Přijímací řízení na střední školy

Uvnitř článku naleznete podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2010 / 2011 – termíny, počty přihlášek, stanovené lhůty pro odvolání apod.

Nové internetové stránky školy

Protože již staré stránky nevyhovovaly vzrůstajícím požadavkům na jejich funkčnost a používaný redakční systém pro jejich tvorbu byl velice zastaralý, došlo ke změně nejen celkového designu webu, ale i k přechodu na nový redakční systém. Blíže o všech změnách se dozvíte uvnitř článku.

Fotografie tříd z prvních dnů ve škole

Po otevření článku si můžete prohlédnout fotografie jednotlivých tříd po nástupu do nového školního roku 2010/2011.

Krkonošské sportovní hry 2010

Rok se s rokem sešel a na školním hřišti opět proběhly Krkonošské sportovní hry, kterých se zúčastnilo cca 150 dětí ze ZŠ na nám. Míru, ZŠ Školní a z gymnázia. Počasí se tentokrát příliš nevydařilo, ale naštěstí nepršelo. Uvnitř článku se opět můžete podívat na fotografie a také si stáhnout kompletní výsledky závodů.

Dějepisná soutěž: Pátrání po starém Vrchlabí

Zveřejňujeme soubor 10 fotografií, které byly před nedávnem náhodně objeveny v archivu školy. Přestože byly na obálce datovány květnem 1977 – tedy vznikly v podstatě nedávno, nabízejí velmi zajímavý pohled na naše město. Dokonce tak zajímavý, že některé záběry nebyly dosud přesvědčivě lokalizovány. Fotografie tedy dokládají, jakým vývojem prošlo naše město za pouhá 3 desetiletí.

Vzdělávací program o recyklaci odpadu

Dne 16.9. se žáci naší školy zúčastnili vzdělávacího programu zabývajícího se tříděním, zpracováním a recyklací odpadů. Z informačních panelů se žáci mohli dozvědět bližší informace o recyklaci odpadů, během diskuse byl promítán film o recyklaci ledniček. Ti, kteří prokázali svoje vědomosti, získali i drobné ceny. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Den evropského dědictví v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí

I vrchlabské Krkonošské muzeum se připojilo ke Dnům evropského dědictví a otevřelo své brány výjimečně v pondělí 13. září. Bližší dojmy z návštěvy se dozvíte a na fotografie se podíváte po otevření článku.

Rekonstrukce a opravy na naší škole o prázdninách

Vnitřek hlavní budovy naší školy se během prázdnin oblékl do nového kabátu, vymalovány byly stěny a opraveny a namalovány byly i dveře u všech učeben. Družina se dočkala nového přístřešku na různé pomůcky a také nových vchodových dveří. Výsledek prázdninových prací si můžete prohlédnout po otevření článku.

Virtuální prohlídka učebny školní družiny

Uvnitř článku si můžete prohlédnout učebnu družiny na naší škole, pomocí myši se můžete rozhlížet.

Rozloučení s žáky 9. ročníků

Na poslední den školy si žáci 1. ročníků připravili rozloučení se svými staršími spolužáky z devátých ročníků v prostorách školní jídelny – zazpívali jim písničku a rozdali kamínky pro štěstí. Pro deváťáky bylo díky kuchařkám připraveno i malé občerstvení. Nakonec byly všem žákům slavnostně rozdány pamětní listy a vysvědčení a deváťáci-absolventi školy se rozloučili se školou, svými učiteli i s povinnou školní docházkou. Přejeme jim pohodové prázdniny, úspěchy na vybraných středních školách a šťastné vykročení do dalšího životního období.

Školní výlet 5.A a 5.B

Těsně před koncem školního roku vyrazily obě třídy na společný dvoudenní výlet. Přesun vlakem z Vrchlabí do kempu na Malé Skále proběhl, díky spolehlivosti ČD, pouze s půlhodinovým zpožděním. Ani v tunelech se nikdo neztratil.
Sotva Mati a Pati dostavěli stany, vyrazili jsme na Besednické a Suché skály. Po návratu do kempu přišlo na řadu vaření (červená omáčka všude kam se podíváš), volná zábava, koupání, opékání buřtů a zpěv písní.
V noci všichni spali, jenom paní učitelka bojovala s dotěrnou myší.
Druhý den byl dopoledne zahájen jízdou na raftech po Jizeře. I když nepršelo, byli všichni mokří, neb některé posádky při jízdě mohutně cákaly pádly. Sotva jsme opustili řeku, vlak nás dopravil zpět do kempu. Zde jsme bleskově (jak kdo) složili stany.
Návrat k maminkám nastal po odpoledním výstupu na zbytky hradu Pantheon a závěrečné zmrzlině. Vlak jel skoro přesně a někdo cestu prospal.

Školní výlet 6. A

Žáci 6.A pojali svůj školní výlet poněkud exoticky. Cesta vlakem z Vrchlabí do Chotěvic trvala jen krátce, ale i tak si mohli připadat jako na poušti. (V kempu Sv. Kateřina chovají i velbloudy, kteří původně pochází až z Kazachstánu). Žáci tak měli možnost se vyřádit na prolézačkách, zahrát si hry, smočit nožky v tamním rybníce a dokonce se svézt na dvouhrbém tvoru – velbloudovi. Poslední školní den se náramně vydařil a žáci se již těšili na pondělní rozdávání vysvědčení a zasloužené dvouměsíční prázdniny. Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A

Poslední dny školního roku

Poslední dny školního roku byly na naší škole věnovány přednáškám, preventivním besedám, zdravému pohybu i praktickému zkoušení důležitých dovedností. Pro děti prvního stupně byla připravena akce s městskou policií zaměřená na dopravu, přednáška s kynoložkou a jejím psem zaměřená na správné chování vůči cizím psům a praktické zkoušení si správného postupu při poskytování první pomoci. Žáci druhého stupně absolvovali preventivní přednášku s příslušníky Policie ČR, hudebně pohybové vystoupení vrchlabské skupiny TENSING a stejně jako žáci prvního stupně praktické zkoušení podávání první pomoci. Další den se žáci 2. stupně rozdělili na chlapce a dívky. Pro chlapce byla připravena beseda s příslušníkem Horské služby Krkonoše a po jejím skončení fotbalový turnaj. Dívky navštívily besedu s kosmetičkou a gynekoložkou, v druhé části dne se pak věnovaly aerobiku a cvičení pilates. Fotografie z těchto různých akcí si můžete prohlédnout po otevření článku.

Školní výlet 8. A a 8. B

Cílovým městem žáků osmé třídy a pedagogického dozoru se stal severočeský Liberec. Nejprve si žáci vyzkoušeli fyzikální a jiné jevy z přírody v IQ parku v Babylonu, načež jsme zamířili směrem k Ještědu a od tramvajové zastávky Horní Hanychov jsme se pěšky vydali dobýt tento významný vrchol! Výšlap doprovázelo příjemné slunečné počasí. Po krátkém odpočinku na vrcholu jsme se vydali směr obec Výpřež, kde na nás čekal autobus. Ten nás dovezl s malou přestávkou v OC Nisa v pořádku domů. Výlet se náramně vydařil, fotografie opět uvnitř článku!

Za pedagogický dozor
Martina Zemanová

Informace pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče žáků budoucích 6. tříd, chceme Vám s dostatečným předstihem podat informace o září 2010.
Každoročně pořádáme pro nové kolektivy žáků 6. tříd hned na začátku školního roku tzv. adaptační kurzy. Ty mají sloužit k vzájemnému seznámení se se svými spolužáky a s třídním učitelem a k nastartování dobrých vztahů a spolupráce po celou školní docházku na 2. stupni.
I pro nové 6. třídy v září 2010 budeme tyto kurzy pořádat ve spolupráci s externím pracovníkem – specialistou na zážitkovou pedagogiku, se školním psychologem, výchovným poradcem a preventistou sociálně patologických jevů.
Kurzy budou tentokrát třídenní v termínech 6. – 8. září pro sportovní 6.C třídu, 13. – 15. pro třídu 6.A a 20. – 22. září pro třídu 6.B. Kurzy probíhají na Benecku na chatě Alfonska.  Cena kurzu je předběžně 740,- Kč.
Rozdělení žáků do 6.A, 6.B a sportovní 6.C třídy, umístění učebny a jméno třídního učitele se dozvíte z našich webových stránek www.zsvrchlabi.cz poslední týden v srpnu, event. z vývěsky před školou poslední dny prázdnin.
Přejeme Vám krásné léto a prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Mgr. Iveta Boháčová
zástupkyně ředitele
ZŠ Vrchlabí, nám. Míru