Okrskové kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou

V pořadí 44. ročník oblíbené atletické soutěže určené pro žáky 2. stupně ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií měl opět za úkol udržovat tradici atletických disciplín a upevňovat pravidelné sportování děvčat a chlapců.

I letošní rok proběhlo okrskové kolo ve Sportovním areálu manželů Zátopkových a to ve čtvrtek 10. května 2012. Soutěže se zúčastnili žáci ze čtyř škol – ZŠ nám. Míru, ZŠ Školní, Gymnázium Vrchlabí a ZŠ Lánov. Sportovci soutěžili ve čtyřech kategoriích (mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci) a v následujících atletických disciplínách: běh 60 m, vytrvalostní běh, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4kg, štafeta 4×60 m.

Více se dozvíte po otevření celého článku…

Talentové zkoušky do sportovní třídy

Talentové zkoušky do sportovní třídy budou probíhat v pátek 8. června 2012 od 8,00 hod. na stadiónu manželů Zátopkových. Talentová zkouška se skládá z: 50 m sprintu, hodu medicinbálem (3kg) obouruč vrchem, skoku z místa a běhu na 600 m. Přihlášky k talentovým zkouškám do ST je možné odevzdat třídním učitelům, v kanceláři školy nebo zaslat elektronicky na adresu nmiru@zsvrchlabi.cz, sportovky@zsvrchlabi.cz. Informace o sportovních třídách, talentových zkouškách a výsledcích talentových zkoušek najdete na našich stránkách, případně na telefonu 493 815 000 nebo 493 815 004.

Soubor s přihláškou do sportovní třídy můžete stáhnout zde: přihláška do sportovní třídy

Vojta Janalík a Míla Špringer čtvrtí v celorepublikovém finále

Fyzikální duet 2012 aneb Ve dvou se to lépe táhne…

Dva žáky 8. A nadchla fyzika s paní učitelkou Svobodovou, a proto se zúčastnili párové soutěže, kde se zajímali o perpetum mobile. Se svým „projektem“ pak postoupili do celorepublikového finále, které se konalo v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Vojta s Mílou skončili na krásném 4. místě a domů si tak odnesli cenné publikace a dárkové předměty. Velké poděkování patří nejen chlapcům, ale i rodičům za podporu soutěžního týmu.

Kulturně-historický zájezd do Prahy

V pátek 13. dubna 2012 se „ti nejlepší z nejlepších“ z 8. a 9. tříd vydali směr hlavní město, aby navštívili znovuotevřené Národní technické muzeum, prošli se z Letné na Staroměstské náměstí a ve 13h zhlédli dvanáct apoštolů. Po rozchodu na Václavském náměstí pod dohledem sv. Václava si odpočali, naobědvali a nakoupili suvenýry. Poté jsme procházkou kolem Národního divadla zamířili směr Petřín. Sportovci si kopeček vyběhli, ostatní jeli „zubatkou“. Většina žáků si užila spoustu srandy v zrcadlovém sále. Na Strahově u stadionu AC Sparta Praha nás očekával pan Jeřábek a zavezl nás na Výstaviště ke Goja Music Hall, kde jsme zhlédli od 19h  muzikálové představení Bídníci. Tříhodinové velkolepé představení plné zpěvu a skvělých hereckých výkonů nás uchvátilo. Domů jsme odjížděli unavení, ale spokojení.

Mgr. Martina Zemanová

Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí

ZŠ Vrchlabí, Nám. Míru 283 je školou, jejímž cílem je poskytnout žákům kvalitní a efektivní výuku se sportovním zaměřením. Důkazem toho je vzdělávací program školy, který se opírá o 3 základní pilíře – pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. K dosažení těchto cílů je zapotřebí neustálého vzdělávání a to nejen žáků, ale také pedagogů. Z tohoto důvodu škola realizuje projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky“ (registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/01.0017) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Petr Ticháček přišel s pozvánkou na KUMF

Ve středu 11. dubna 2012 navštívil naší školu bývalý žák, nyní rozhlasový a televizní moderátor Petr Ticháček. Nepřišel se pouze podívat na místa, kde trávil povinnou školní docházku, ale přišel pozvat naše žáky na Krkonošský umělecko-mediální festival, jenž se tento rok koná již po čtvrté a to o víkendu 21.-22. dubna.

Tento festival je určen mládeži od 11 let. Během dvou dnů si vyzkouší, co obnáší např. moderování, fotografování, či působení v muzikálu, ve zpravodajství, u filmového štábu ad.

Více informací se dozvíte na webových stránkách http://kumf.cz/.

Mgr. Martina Zemanová

Návštěva velikonoční dílny v DDM Pelíšek

V době masopustu se žáci 5.A, 8.A a 8.C vydali v rámci výtvarné výchovy do nedalekého DDM Pelíšek, aby si vyrobili keramickou ozdobu velikonočního stolu. Ti menší tvořili ptáčka na několik způsobů, na ty větší čekala abstraktní koláž.

Mgr. Martina Zemanová

Páťáci navštívili „čtvrtý historický dům“

Ve středu 4. dubna 2012 před velikonočními prázdninami zavítali žáci 5.A v rámci výtvarné výchovy na tvořivé dílny pořádané Správou KRNAP Vrchlabí.

V novém historickém domku na ně čekalo několik dílniček, kde si pod vedením pracovníků vyzkoušeli barvit vajíčka, vytvořit přání z přírodního materiálu, uplést pomlázku či namalovat vajíčko voskovou technikou. Na závěr ochutnali tradiční mazanec a zapili ho bílou kávou. Tvořivá hodinka se žákům moc líbila a opět se těšíme na další s pracovníky KRNAP.

Mgr. Martina Zemanová
učitelka VV

Charitativní akce v rámci oslav 150. výročí založení školy se vydařila

Výtěžek 2. ročníku velikonočního jarmarku podpoří adopci na dálku a vodící psy

Letošní velikonoční jarmark pořádaný během tří dnů před Velikonocemi v  budově školy a na náměsti T. G. Masaryka 2,5krát zvýšil výdělek oproti loňskému prvnímu ročníku.

Cílem i tohoto roku bylo podpořit ty, kteří to potřebují. Letos si „adresáta“ vybrali sami žáci svým hlasováním. Ti menší chtějí věnovat finanční příspěvek vodícím psům, větší naopak zaujala adopce na dálku. Na charitu bude rozdělena částka 10 518,- Kč.

Zároveň bychom chtěli poděkovat především rodičům, kteří zavítali do budovy školy s cílem zakoupit si výrobek svého dítěte, a občanům města Vrchlabí za podporu této akce. Uvědomili jsme si, že mezi námi žijí tací, kteří i přesto, že mnoho financí nemají, pomohou!

Děkujeme, že s námi pomáháte potřebným!

Mgr. Martina Zemanová

Oslavy 150. výročí založení školy pokračují

ŠKOLA MÁ NAROZENINY bylo motto akce, která proběhla 9.3.
Děti prvních až čtvrtých tříd nejprve umístily na chodby obrázky, narozeninová přání a převlékly se do masek na karneval. Jejich spolužáci z deváté třídy s paní učitelkou Marikou Jírů pro ně vyzdobili tělocvičnu a hned po oficiálním zahájení karnevalu roztančili všechny zúčastněné třemi připravenými skladbami.
Následoval pestrý program, částečně připravený samotnými dětmi.
Narozeninová oslava byla završena dortíkem, který připravily paní kuchařky.
Ještě jednou všem děkujeme, na fotky se podívejte uvnitř článku.

Mgr. Jitka Kletvíková

Soutěž „O nejlepšího tučňáka“

Jedno krásné úterní dopoledne patřilo na Základní škole nám. Míru prvňáčkům a jejich patronům z řad žáků 9. C.

Uskutečnilo se zde totiž velké klání „O nejlepšího tučňáka“.  Cíl byl jasný – užít si ještě posledního sněhu, zasoutěžit si a naučit se spolupracovat ve skupinách. Více se dočtete a fotografie si prohlédnete po otevření článku.

Zimní den ve znamení zimních sportů

Protože jsme Zdravá škola se sportovními třídami, pořádáme každoročně pro všechny třídy 5. – 9. ročníku „Zimní den“. Letos si žáci mohli vybrat ze tří variant. Buď sjezdovali a „snowboardovali“ na Bubákově, (Tímto bychom chtěli poděkovat za vstřícný přístup panu Bubákovi a panu Pickovi, kteří nám nejen poskytli smluvní ceny, ale dovezli nám i vybavení od školy přímo pod kopec.) nebo běžkovali z Přední Labské přes Kněžice až ke škole.

Ti, kteří netoužili lyžovat, si vybrali bruslení na zimním stadionu. Sluníčko a první záchvěvy jara nám dopřály si „Zimní den“ náležitě užít!

Mgr. Martina Zemanová

S Jakubem na rybách…

S Jakubem na rybách…

Čtvrteční dopoledne 1. března 2012 patřilo nejznámějšímu rybáři, dobrodruhu a jedinému Čechovi, který má vlastní pořad na televizní stanici National Geographic, Jakubu Vágnerovi. Na 160 žáků z prvního, ale převážně z druhého stupně zavítalo do Divadelního klubu ve Vrchlabí, aby si vyslechli zážitky z cest  po celém světě doprovázené fotodokumentací, mnohdy ojedinělých záběrů.

Jakub Vágner se ve svém projektu „Návrat přírody do škol“ za podpory Ministerstva zemědělství ČR a neziskové organizace Sladkovodní giganti, o. s. věnoval nejdůležitějšímu místu na planetě – Amazonii a deštnému pralesu – plícím světa. Uviděli jsme nejzajímavější zvířata, největší ryby a s napětím poslouchali každé jeho slovo.

Po téměř 1,5 hodinové přednášce následovala autogramiáda a žáci si tak domů mohli odnést podepsaný plakát s věnováním.

Rádi bychom vyjádřili poděkovaní Jakubu Vágnerovi a jeho sponzorům za znovuotevření problematiky potřeby chránit přírodu a doufáme, že v tomto užitečném, poutavém a oblíbeném projektu bude pokračovat i nadále.

Fotografie a více informací naleznete na internetové adrese prirodadoskol.cz.

Za ZŠ nám. Míru
Mgr. Martina Zemanová

Přebor podkrkonošských škol v běhu na lyžích

Ve středu 22.2.2012 s v Dolní Branné konal 2. ročník přeboru podkrkonošskýh škol v běhu na lyžích. Pořadatelem se opět stala ZŠ Dolní Branná. Soutěže se zúčastnilo 15 škol. Žáci soutěžili v běhu na lyžích na tratích od 500 m (1.třídy) až po 2 km (5.třídy). V každé kategorii dívek a chlapců byli oceněni 3 nejrychlejší a navíc každý nejlepší žák příslušné školy získal pro svou školu body; 15 bodů za 1. místo, 14 bodů za 2. místo až po 1 bod za 15. místo. Na letošní ročník jsme se řádně připravili, naším cílem bylo získat putovní pohár pro nejlepší školu, neb nám v minulém roce vítězství uteklo o pouhý 1 bod. Svého cíle jsme dosáhli a v celkovém pořadí jsme titul nejlepší školy v Podkrkonoší získali. Všem oceněným a všem zúčastněným za ZŠ Vrchlabí nám. Míru tímto blahopřejeme.

Mgr. Tomáš Kulhánek
učitel tělesné výchovy

 

Projekt dětí ze 3.B ,,Čteme s…“

Téměř jeden měsíc trvala práce dětí ze třetí třídy na projektu ,,Čteme s…“.

Děti se rozdělily do několika skupin, každá měla za úkol zmapovat život a dílo určeného autora dětských knih.  Vyrobily o daném autorovi plakát s různými obrázky a texty a samozřejmě si přečetly knihy od tohoto autora. Celou akci jsme završili návštěvou městské knihovny, kde  děti vyhledaly knihy daných spisovatelů a svou práci prezentovaly ostatním. Četli jsme s bratry Čapkovými, Josefem Ladou, Ondřejem Sekorou, Boženou Němcovou a Astrid Lindgrenovou. Z knihovny jsme odcházeli s dobrým pocitem a hromadou dalších vypůjčených knih… Fotky opět uvnitř článku!

J. Kletvíková, tř. uč. 3.B