Závěr školního roku v ZŠ Vrchlabí, nám. Míru

Školu ve „zvláštním režimu“ jsme letos zahájili už 20. června.

Na slíbenou besedu za námi přišla trojnásobná juniorská mistryně světa a vítězka závodu světového poháru ve snowboardcrossu  Eva Samková. Společně se svými bývalými učiteli a s žáky 8. a 9. tříd jsme s Evou vzpomínali na její školní léta u nás a na její lyžařské a později snowboardové začátky ve sportovní třídě. Dozvěděli jsme se o tom, jaká cesta Evu dovedla zrovna ke snowboardcrossu a o tomto zajímavém odvětví sportu vůbec. Určitě svým poutavým a milým vyprávěním získala několik nových adeptů tohoto mladého sportu.

Pomůcky na školní rok 2013 / 2014

Uvnitř článku si můžete prohlédnout školní pomůcky na školní rok 2013/2014 a nakoupit si je s předstihem bez zbytečných stresů již v průběhu prázdnin.

Závěrečné zkoušky žáků 9. tříd

V předposledním týdnu školního roku, ve dnech 17. – 19. června 2013, se na naší škole konaly ústní závěrečné zkoušky z českého a anglického jazyka. Žáci 9.A, 9.B a 9.C prokazovali získané vědomosti nabyté 9letým studiem na naší škole, během celého školního roku se na tyto zkoušky pečlivě připravovali, v hodinách českého jazyka, anglického jazyka a matematiky opakovali učivo základní školy a jejich výstupem bylo právě složení závěrečné zkoušky – z matematiky písemnou formou, z českého a anglického jazyka ústní formou.

Každý žák skládá závěrečnou zkoušku před komisí, kterou tvoří vždy dva kvalifikovaní učitelé jazyka. Z českého jazyka si žáci tahali po jedné otázce z mluvnice, literatury a slohu; z anglického jazyka si losovali z tématu a gramatiky. Na přípravu měl každý žák vždy 10 minut na tzv. potítku, poté předstoupil před komisi, kde prokázal své vědomosti.

Výsledné hodnocení ze závěrečných zkoušek obdrží žáci spolu s vysvědčením při slavnostním aktu v zasedací místnosti vrchlabského zámku z rukou zástupců města.

Mgr. Martina Zemanová

Zpravodajství o tom, jak byli čtvrťáci na Severu

Ekopobyt na Severu (Středisko environmentální výchovy a etiky Rýchory) popsala ve své slohové práci Eliška Pokorná.

Seznamy žáků budoucích 1. tříd

Uvnitř článku si můžete prohlédnout seznamy žáků budoucích prvních tříd.

Oznámení rodičům budoucích šesťáků

Uvnitř článku si můžete přečíst důležité informace pro rodiče žáků budoucích šestých tříd ve školním roce 2013/2014.

Vyučování v terénu

Ve středu 12.6. jsme se učili o krkonošské přírodě na vycházce s panem Bílkem. Zkoumali jsme živočichy, poznávali květenu i hlasy ptáků. Za nás za všechny to  krátce shrnul Vojta.

Reportáž Vojty Lukáše ze 4.B

Dne 11. června jsem se dozvěděl, že druhý den půjde naše třída na výpravu ke vzdálenému horskému potůčku a bude nás vést pan Bílek, který pracuje v Krkonošském národním parku. Měli jsme si vzít sportovní oblečení, ale vůbec mi to nepomohlo. Víte proč? Čtěte dále, dozvíte se to.

Místo Prahy farma

5. června se měl uskutečnit dlouho plánovaný výlet do Prahy – spojený s návštěvou divadla a prohlídkou Starého Města. V důsledku komplikované povodňové situace jsme museli exkurzi zrušit.
Díky velké vstřícnosti lánovské farmy No Limits se nám podařilo zajistit dětem náhradní program. Suchou nohou jsme došli až do Lánova, kde se nás ujali majitelé farmy. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o chovu koní a než se na nich projely, naučily se je čistit a hřebelcovat.
Se zájmem jsme shlédli i výcvik psa Badyho a všechny nové přírůstky na farmě. U ohýnku v tee-pee jsme si opekli špekáčky a suchou nohou došli zpět do Vrchlabí. No Limits děkujeme! 4.B

Přijímací testy do sportovních tříd

Výsledky přijímacích testů do sportovní třídy si můžete stáhnout zde, všichni žáci testy prošli: Přijímací testy 2013

Zájezdy na divadelní představení

Během tří květnových dnů, 22., 24. a 27., zavítali žáci šestých, sedmých a osmých ročníků do Městského divadla Mladá Boleslav, aby zhlédli činoherní představení. Žáky 6. A a 6. C čekal Brdečkův Limonádový Joe, sedmáky postrašilo Wildovo Cantervillské strašidlo a excelentní výkon Matěje Rumla, za který dostal cenu Thálie, pobavil žáky 8. A a 8. C v Molierově hře Scapinova šibalství.

Divadelní představení patří každoročně ke kulturním akcím, které pořádá kabinet českého jazyka a které je součástí literární výchovy druhého stupně základní školy.

Mgr. Martina Zemanová

Hurvínkova cesta do Tramtárie

20. května 2013 přijelo k nám do Vrchlabí Divadlo Spejbla a Hurvínka z Prahy. Na dřevěné postavičky Spejbla, Hurvínka, Máničky, bábinky a Žeryka jsme se velmi těšili. Před vystoupením jsme se s loutkami přivítali i vyfotili. Plni očekávání jsme vstoupili do sálu, pohodlně se usadili a vydali se s Hurvínkem na jeho cestu do Tramtárie. Příběh byl plný fantazie, barev a pěkných písniček. Škoda, že k nám Hurvínek nemůže jezdit častěji!

J.Vítová, I.Pitrmanová, L.Studecká

Čarodějná půda

30. dubna 2013 nás škola přivítala netradičně. Tento den byl ve znamení čarodějného učení. Na čarodějné půdě jsme vařili polévku pro čarodějnici Filoménu, do které bylo zapotřebí různých ingrediencí. Nebylo lehké zjistit, co má čarodějnice ráda. Museli jsme dobře číst, počítat, luštit, lovit, házet, … šlo nám to dobře, protože jsme spolupracovali ve skupinkách. Nebáli jsme se ani opravdového Golema, který se s námi v závěru rozloučil.

J.Vítová, I.Pitrmanová, L.Studecká

Den plný barev

Jaro jsme přivítali veselými barvami, které zářily nejen v naší třídě, ale i na našem oblečení. Ještě lépe se vyjímalo, když se jednotlivé třídy vybarvily v určitém odstínu. 1.C oblékla červenou, 2.A přivítala jaro v zelené a sluníčko volala 2.B ve žluté.

Všechny barvy se promítly i do našeho celodenního vyučovacího programu.

J.Vítová, I.Pitrmanová, L.Studecká

Dva oříšky pro Popelku

Dne 13.března 2013 sehráli žáci 3.A divadelní představení Dva oříšky pro Popelku. V dopoledních hodinách vystupovali malí herci pro své spolužáky a děti z MŠ celkem třikrát, což bylo poměrně náročné. Po krátkém odpočinku následovalo odpolední vystoupení pro rodiče a veřejnost. Děti byly odměněny velkým potleskem, který jim právem náležil. Všechna vystoupení zvládly děti báječně a moc nás všechny potěšily.

Velký dík patří také panu učiteli M.Kopeckému a panu J. Krejčímu za hudební doprovod v pohádce.

Na video z divadelního představení se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Aneta Herbrychová

Návštěva dětí z Dětského domova Milovice

Žáci 6. A navštívili ve dnech 24. 4. a 7. 5. děti z Dětského domova Milovice, jež trávily ozdravný pobyt na Vojenské zotavovně ve Špindlerově Mlýně. Dopoledne se konalo společné seznamování, na které navazovaly společenské hry. Žáci pro děti přivezli mnoho dárků, plyšáků i sladkostí a na památku vlastnoručně vyrobené zvířátko z filcu. Po výborném obědě se žáci a děti svezli na bobové dráze. I přes nízký věk dětí z dětského domova, 2 – 6 let, se vůbec žádné nebálo a užívaly si jízdu. Společný den zakončili koupáním v bazénu. Všem se setkání velmi líbilo a žáci s dětmi navázali přátelské vztahy.

Velmi děkujeme paní Baraníkové a vedení společnosti VZ Bedřichov za zprostředkování setkání a rodičům žáků za poskytnutí dárků pro děti!

Mgr. Petra Svobodová, třídní učitelka 6. A