Přebor podkrkonošských škol v běhu na lyžích

Ve středu 22.2.2012 s v Dolní Branné konal 2. ročník přeboru podkrkonošskýh škol v běhu na lyžích. Pořadatelem se opět stala ZŠ Dolní Branná. Soutěže se zúčastnilo 15 škol. Žáci soutěžili v běhu na lyžích na tratích od 500 m (1.třídy) až po 2 km (5.třídy). V každé kategorii dívek a chlapců byli oceněni 3 nejrychlejší a navíc každý nejlepší žák příslušné školy získal pro svou školu body; 15 bodů za 1. místo, 14 bodů za 2. místo až po 1 bod za 15. místo. Na letošní ročník jsme se řádně připravili, naším cílem bylo získat putovní pohár pro nejlepší školu, neb nám v minulém roce vítězství uteklo o pouhý 1 bod. Svého cíle jsme dosáhli a v celkovém pořadí jsme titul nejlepší školy v Podkrkonoší získali. Všem oceněným a všem zúčastněným za ZŠ Vrchlabí nám. Míru tímto blahopřejeme.

Mgr. Tomáš Kulhánek
učitel tělesné výchovy

 

Projekt dětí ze 3.B ,,Čteme s…“

Téměř jeden měsíc trvala práce dětí ze třetí třídy na projektu ,,Čteme s…“.

Děti se rozdělily do několika skupin, každá měla za úkol zmapovat život a dílo určeného autora dětských knih.  Vyrobily o daném autorovi plakát s různými obrázky a texty a samozřejmě si přečetly knihy od tohoto autora. Celou akci jsme završili návštěvou městské knihovny, kde  děti vyhledaly knihy daných spisovatelů a svou práci prezentovaly ostatním. Četli jsme s bratry Čapkovými, Josefem Ladou, Ondřejem Sekorou, Boženou Němcovou a Astrid Lindgrenovou. Z knihovny jsme odcházeli s dobrým pocitem a hromadou dalších vypůjčených knih… Fotky opět uvnitř článku!

J. Kletvíková, tř. uč. 3.B

Barmanský minikurz pro žáky 8.A

Ve středu 22. února 2012 k nám zavítali dva žáci Hotelové školy ve Vrchlabí spolu se svými vyučujícími – paní Pastorovou a panem Hruškou. Pro žáky 8. A si totiž připravili zajímavý program – ukázku míchání nápojů spjatou s povídáním a zdobením pokrmů. Podrobnosti a fotografie naleznete uvnitř článku.

Projekt „Židle 21. století“

Žáci 8. B a 9. A věnovali několik hodin výtvarné výchovy, aby  se na chvíli stali návrháři, projektanty a výtvarníky. Pod vedením Mgr. Jany Albrechtové měli za úkol zrecyklovat starý karton a ruličky a vytvořit tak moderní židli. Design židle byl na každé skupině; a tak vznikla např. židle Milka, královský trůn či židle pro NASA. Těmito designovými kousky by se určitě ráda pyšnila nejedna galerie. Fotografie židlí si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Za kabinet výtvarné výchovy
Mgr. Martina Zemanová

Z historie vrchlabského školství

S historií vrchlabského školství se zvláštním přihlédnutím k zázemí školní výuky na nám. Míru se můžete seznámit po otevření celého článku.

Reprezentativní ples ve stylu „Kouzlo zimní noci“ předčil očekávání

V úspěších pokračovala naše škola i den po setkání u „kulatého stolu“. Po několika letech jsme se totiž rozhodli uspořádat ples při příležitosti 150. výročí založení školy. Pedagogové, doposud pořádáním plesu nepolíbení, se svého úkolu zhostili bravurně. O přípravách jste se dočetli již dříve, nyní nastává zhodnocení této reprezentativní události.

Vrchlabská základní škola slaví 150. výročí založení

Úctyhodné výročí slaví Základní škola Vrchlabí na náměstí Míru. Výuka zde začala před 150 lety a škola svoji dlouhou tradici úročí v podobě nadstandardních podmínek pro své žáky. Vedle vzdělávacího programu či sportovních tříd, ze kterých vzešla řada reprezentantů, se škola zapojuje do řady projektů souvisejících se zdravým životním stylem. Tato skutečnost je známa i expertům z oblasti školství na úrovni kraje, kteří přijali pozvání k účasti na jednání u kulatého stolu při příležitosti oslav 150 let od založení školy. Více podrobností uvnitř článku…

5. Olympijské hry dětí a mládeže

Již 10 let jsou žáci ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí pravidelnými účastníky Zimních olympijských her dětí a mládeže, ba co více, naše škola je v historii olympiád nejúspěšnější školou  v Královehradeckém kraji. Statistiku dosavadních 24 medailí získaných na těchto hrách se podařilo obohatit velmi výrazně i v letošním olympijském roce. Pro více podrobností si přečtěte celý článek.

Sponzoři našeho plesu

Uvnitř článku se můžete podívat na sponzory našeho plesu, který se bude konat dne 11.2.2012 v KD Střelnice ve Vrchlabí.

Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové

Ve středu 1. února, den po rozdání pololetního vysvědčení, se žáci 8. tříd za odměnu vydali do Klicperova divadla na jazzovou operu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra – Dobře placená procházka.
Nejen žáci, ale i pedagogové byli z inscenace nadšeni. Celé dvě hodiny nás bavily písničky z repertoáru výše zmíněných umělců a skvělé herecké výkony nenechaly jeden úsměv chladným. Více o hře se dozvíte na http://www.klicperovodivadlo.cz/prochazka.htm

Mgr. Martina Zemanová
učitelka českého jazyka a literatury

Přípravy plesu vrcholí…

Kouzlo zimní noci připomene 150. výročí založení školy

V roce 2012 oslaví Základní škola nám. Míru ve Vrchlabí 150. výročí svého založení, a tedy i vznik moderního českého školství ve Vrchlabí. S touto významnou událostí budou spjaty společenské a kulturní akce.

Mezi ty nejvýznamnější patří bezesporu Ples ZŠ nám. Míru pořádaný v sobotu 11. února 2012 v KD Střelnice ve Vrchlabí. Jeho přípravy, na nichž se podílejí především pedagogové, začaly již před několika měsíci a vrcholí nyní.

Na ples bychom rádi pozvali nejen bývalé absolventy, pedagogy či rodiče žáků, ale i přátele školy. Bohatý program jistě zaujme širokou veřejnost. Kvalitní kapela – hudební skupina Geny – zajistí příjemnou atmosféru a chuť k tanci. Nebude chybět úvodní zpěv a bubnování našich žáků, taneční vystoupení Paul Dance Jilemnice, komická scénka Lyžníci, bohatá tombola ad. Hvězdné vystoupení finalistky soutěže X Faktor a muzikálové hvězdy Kamily Nývltové zajistí nevšední zážitek!

Těšíme se s Vámi na shledanou při kouzlu zimní noci…

Za pedagogický sbor ZŠ nám. Míru

Mgr. Martina Zemanová

Mikuláš 2011

Dne 5. 12. 2011 pořádali žáci 9. ročníků pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku. A jednu ze svých společných akcí pojali s plnou parádou. Připravili si krásné kostýmy čertů, andělů a mikulášů a vydali se na 1. stupeň a do mateřké školky v Labské ulici. Všude, hlavně pak v prvních třídách naší školy, obdarovali všechny děti, pochválili ty hodné a maličko pokárali ty zlobiče. Nikdo nakonec v pekle neskončil :-) , ale čertíci se na všech pořádně vyřádili a andělé nešetřili třpytkami.  A už se moc těšíme na další setkání s našimi nejmladšími spolužáky. Fotografie si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Kristýna Mejsnarová, 9.A

Poděkování za přinesené oděvy

Uvnitř článku si můžete přečíst děkovný dopis z Diakonie Broumov za donesené textilie a oblečení.

Pohodovým prostředím ke zdravému učení

V roce 2011 byly naší škole poskytnuty účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace v celkové částce 25000,- Kč.

Projekt byl zaměřen na efektivnější naplnění požadavků kladených na podporu programu školy podporující zdraví. Jeho realizace představovala nákup materiálu (gymbaly, zobcové flétny, masážní míčky, sedací vaky, stolečky, vybavení hovorny… )  a jeho zařazení do každodenní činnosti školy. Více o projektu si můžete přečíst po otevření článku.

Tombola a sponzorské dary pro ples naší školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,
v roce 2012 oslavíme 150. výročí založení naší školy. S touto významnou událostí budou spjaty námi pořádané kulturní a společenské akce.
Nejvýznamnější událostí roku bude bezesporu ples pořádaný v sobotu 11. února 2012 v KD Střelnice. Bohatý program, jehož největšími lákadly jsou hudební skupina Geny a hvězdné vystoupení zpěvačky Kamily Nývltové, zaujme nejen absolventy, ale i širokou veřejnost a určitě i Vás.
Věříme, že v rámci prohlubování vstřícných vztahů mezi naší školou a Vámi podpoříte tak významné „životní“ jubileum naší školy formou sponzorského daru, ať už finančního přispění na provoz plesu nebo věcného daru do tomboly.
Podrobnější informace získáte na výše na tel. číslech 493 815 000 – 002 nebo osobně v kanceláři školy.

S poděkováním a přátelským pozdravem
Plesový „vejbor“ ZŠ nám. Míru