací, vybavením a ledaco si mohli i vyzkoušet.