Loučení s žáky 9. ročníků

Slavnostní zakončení povinné školní docházky v reprezentativních prostorách vrchlabského zámku se uskutečnilo při předávání vysvědčení v pátek 29. června 2012. Prvňáčci své patrony z řad deváťáků doprovodili ze školy na zámek, tam jim zazpívali a rozloučili se s nimi. Z rukou třídních učitelů – Mgr. Mariky Jírů a Mgr. Marka Kopeckého – převzali vysvědčení za 9. ročník, vysvědčení ze závěrečných zkoušek, pamětní list a od zástupců města tašku s propagačními předměty Vrchlabí. S přáním do dalších studijních let přispěl několika slovy starosta města Vrchlabí pan Sobotka, místostarosta pan Vávra, paní Mikšíková za odbor školství a ředitel naší školy pan Jindřich.

Loučení s deváťáky se účastnila i redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové paní Eliška Pilařová, zvukový záznam a fotografie naleznete uvnitř článku.

Den zdraví

Jsme „Zdravá škola se sportovními třídami“, a proto do svého programu pravidelně zařazujeme akce věnované tématice zdravého životního stylu, pohybu a ochraně osob.

Letošní Den zdraví se uskutečnil den před vysvědčením. Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle pohlaví: dívky besedovaly s porodní asistentkou paní Konvalinovou a svá těla rozpohybovaly a o zdravé výživě besedovaly s paní Wondráčkovou; chlapce čekal fotbalový turnaj po ročnících a beseda s panem nadporučíkem Ertnerem (Policie ČR Trutnov) o extremismu. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Taktické cvičení Integrovaného záchranného systému

„Hořííííí!“ Tak tato slova jste mohli zaslechnout na ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí v úterý 26. června. I přes dým, který vycházel ze školy, hasičská vozidla před školou mající natažené hadice to byl planý poplach, neboť se jednalo o předem domluvené cvičení Integrovaného záchranného systému.

Celé dopoledne se žáci naší školy seznamovali s prací těchto složek, kam se řadí: zdravotní záchranná služba, Policie ČR, Městská policie Vrchlabí, Horská služba Krkonoše, Hasičský záchranný sbor Vrchlabí a dobrovolní hasiči z Vrchlabí – Podhůří.

Po zhlédnutí hašení „fiktivního“ požáru školy se žáci přesunuli na hřiště, kde je čekala ukázka výcviku psů horské služby a policie. K vidění byl i přímý zásah policejního psa vůči  zločinci.

Po kynologické ukázce se žáci rozdělili do několika skupina a po 15 minutách se střídali u jednotlivých složek IZS a blíže se seznámili s jejich prací, vybavením a ledaco si mohli i vyzkoušet.

Školní výlet 8.B k prameni Labe

Žáci 8.B spolu s třídní učitelkou Janou Albrechtovou se ke konci školního roku vydali podívat, kde má Labe svůj pramen. Do Špindlerova Mlýna dojeli autobusem, lanovkou se dostali na Medvědín a přes Labskou boudu došli po svých k prameni. Cestou zpět to vzali pěšky přes Horní Mísečky do Špindlerova Mlýna, kde jim Labe poskytlo drobné osvěžení. Počasí jim mnoho nepřálo, ale to nic neměnilo na skvělé náladě našich turistů.

Seznam žáků budoucích 6.tříd

Uvnitř článku naleznete seznam žáků budoucích 6. tříd (ve školním roce 2012 / 2013).

Závěrečné zkoušky žáků 9.A a 9.C

Ve dnech 18. – 19. června 2012 se na naší škole konaly závěrečné zkoušky, jejichž cílem je připravit budoucí studenty na střední školy. Zkoušky se skládají ze tří předmětů: matematiku plní formou písemných testů za každý ročník 2. stupně, český a anglický jazyk pak skládají ústní formou v jednom dni. V českém jazyce předvedli znalosti v části mluvnické, literární i slohové. V angličtině se zaměřili na část gramatickou a prezentaci určitého tématu.

Na závěrečné zkoušce si žáci vyzkouší, jak to probíhá u maturity, neboť systém (tahání otázek, příprava na tzv. potítku a samotné mluvení před komisí) je téměř totožný.

Úspěšným žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů při dalším studiu na středních školách!

Za komisi českého jazyka a literatury
Mgr. Martina Zemanová

Den čtenáře

Ve čtvrtek 14.června 2012 byli naši prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře.

Nejdříve nám předvedli, že se opravdu naučili číst, recitovat básničky a krásně zpívat. Po té byli svými třídními  učitelkami Mgr. Pitrmanovou a Mgr. Studeckou  slavnostně  na jevišti Divadelního klubu ve Vrchlabí pasováni. Odměnou za celoroční píli  a milé vystoupení jim byla knížka z rukou spokojených rodičů. Fotografie si můžete prohlédnout po otevření článku.

Adopce na dálku

Tak to je náš nový chlapec!
Jmenuje se Alex, žije v Ugandě a je mu 12 let. Otec mu zemřel a matka, HIV pozitivní, rodinu opustila. Alex žije s babičkou, které doma hodně pomáhá. Nosí vodu, okopává, vaří, sbírá dříví. Rodina se živí prodejem zemědělských produktů.
Alex by se rád stal lékařem. Zatím ale navštěvuje školu, kde ho nejvíce zajímají přírodní vědy. Ve volném čase, kterého nemá mnoho, rád hraje fotbal. Alex je neustále obklopen kamarády. Největším přítelem je mu ale babička, jak sám říká.
A kde se u nás vzal?
Žáci naší školy uspořádali velikonoční jarmark. Své výrobky prodali a získané peníze se rozhodli věnovat adopci na dálku. Vše se povedlo a Alex je „mezi námi“. Jsme na naše žáky pyšní.

O Pohár starosty a nejlepší školu Vrchlabska

Ve středu 6. června se v Areálu manželů Zátopkových konaly dva tradiční závody pro žáky 4.-5. tříd z Vrchlabí a okolí. Pořadatelem se stala naše škola a na hřišti přivítala žáky ze ZŠ Školní, ze ZŠ Dolní Branná a ZŠ Lánov. Soutěžilo se ve třech disciplínách a to běhu na 50m, hodu medicinbálem a skoku z místa do dálky. V každé disciplíně soutěžili vždy všichni žáci ze třídy a do celkového skóre se počítala pořadí deseti nejlepších.

Putovní pohár starosty předal pan místostarosta Michal Vávra žákům ze ZŠ Školní, na 2. místě skončila 4. třída ze ZŠ nám. Míru a 3. pozici obsadila ZŠ Dolní Branná.

Páťáci soutěžili O nejlepší školu Vrchlabska. První dvě příčky obsadili žáci z 5.B a 5.A ZŠ nám. Míru a na 3. místě skončila ZŠ Dolní Branná.

Žákům ze 4. a 5. tříd děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! Fotografie naleznete uvnitř článku.

Přijímací testy do sportovní třídy

Výsledky přijímacích testů do sportovní třídy si můžete stáhnout zde.

Celorepublikové finále 44. ročníku Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou

Mladší a starší žákyně postoupily z krajského kola na celorepublikové finále do Ústí nad Orlicí. Poprvé se na finále probojovala dvě družstva z naší školy a spolu s dalšími školami se utkaly v disciplínách: běh 60m, běh na 600 a 800m, skok vysoký a daleký a hod míčkem nebo koulí. Mladší žákyně vybojovaly 7. místo, starší skončily na 8. místě. Bojovnicím blahopřejeme! Na fotografie a výsledky se můžete podívat v následujícím odkazu: http://www.atletika.cz/aktuality/pohary-rozhlasu-rozdany/

Mgr. Martina Zemanová

Ve finálovém turnaji Oranžového pětiboje skončil Tomáš Kubík stříbrný

Naše škola – ZŠ nám. Míru – postoupila do finálového klání Oranžového pětiboje s ČEZem pořádaného v TJ SPARTAK Třebíč ve čtvrtek 31. května 2012. Mezi reprezentanty a reprezentantky patřili žáci a žákyně 9. C – Jan Meravý, Tomáš Kubík, Natálie Honců a Lucie Mikulcová. Ti soutěžili v pěti disciplínách (štafetový běh, hod medicinbalem, driblování mezi kužely, skok do písku a hod na bránu) a získané body se jim sčítaly.

Nadějné sportovce dobrovázeli žáci 7. A a 8. A a vytvořili jim přijemnou soutěžní atmosféru. Nechyběly namalované symboly naší školy na různých částech těla a hlasité povzbuzování.

Na stupínky vítězů vystoupili vždy tři z kategorie jednotlivců (chlapci/dívky) a školních týmů. Naše škola se v celkovém pořadí umístila na hezkém 6. místě. Slavili jsme však úspěchy v kategorii nejlepších chlapců: Tomáš Kubík z 9. C vybojoval v celkovém součtu bodů 2. místo, blahopřejeme! Fotografie uvnitř článku.

Mgr. Martina Zemanová

Dětský den

1.6. proběhl ve školní družině „Dětský den“ (Tvořivé dílny). Špatné počasí nás zahnalo do heren ŠD, kde si děti vyrobily různé výrobky. Navlékaly korálky, malovaly na kameny nebo na sádrové odlitky, vyráběly si lodičky, klaunské obličeje a malovaly obrázky. Ještě tu byla pro ně připravena nějaká ta sladkost, cukrová vata a balonky. I přes špatné počasí se den vydařil a děti měly radost z trochu jiného odpoledne ve školní družině. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Báječné divadelní představení u nás ve škole

Naši žáčci 3.C nastudovali spolu s třídní paní učitelkou Mgr. Janou Vítovou divadelní ztvárnění  dvou českých pověstí : O Golemovi a Dívčí válku. Své vystoupení mladí herci doplnili společně zazpívanými a zahranými písničkami ve vlastní úpravě a dokonale vyrobenými kulisami.

Divadlo předvedli rodičům a spolužákům a sklidili zasloužený obrovský úspěch. Všem mladým hercům, paní režisérce a pomocné režisérce patří obrovské poděkování. Fotografie uvnitř článku.

Mgr. Iveta Boháčová

Rozdělení žáků budoucích prvních tříd

Aktualizováno dne 25.6.2012

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.

Připomínáme vám, že v úterý 19.6. 2012 v 16 hodin se uskuteční informační třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků v aule školy (hlavní budova 2.patro). Zároveň uvnitř článku zveřejňujeme rozdělení dětí do jednotlivých tříd 1.A, 1.B a 1.C od 1.září 2012.

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste případné požadavky na přesun dítěte do jiné třídy vznesli na vedení školy do 18.6. Dodatečné úpravy v rozmístění žáčků pečlivě uvážíme. Na požadavky vznesené po 19.6. nebudeme již brát zřetel.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Ve Vrchlabí 21.května 2012
Mgr. Iveta Boháčová
zástupce ředitele