Adaptační kurz 6.A ve vzpomínkách účastníků

Stejně jako byla na adaptačním kurzu třída 6.C, tak o týden později se adaptačního kurzu účastnila i třída 6.A. Vzpomínky učastníků kurzu a fotogalerii si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Spaní ve škole

Uvnitř článku si můžete přečíst reportáž ze spaní třídy 5.C ve škole tak, jak ji sepsala Verča z 5.C.

Představuje se 6.C!

Přečtěte si, jak jsme se měli na adaptačním kurzu, všechny podrobnější informace a fotografie si můžete zobrazit po otevření článku.

Přivítali jsme nové prvňáčky

V pondělí 2.září se před vchodem do budovy Vločky shromáždili nejen prvňáčci, ale i žáci devátých tříd. Předali svým mladším kamarádům dáreček pro vzpomínku na jejich první den ve škole a uvedli je do tříd.

Ukázalo se, že je celým rokem bude provázet jejich nový rádce a ochránce – kouzelník. A tak se nejen čarovalo, ale i zpívalo. Nakonec si děti poskládaly své nové učebnice, aby si je doma s rodiči prohlédly. Všem prvňáčkům přejeme šťastný a úspěšný školní rok 2013-2014!

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Po otevření článku se můžete podívat na podrobné informace k doplňovacím volbám do školské rady, které se budou konat dne 22.10.2013.

Závěr školního roku v ZŠ Vrchlabí, nám. Míru

Školu ve „zvláštním režimu“ jsme letos zahájili už 20. června.

Na slíbenou besedu za námi přišla trojnásobná juniorská mistryně světa a vítězka závodu světového poháru ve snowboardcrossu  Eva Samková. Společně se svými bývalými učiteli a s žáky 8. a 9. tříd jsme s Evou vzpomínali na její školní léta u nás a na její lyžařské a později snowboardové začátky ve sportovní třídě. Dozvěděli jsme se o tom, jaká cesta Evu dovedla zrovna ke snowboardcrossu a o tomto zajímavém odvětví sportu vůbec. Určitě svým poutavým a milým vyprávěním získala několik nových adeptů tohoto mladého sportu.

Pomůcky na školní rok 2013 / 2014

Uvnitř článku si můžete prohlédnout školní pomůcky na školní rok 2013/2014 a nakoupit si je s předstihem bez zbytečných stresů již v průběhu prázdnin.

Závěrečné zkoušky žáků 9. tříd

V předposledním týdnu školního roku, ve dnech 17. – 19. června 2013, se na naší škole konaly ústní závěrečné zkoušky z českého a anglického jazyka. Žáci 9.A, 9.B a 9.C prokazovali získané vědomosti nabyté 9letým studiem na naší škole, během celého školního roku se na tyto zkoušky pečlivě připravovali, v hodinách českého jazyka, anglického jazyka a matematiky opakovali učivo základní školy a jejich výstupem bylo právě složení závěrečné zkoušky – z matematiky písemnou formou, z českého a anglického jazyka ústní formou.

Každý žák skládá závěrečnou zkoušku před komisí, kterou tvoří vždy dva kvalifikovaní učitelé jazyka. Z českého jazyka si žáci tahali po jedné otázce z mluvnice, literatury a slohu; z anglického jazyka si losovali z tématu a gramatiky. Na přípravu měl každý žák vždy 10 minut na tzv. potítku, poté předstoupil před komisi, kde prokázal své vědomosti.

Výsledné hodnocení ze závěrečných zkoušek obdrží žáci spolu s vysvědčením při slavnostním aktu v zasedací místnosti vrchlabského zámku z rukou zástupců města.

Mgr. Martina Zemanová

Zpravodajství o tom, jak byli čtvrťáci na Severu

Ekopobyt na Severu (Středisko environmentální výchovy a etiky Rýchory) popsala ve své slohové práci Eliška Pokorná.

Seznamy žáků budoucích 1. tříd

Uvnitř článku si můžete prohlédnout seznamy žáků budoucích prvních tříd.

Oznámení rodičům budoucích šesťáků

Uvnitř článku si můžete přečíst důležité informace pro rodiče žáků budoucích šestých tříd ve školním roce 2013/2014.

Vyučování v terénu

Ve středu 12.6. jsme se učili o krkonošské přírodě na vycházce s panem Bílkem. Zkoumali jsme živočichy, poznávali květenu i hlasy ptáků. Za nás za všechny to  krátce shrnul Vojta.

Reportáž Vojty Lukáše ze 4.B

Dne 11. června jsem se dozvěděl, že druhý den půjde naše třída na výpravu ke vzdálenému horskému potůčku a bude nás vést pan Bílek, který pracuje v Krkonošském národním parku. Měli jsme si vzít sportovní oblečení, ale vůbec mi to nepomohlo. Víte proč? Čtěte dále, dozvíte se to.

Místo Prahy farma

5. června se měl uskutečnit dlouho plánovaný výlet do Prahy – spojený s návštěvou divadla a prohlídkou Starého Města. V důsledku komplikované povodňové situace jsme museli exkurzi zrušit.
Díky velké vstřícnosti lánovské farmy No Limits se nám podařilo zajistit dětem náhradní program. Suchou nohou jsme došli až do Lánova, kde se nás ujali majitelé farmy. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o chovu koní a než se na nich projely, naučily se je čistit a hřebelcovat.
Se zájmem jsme shlédli i výcvik psa Badyho a všechny nové přírůstky na farmě. U ohýnku v tee-pee jsme si opekli špekáčky a suchou nohou došli zpět do Vrchlabí. No Limits děkujeme! 4.B

Přijímací testy do sportovních tříd

Výsledky přijímacích testů do sportovní třídy si můžete stáhnout zde, všichni žáci testy prošli: Přijímací testy 2013

Zájezdy na divadelní představení

Během tří květnových dnů, 22., 24. a 27., zavítali žáci šestých, sedmých a osmých ročníků do Městského divadla Mladá Boleslav, aby zhlédli činoherní představení. Žáky 6. A a 6. C čekal Brdečkův Limonádový Joe, sedmáky postrašilo Wildovo Cantervillské strašidlo a excelentní výkon Matěje Rumla, za který dostal cenu Thálie, pobavil žáky 8. A a 8. C v Molierově hře Scapinova šibalství.

Divadelní představení patří každoročně ke kulturním akcím, které pořádá kabinet českého jazyka a které je součástí literární výchovy druhého stupně základní školy.

Mgr. Martina Zemanová