Školní výlet 5.A a 5.B

Těsně před koncem školního roku vyrazily obě třídy na společný dvoudenní výlet. Přesun vlakem z Vrchlabí do kempu na Malé Skále proběhl, díky spolehlivosti ČD, pouze s půlhodinovým zpožděním. Ani v tunelech se nikdo neztratil.
Sotva Mati a Pati dostavěli stany, vyrazili jsme na Besednické a Suché skály. Po návratu do kempu přišlo na řadu vaření (červená omáčka všude kam se podíváš), volná zábava, koupání, opékání buřtů a zpěv písní.
V noci všichni spali, jenom paní učitelka bojovala s dotěrnou myší.
Druhý den byl dopoledne zahájen jízdou na raftech po Jizeře. I když nepršelo, byli všichni mokří, neb některé posádky při jízdě mohutně cákaly pádly. Sotva jsme opustili řeku, vlak nás dopravil zpět do kempu. Zde jsme bleskově (jak kdo) složili stany.
Návrat k maminkám nastal po odpoledním výstupu na zbytky hradu Pantheon a závěrečné zmrzlině. Vlak jel skoro přesně a někdo cestu prospal.

Školní výlet 6. A

Žáci 6.A pojali svůj školní výlet poněkud exoticky. Cesta vlakem z Vrchlabí do Chotěvic trvala jen krátce, ale i tak si mohli připadat jako na poušti. (V kempu Sv. Kateřina chovají i velbloudy, kteří původně pochází až z Kazachstánu). Žáci tak měli možnost se vyřádit na prolézačkách, zahrát si hry, smočit nožky v tamním rybníce a dokonce se svézt na dvouhrbém tvoru – velbloudovi. Poslední školní den se náramně vydařil a žáci se již těšili na pondělní rozdávání vysvědčení a zasloužené dvouměsíční prázdniny. Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A

Poslední dny školního roku

Poslední dny školního roku byly na naší škole věnovány přednáškám, preventivním besedám, zdravému pohybu i praktickému zkoušení důležitých dovedností. Pro děti prvního stupně byla připravena akce s městskou policií zaměřená na dopravu, přednáška s kynoložkou a jejím psem zaměřená na správné chování vůči cizím psům a praktické zkoušení si správného postupu při poskytování první pomoci. Žáci druhého stupně absolvovali preventivní přednášku s příslušníky Policie ČR, hudebně pohybové vystoupení vrchlabské skupiny TENSING a stejně jako žáci prvního stupně praktické zkoušení podávání první pomoci. Další den se žáci 2. stupně rozdělili na chlapce a dívky. Pro chlapce byla připravena beseda s příslušníkem Horské služby Krkonoše a po jejím skončení fotbalový turnaj. Dívky navštívily besedu s kosmetičkou a gynekoložkou, v druhé části dne se pak věnovaly aerobiku a cvičení pilates. Fotografie z těchto různých akcí si můžete prohlédnout po otevření článku.

Školní výlet 8. A a 8. B

Cílovým městem žáků osmé třídy a pedagogického dozoru se stal severočeský Liberec. Nejprve si žáci vyzkoušeli fyzikální a jiné jevy z přírody v IQ parku v Babylonu, načež jsme zamířili směrem k Ještědu a od tramvajové zastávky Horní Hanychov jsme se pěšky vydali dobýt tento významný vrchol! Výšlap doprovázelo příjemné slunečné počasí. Po krátkém odpočinku na vrcholu jsme se vydali směr obec Výpřež, kde na nás čekal autobus. Ten nás dovezl s malou přestávkou v OC Nisa v pořádku domů. Výlet se náramně vydařil, fotografie opět uvnitř článku!

Za pedagogický dozor
Martina Zemanová

Informace pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče žáků budoucích 6. tříd, chceme Vám s dostatečným předstihem podat informace o září 2010.
Každoročně pořádáme pro nové kolektivy žáků 6. tříd hned na začátku školního roku tzv. adaptační kurzy. Ty mají sloužit k vzájemnému seznámení se se svými spolužáky a s třídním učitelem a k nastartování dobrých vztahů a spolupráce po celou školní docházku na 2. stupni.
I pro nové 6. třídy v září 2010 budeme tyto kurzy pořádat ve spolupráci s externím pracovníkem – specialistou na zážitkovou pedagogiku, se školním psychologem, výchovným poradcem a preventistou sociálně patologických jevů.
Kurzy budou tentokrát třídenní v termínech 6. – 8. září pro sportovní 6.C třídu, 13. – 15. pro třídu 6.A a 20. – 22. září pro třídu 6.B. Kurzy probíhají na Benecku na chatě Alfonska.  Cena kurzu je předběžně 740,- Kč.
Rozdělení žáků do 6.A, 6.B a sportovní 6.C třídy, umístění učebny a jméno třídního učitele se dozvíte z našich webových stránek www.zsvrchlabi.cz poslední týden v srpnu, event. z vývěsky před školou poslední dny prázdnin.
Přejeme Vám krásné léto a prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Mgr. Iveta Boháčová
zástupkyně ředitele
ZŠ Vrchlabí, nám. Míru

Den čtenáře 1.A

Stejně jako měly děti ze tříd 1.B a 1.C svůj Den čtenáře, měla ho o týden později i třída 1.A. I z této akce si můžete prohlédnout fotografie otevřením článku.

„Oživlé“ postavy v Ratibořicích

Žáci 6. tříd v rámci literární exkurze zavítali ve středu 9. června 2010 do Ratibořic, kde je přivítaly postavy z díla Boženy Němcové – Babička. Po krátké prohlídce komnat kněžny Zaháňské v tamním zámku jsme se vydali do mlýna a na Staré bělidlo, kde jsme se setkali s  mlynářem, myslivcem a dokonce i babičkou a všemi dětmi. Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A
Číst více…

Krkonošské putování 9.A

Dne 15.6.2010 se uskutečnil výlet třídy 9.A po hřebenech nejvyšších českých hor. Trasa vedla ze Špindlerovky na Sněžku, odtud zpět přes Luční boudu do Strážného. I když by někteří přísahali, že ušli nejméně 40 km, tak realitou je „pouze“ 22,5 km. Pokud chcete vidět fotografie, případně profil cesty a trošku statistiky, otevřete si článek a prohlédněte si fotografie.

Den čtenáře 1.B a 1.C

Již několik let je na naší škole tradicí tzv. Den čtenáře, kdy jsou pasováni na čtenáře naši nejmenší – tedy prvňáčci. Rodiče se mohou přesvědčit, co se jejich děti za první rok školy naučily. Celé pásmo recitací, písniček, scének nebo předčítání je zakončeno pasováním všech dětí na čtenáře. Letos se tato akce tříd 1.B a 1.C uskutečnila dne 10.6. za hojné účasti rodičů. Otevřením článku si můžete podívat na fotografie.

Den dětí 2010

Dne 7.6. se konečně umoudřilo počasí a školní družina mohla uspořádat zábavné odpoledne pro děti prvního stupně k jejich svátku. Děti se zúčastnily různých soutěží nebo dovednostních disciplín, za které získávaly korálky. Korálky pak sloužily jako platidlo za různé ceny, losy nebo pochutiny. Fotografie z dětského dne naleznete po otevření článku.

Zpráva o pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic z 5.tříd proběhlo v pátek 30.4. 2010 v dopoledních hodinách. Večer se tudíž musely pálit čarodějnice z jiných ročníků. Průběh zachytili sami zúčastnivší se čarodějové a čarodějnice – tedy jen ty, které stačily utéct – a podívat se na něj můžete uvnitř článku.

Florbalový Špindl Cup

27.4.2010  se 12  žáků ze 2.-4.tříd úspěšně zúčastnilo 4. ročníku florbalového turnaje Špindl Cup 2010. Družstva A a družstva B se spolu po postupu ze semifinálových utkání nakonec střetla ve finále a získala 1. a 2. místo. Porazila tak Špindlerův Mlýn, družstvo DDM Pelíšek, Horní Kalnou a Horní Brannou. Pro výsledky a fotografie si stačí otevřít celý článek.

Pohár Rozhlasu 2010

Opět po roce se na našem školním hřišti uskutečnil Pohár Rozhlasu. Těchto atletických závodů se v tomto roce zúčastnilo celkem 5 základních škol: nám. Míru, Školní, Gymnázium, Rudník a ZŠ při dětském domově ve Vrchlabí. Naše škola celkem třikrát zvítězila a jednou skončila druhá. Další výsledky a fotografie si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Historická exkurze 6. tříd

Žáci 6. tříd spolu s třídními učiteli a učitelem dějepisu zavítali do Prahy s cílem poznat historické centrum metropole. Po příjezdu do hlavního města nás čekala jízda metrem, která pro některé byla opravdovým zážitkem! Mezi první zastávku napříč historií patřil Pražský hrad a katedrála sv. Víta, kde jsme zavítali i do krypty, která ukrývá ostatky významných panovníků – Karla IV. a jeho manželek, Jiřího z Poděbrad ad. Po krátké přestávce na svačinu jsme se vydali přes Zlatou uličku ke Karlovu mostu a dále na Staroměstské náměstí, kde na nás čekal Orloj odbíjející šestnáctou hodinu. Po shlédnutí úžasného „představení“ jsme plni nových zážitků zavítali k autobusu a ten nás dovezl v pořádku zpět do Krkonoš.
Fotografie jako vždy naleznete po otevření celého článku.

Martina Zemanová

Turnaj ve vybíjené

V úterý 30. března 2010 se vybraní žáci z 6. tříd spolu s paní učitelkou Albrechtovou zůčastnili školního turnaje ve vybíjené pořádaného ZŠ Školní ve Vrchlabí. Po příchodu na místo utkání si nejprve oblékli dresy a porozhlédli se po tělocvičně. Ti, kteří se zrovna s vervou snažili vybít svého protihráče, byli povzbuzováni hlasitým skandováním svých spoluhráčů a fanoušků. Chlapci vybojovali krásné stříbrné 2. místo (1. místo ZŠ Školní, 3. místo Gymnázium Vrchlabí, 4. míszo ZŠ Lánov), dívky pak skončily na bronzovém 3. místě (1. místo Gymnázium Vrchlabí, 2. místo ZŠ Školní „A“, 4. místo ZŠ Školní „B“). Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci na turnaji, otevřením článku si můžete prohlédnout fotografie z této akce.

Martina Zemanová