Inovace v novém školním roce 2011/2012

V prostorách školy se během prázdnin pilně pracovalo, abychom s novým školním rokem vkráčeli do příjemnějšího a podnětnějšího prostředí. Z důvodu bezpečnosti vznikl před školou nový chodník, za školní jídelnou byl zlikvidován starý septik a kompletní modernizací prošly prostory školní družiny – ať už jsou to herní či dopadové plochy nebo nově vyzdobena tamní zeď. Také zdi a podlaha ve sborovně se oblékly do nového hávu. Nové prvky byly realizovány z finančních prostředků školy a za velké podpory zřizovatele – města Vrchlabí. Za finanční pomoc děkujeme! Fotografie ze všech prázdninových úprav naleznete po otevření článku.

Podporujeme a spolupracujeme se ZŠ Speciální Diakonie ČCE Vrchlabí

V loňském školním roce jsme výtěžek z prodeje výrobků našich dětí na velikonočním jarmarku věnovali ZŠ Speciální. I v letošním školním roce nadále pokračujeme ve spolupráci a společně jsme naplánovali již několik akcí. Paní učitelka Jitka Loudová spolu se svoji třídou 7.A se chystají na soutěžní den, který je tématicky zaměřený  na loučení s létem.

Během roku proběhne minimálně dvanáct akcí, do kterých se může zapojit každá třída na naší škole ať už při ekologické výchově, Halloweenu, vánočním a velikonočním jarmarku, výtvarných dílnách, balónkovém plese či Miss. Na spolupráci s žáky a pedagogy ZŠ Speciální se těšíme!

Žáci devátých tříd přivítali prvňáčky

S papírovou kytičkou s nápisem „Vítáme Tě ve škole“ deváťáci přivítali prvňáčky za budouvou školy Bílá vločka. Po seznámení je dovedli do jejich třídy 1.A nebo 1.B a usadili do lavic. Při této důležité události v životě každého dítěte byli přítomni i pan ředitel Petr Jindřich, pan starosta Jan Sobotka a vedoucí odboru školství, paní Eva Mikšíková. Žáčci si nejprve poslechli proslov pana ředitele a pana starosty, následovalo přání od spolužáků z 9. tříd a uvítání bylo zakončeno zpěvem písně Tři oříšky pro popelku s kytarovým doprovodem pana učitele Marka Kopeckého. Nejedna maminka vytahovala z kabelky kapesníček, aby si utřela slzu štěstí…

Letní soustředění sportovců

ZŠ nám. Míru poskytla zázemí oddílu běžeckého lyžování TJ Spartak Vrchlabí

Ve dnech 25. – 28. srpna 2011 se konalo krátkodobé soustředění sportovců – běžců, kteří navštěvují především sportovní třídy na naší škole. Cílem bylo nastartovat podzimní přípravu na sezónu 2011/2012. Program, jenž připravili zkušení trenéři J.Vejnar, M.Mikásková, R.Mikšík, R.Skalický, J.Jón, A.Suk a T.Kulhánek, byl bohatý. Kromě běžeckých a atletických příprav se sportovci zdokonalovali na kolečkových bruslích, na kole a vzhledem k teplému počasí též ve vodě – v plavání. Běžci tak absolvovali 11 tréninkových jednotek a jeden závod orientačního běhu v zámeckém parku.

Loučení s žáky 9. tříd

Prvňáci se posledním školním dnem rozloučili s žáky 9. tříd.  Slavnostní šerpování proběhlo ve třídách, poté společně odešli do školní jídelny, kde jim prvňáci zazpívali a zarecitovali. Nechyběl proslov pana ředitele, předání vysvědčení z 9. ročníku i závěrečných zkoušek a pamětního listu. Deváťáci dostali pro štěstí od prvňáčků sluníčko, aby je doprovázelo na další cestě životem.

Mgr. Martina Zemanová

Dny zdraví aneb vyznáváme zdravý životní styl

Jsme zdravá škola, a proto pravidelně pořádáme v závěru školního roku dny zaměřené na zdravý životní styl. V letošním roce se dívky dozvěděly několik cenných rad ze zdravé výživy, vyzkoušely si hit letošní sezóny – zumbu s paní Grofovou, posílily své tělo při aerobiku s paní Pelcovou a besedovaly s kosmetičkou (paní Kellnerovou a sl. Fišerovou) o péči o pleť. Chlapci zavítali do posilovny k panu Stránskému, besedovali s panem Pešinou o lyžování a zahráli si fotbalový a florbalový turnaj.

Dravci „dolétli“ až do Vrchlabí

Na závěr školního roku, v pátek 24. června 2011, k nám zavítali dravci až z Českých Budějovic. V prostoru před školní jídelnou jsme viděli puštíka obecného, sovu pálenou, orla bělohlavého a mnoho dalších. Nechyběly základní informace o jednotlivých dravcích, ukázka letů a do programu byli zapojeni učitelé i děti. Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Branné cvičení ve stylu „Plastic People“

Jediný slunečný den, čtvrtek 24. června 2011, byl jako stvořený pro uspořádání branného cvičení v prostoru nad Městským parkem ve Vrchlabí. Téma bylo vskutku aktuální – ochrana životního prostředí, lidského zdraví a prohlubování spolupráce napříč ročníky. Na fotografie a bližší informace se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Školní výlet 7. A za krásami Liberce

Ve čtvrtek 16. června 2011 jsme zamířili na sever Čech – poznat město Liberec a jeho okolí. Nejprve nás čekal interaktivní IQ Park, jenž se nachází v Babylonu. Zde si žáci vyzkoušeli jevy z oblasti fyziky, matematiky, přírodovědy i zeměpisu a dozvěděli se spoustu nových informací, které budou doplňovat poznatky z učiva! Poté jsme se vydali směr centrum, zhlédli dominantu města – radnici, prozkoumali tamní obchody a po obědě se vydali tramvají směr Horní Hanychov k dolní stanici kabinové lanové dráhy a ta nás vyvezla na nejkrásnější místo poblíž Liberce – Ještěd. Zaujala nás tamní stavba od architekta Hubáčka, jež zdobí vrchol od 60. let 20.století a plní funkci vysílače, hotelu a restaurace. Z vrcholu jsme měli Liberec jako na dlani a dohlédli jsme až do Polska! Cesta zpátky vlakem utekla jako voda a o půl osmé jsme se vraceli unavení domů. Užili jsme si společně krásný den! Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 7.A

Závěrečné zkoušky 9. tříd

Ve dnech 20.-22. června 2011 se konaly závěrečné zkoušky 9 A, 9.B a 9.C. V těchto dnes si žáci vyzkoušeli, jak to vypadá u maturity, neboť zkoušky z českého jazyka, angličtiny a matematiky se odehrávaly v podobném duchu! Matematika měla pouze písemnou podobu a zahrnovala učivo 6.-9. třídy. Český jazyk se skládal z mluvnice, literatury a slohu. Žáci si vylosovali otázku z každé části, šli se připravit na tzv. „potítko“ a následně měli o daných pojmech hovořit 10 minut. Anglický jazyk byl rozdělen na konverzační témata a část gramatickou. Žáci 9. tříd tak k vysvědčení získají osvědčení o absolvování závěrečných zkoušek.

Za předmětovou komisi českého jazyka a literatury
Mgr. Martina Zemanová

Školní družina slavila Den dětí

Bohatý program na čtvrteční odpoledne si pro děti 1. stupně připravili i pedagogové ze školní družiny v čele s paní učitelkou Petrou Peškovou. Děti si mohly vyzkoušet nejen výtvarné techniky – malování na kameny, vyrábění z korálků, ale zasoutěžily si i v běhu v gumových holínkách, zaskákaly si v pytli či si zaházely s míčkem. Lákavé aktivity zaujaly všechny děti a rády by v družině trávily celé odpoledne! Na fotografie ze zábavného odpoledne se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Čtvrťáci bojovali o Pohár starosty

Areál manželů Zátopkových se stal 8. června 2011 dějištěm závodů žáků 4. tříd ze dvou vrchlabských škol – ZŠ Školní a ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí. O Putovní pohár starosty Vrchlabí mezi sebou soupeřilo 86 žáků ve čtyřech atletických disciplínách: skoku do dálky, hodu míčem, běhu na 60m a štafetě na 10x400m. 10 nejlepším žákům z každé třídy v jednotlivých disciplínách bylo sečteno jejich celkové pořadí, zvítězila tedy škola s nejnižším počtem bodů. Zlatou a stříbrnou medaili získali žáci z naší školy: na 1. místě se umístila 4.A s počtem 418 bodů, na 2. místě 4.B (553 bodů). Další místa obsadili žáci ZŠ Školní:  na 3. místě 4.A (579 bodů), 4.místo 4.B (588 bodů)  a 5. místo žáci 4.C (883 bodů). Vítězům blahopřejeme a všem sportovcům děkujeme za účast v soutěži! Výsledky jsou k dispozici po otevření článku, stejně tak i fotografie.

Mgr. Martina Zemanová

Literární exkurze za postavami z knihy Babička

V pondělí 6. června 2011 se žáci 6. tříd spolu s třídními učitelkami p. Erbanovou, Kavanovou a Loudovou vypravili do Ratibořic, aby se v rámci „týdne oživlých postav z Babičky“ seznámili nejen s kněžnou Zahaňskou na tamějším zámku, ale zavítali i na Staré Bělidlo za Babičkou a Barunkou. Žáci tak poznali život na zámku a mohli ho srovnat s žitím v chalupě. Žádná postava jim nebyla cizí, neboť s tímto významných dílem, které stále více upadá v zapomnění, se seznámili již v hodinách literatury.

Mgr. Martina Zemanová
učitelka ČJL

Na Den dětí s čokoládou od Vitany

Mlsné jazýčky si 1. června opravdu přišly na své. Školní jídelna ve spolupráci s firmou Vitana a. s. Byšice si pro žáky, učitele i cizí strávníky připravila překvapení ve formě čokoládového fondue. Každý si tak mohl vybrat z čerstvého ovoce (jahody, ananas, hroznového víno, hrušky, jablka ad.) a namočit ho do lahodné mléčné čokolády, jež tekla proudem. Čokoládovou fontánu darovala firma Vitana a. s. Byšice, za chutný dar velice děkujeme! Na sladké fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Slavíme úspěch v celostátním finále orientačního běhu

Na Den dětí, ve středu 1. června 2011, se naši sportovci zúčastnili celorepublikového kola závodu v orientačním běhu, který pořádal OOB Kobra Vsetín. Do celostátního finále postoupilo na patnáct škol a naši žáci vybojovali krásné 5. místo s 152 body. (Na 1. místě se umístila ZŠ Šumperk se 165 body, na 2. místě skončilo Gymnázium Jihlava a na 3. místě ZŠ Luhačovice.) Z úspěchů jednotlivců vyzdvihujeme: 1. místo Petra Hančová (8.C); 7. místo Martina Waňková (6.C); 8. místo Ondřej Starý (7.C); 10. místo Jan Charvát (8.C); 13. místo Martina Řádová (9.C); 16. místo Kateřina háková (6.C); 18. místo Dominik Virág (7.C). Úspěšným závodníkům gratulujeme!

Mgr. Marika Jírů
učitelka TV