Dětský den

1.6. proběhl ve školní družině „Dětský den“ (Tvořivé dílny). Špatné počasí nás zahnalo do heren ŠD, kde si děti vyrobily různé výrobky. Navlékaly korálky, malovaly na kameny nebo na sádrové odlitky, vyráběly si lodičky, klaunské obličeje a malovaly obrázky. Ještě tu byla pro ně připravena nějaká ta sladkost, cukrová vata a balonky. I přes špatné počasí se den vydařil a děti měly radost z trochu jiného odpoledne ve školní družině. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Báječné divadelní představení u nás ve škole

Naši žáčci 3.C nastudovali spolu s třídní paní učitelkou Mgr. Janou Vítovou divadelní ztvárnění  dvou českých pověstí : O Golemovi a Dívčí válku. Své vystoupení mladí herci doplnili společně zazpívanými a zahranými písničkami ve vlastní úpravě a dokonale vyrobenými kulisami.

Divadlo předvedli rodičům a spolužákům a sklidili zasloužený obrovský úspěch. Všem mladým hercům, paní režisérce a pomocné režisérce patří obrovské poděkování. Fotografie uvnitř článku.

Mgr. Iveta Boháčová

Rozdělení žáků budoucích prvních tříd

Aktualizováno dne 25.6.2012

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.

Připomínáme vám, že v úterý 19.6. 2012 v 16 hodin se uskuteční informační třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků v aule školy (hlavní budova 2.patro). Zároveň uvnitř článku zveřejňujeme rozdělení dětí do jednotlivých tříd 1.A, 1.B a 1.C od 1.září 2012.

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste případné požadavky na přesun dítěte do jiné třídy vznesli na vedení školy do 18.6. Dodatečné úpravy v rozmístění žáčků pečlivě uvážíme. Na požadavky vznesené po 19.6. nebudeme již brát zřetel.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Ve Vrchlabí 21.května 2012
Mgr. Iveta Boháčová
zástupce ředitele

Postoupili jsme do finálového kola „Oranžového pětiboje“ s ČEZem

Žáci 9. C Natálie Honců, Lucie Mikulcová, Tomáš Kubík a Jan Meravý nás budou reprezentovat ve finálovém klání dne 31. května 2012 v Třebíči. Bližší podrobnosti a fotografie si můžete prohlédnout po otevření článku.

Fotbalisté vybojovali 3. místo ve fotbale

Okresní kolo fotbalu se uskutečnilo 15. května 2012 v Trutnově a zúčastnily se ho celkem 4 postupující týmy ze školy ZŠ nám. Míru Vrchlabí, ZŠ Školní Vrchlabí, ZŠ Mládežnická Trutnov a ZŠ V Domcích Trutnov.

První zápas sehráli proti největším rivalům, ZŠ Školní, ale i tak je díky vítěznému gólu kapitána Daniela Zíty porazili. Druhý a třetí zápas proti trutnovským školám tak úspěšný nebyl. Prohráli 5:0 a 3:1 a z toho padlo i několik vlastních gólů. Ale přes to všechno fotbalisté odcházeli s pohárem za bronzové třetí místo. Mezi nejlepší hráče týmu patřil Daniel Zíta, Michal Chleborád a Jan Meravý.

Fotbalistům blahopřejeme a děkujeme za velké nasazení, nadšení a dřinu!

Daniel Zíta (9. C)
Mgr. Martina Zemanová

Historická exkurze 8.A na pevnost Dobrošov

Ve čtvrtek 17. května 2012 se žáci 8.A spolu s třídní učitelkou a učitelem dějepisu vydali do města Náchoda, aby nejprve navštívili výrobu kvalitního českého piva Primátor. Poté se pěšky vydali směr Dobrošov, které spadalo pod ucelenou koncepci pevnostního opevnění českých zemí, avšak události roku 1938 a druhá světová válka nedovolily myšlenku na obranu vlasti dokončit. Po hodinové prohlídce v téměř 40 m pod zemí jsme prošli 700 m chodeb, prohlédli si fotografie, soudobé palebné zbraně a výbavu.

Během návštěvy hraničního území jsme zhlédli několik lehkých a těžkých opevnění. Seznámili jsme se s historií 1. poloviny 20. století a zjištěné poznatky žáci využijí v hodinách dějepisu.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 8.A

Okrskové kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou

V pořadí 44. ročník oblíbené atletické soutěže určené pro žáky 2. stupně ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií měl opět za úkol udržovat tradici atletických disciplín a upevňovat pravidelné sportování děvčat a chlapců.

I letošní rok proběhlo okrskové kolo ve Sportovním areálu manželů Zátopkových a to ve čtvrtek 10. května 2012. Soutěže se zúčastnili žáci ze čtyř škol – ZŠ nám. Míru, ZŠ Školní, Gymnázium Vrchlabí a ZŠ Lánov. Sportovci soutěžili ve čtyřech kategoriích (mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci) a v následujících atletických disciplínách: běh 60 m, vytrvalostní běh, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4kg, štafeta 4×60 m.

Více se dozvíte po otevření celého článku…

Talentové zkoušky do sportovní třídy

Talentové zkoušky do sportovní třídy budou probíhat v pátek 8. června 2012 od 8,00 hod. na stadiónu manželů Zátopkových. Talentová zkouška se skládá z: 50 m sprintu, hodu medicinbálem (3kg) obouruč vrchem, skoku z místa a běhu na 600 m. Přihlášky k talentovým zkouškám do ST je možné odevzdat třídním učitelům, v kanceláři školy nebo zaslat elektronicky na adresu nmiru@zsvrchlabi.cz, sportovky@zsvrchlabi.cz. Informace o sportovních třídách, talentových zkouškách a výsledcích talentových zkoušek najdete na našich stránkách, případně na telefonu 493 815 000 nebo 493 815 004.

Soubor s přihláškou do sportovní třídy můžete stáhnout zde: přihláška do sportovní třídy

Vojta Janalík a Míla Špringer čtvrtí v celorepublikovém finále

Fyzikální duet 2012 aneb Ve dvou se to lépe táhne…

Dva žáky 8. A nadchla fyzika s paní učitelkou Svobodovou, a proto se zúčastnili párové soutěže, kde se zajímali o perpetum mobile. Se svým „projektem“ pak postoupili do celorepublikového finále, které se konalo v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Vojta s Mílou skončili na krásném 4. místě a domů si tak odnesli cenné publikace a dárkové předměty. Velké poděkování patří nejen chlapcům, ale i rodičům za podporu soutěžního týmu.

Kulturně-historický zájezd do Prahy

V pátek 13. dubna 2012 se „ti nejlepší z nejlepších“ z 8. a 9. tříd vydali směr hlavní město, aby navštívili znovuotevřené Národní technické muzeum, prošli se z Letné na Staroměstské náměstí a ve 13h zhlédli dvanáct apoštolů. Po rozchodu na Václavském náměstí pod dohledem sv. Václava si odpočali, naobědvali a nakoupili suvenýry. Poté jsme procházkou kolem Národního divadla zamířili směr Petřín. Sportovci si kopeček vyběhli, ostatní jeli „zubatkou“. Většina žáků si užila spoustu srandy v zrcadlovém sále. Na Strahově u stadionu AC Sparta Praha nás očekával pan Jeřábek a zavezl nás na Výstaviště ke Goja Music Hall, kde jsme zhlédli od 19h  muzikálové představení Bídníci. Tříhodinové velkolepé představení plné zpěvu a skvělých hereckých výkonů nás uchvátilo. Domů jsme odjížděli unavení, ale spokojení.

Mgr. Martina Zemanová

Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí

ZŠ Vrchlabí, Nám. Míru 283 je školou, jejímž cílem je poskytnout žákům kvalitní a efektivní výuku se sportovním zaměřením. Důkazem toho je vzdělávací program školy, který se opírá o 3 základní pilíře – pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. K dosažení těchto cílů je zapotřebí neustálého vzdělávání a to nejen žáků, ale také pedagogů. Z tohoto důvodu škola realizuje projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky“ (registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/01.0017) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Petr Ticháček přišel s pozvánkou na KUMF

Ve středu 11. dubna 2012 navštívil naší školu bývalý žák, nyní rozhlasový a televizní moderátor Petr Ticháček. Nepřišel se pouze podívat na místa, kde trávil povinnou školní docházku, ale přišel pozvat naše žáky na Krkonošský umělecko-mediální festival, jenž se tento rok koná již po čtvrté a to o víkendu 21.-22. dubna.

Tento festival je určen mládeži od 11 let. Během dvou dnů si vyzkouší, co obnáší např. moderování, fotografování, či působení v muzikálu, ve zpravodajství, u filmového štábu ad.

Více informací se dozvíte na webových stránkách http://kumf.cz/.

Mgr. Martina Zemanová

Návštěva velikonoční dílny v DDM Pelíšek

V době masopustu se žáci 5.A, 8.A a 8.C vydali v rámci výtvarné výchovy do nedalekého DDM Pelíšek, aby si vyrobili keramickou ozdobu velikonočního stolu. Ti menší tvořili ptáčka na několik způsobů, na ty větší čekala abstraktní koláž.

Mgr. Martina Zemanová

Páťáci navštívili „čtvrtý historický dům“

Ve středu 4. dubna 2012 před velikonočními prázdninami zavítali žáci 5.A v rámci výtvarné výchovy na tvořivé dílny pořádané Správou KRNAP Vrchlabí.

V novém historickém domku na ně čekalo několik dílniček, kde si pod vedením pracovníků vyzkoušeli barvit vajíčka, vytvořit přání z přírodního materiálu, uplést pomlázku či namalovat vajíčko voskovou technikou. Na závěr ochutnali tradiční mazanec a zapili ho bílou kávou. Tvořivá hodinka se žákům moc líbila a opět se těšíme na další s pracovníky KRNAP.

Mgr. Martina Zemanová
učitelka VV

Charitativní akce v rámci oslav 150. výročí založení školy se vydařila

Výtěžek 2. ročníku velikonočního jarmarku podpoří adopci na dálku a vodící psy

Letošní velikonoční jarmark pořádaný během tří dnů před Velikonocemi v  budově školy a na náměsti T. G. Masaryka 2,5krát zvýšil výdělek oproti loňskému prvnímu ročníku.

Cílem i tohoto roku bylo podpořit ty, kteří to potřebují. Letos si „adresáta“ vybrali sami žáci svým hlasováním. Ti menší chtějí věnovat finanční příspěvek vodícím psům, větší naopak zaujala adopce na dálku. Na charitu bude rozdělena částka 10 518,- Kč.

Zároveň bychom chtěli poděkovat především rodičům, kteří zavítali do budovy školy s cílem zakoupit si výrobek svého dítěte, a občanům města Vrchlabí za podporu této akce. Uvědomili jsme si, že mezi námi žijí tací, kteří i přesto, že mnoho financí nemají, pomohou!

Děkujeme, že s námi pomáháte potřebným!

Mgr. Martina Zemanová