Informace pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče žáků budoucích 6. tříd, chceme Vám s dostatečným předstihem podat informace o září 2010.
Každoročně pořádáme pro nové kolektivy žáků 6. tříd hned na začátku školního roku tzv. adaptační kurzy. Ty mají sloužit k vzájemnému seznámení se se svými spolužáky a s třídním učitelem a k nastartování dobrých vztahů a spolupráce po celou školní docházku na 2. stupni.
I pro nové 6. třídy v září 2010 budeme tyto kurzy pořádat ve spolupráci s externím pracovníkem – specialistou na zážitkovou pedagogiku, se školním psychologem, výchovným poradcem a preventistou sociálně patologických jevů.
Kurzy budou tentokrát třídenní v termínech 6. – 8. září pro sportovní 6.C třídu, 13. – 15. pro třídu 6.A a 20. – 22. září pro třídu 6.B. Kurzy probíhají na Benecku na chatě Alfonska.  Cena kurzu je předběžně 740,- Kč.
Rozdělení žáků do 6.A, 6.B a sportovní 6.C třídy, umístění učebny a jméno třídního učitele se dozvíte z našich webových stránek www.zsvrchlabi.cz poslední týden v srpnu, event. z vývěsky před školou poslední dny prázdnin.
Přejeme Vám krásné léto a prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Mgr. Iveta Boháčová
zástupkyně ředitele
ZŠ Vrchlabí, nám. Míru

Den čtenáře 1.A

Stejně jako měly děti ze tříd 1.B a 1.C svůj Den čtenáře, měla ho o týden později i třída 1.A. I z této akce si můžete prohlédnout fotografie otevřením článku.

„Oživlé“ postavy v Ratibořicích

Žáci 6. tříd v rámci literární exkurze zavítali ve středu 9. června 2010 do Ratibořic, kde je přivítaly postavy z díla Boženy Němcové – Babička. Po krátké prohlídce komnat kněžny Zaháňské v tamním zámku jsme se vydali do mlýna a na Staré bělidlo, kde jsme se setkali s  mlynářem, myslivcem a dokonce i babičkou a všemi dětmi. Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A
Číst více…

Krkonošské putování 9.A

Dne 15.6.2010 se uskutečnil výlet třídy 9.A po hřebenech nejvyšších českých hor. Trasa vedla ze Špindlerovky na Sněžku, odtud zpět přes Luční boudu do Strážného. I když by někteří přísahali, že ušli nejméně 40 km, tak realitou je „pouze“ 22,5 km. Pokud chcete vidět fotografie, případně profil cesty a trošku statistiky, otevřete si článek a prohlédněte si fotografie.

Den čtenáře 1.B a 1.C

Již několik let je na naší škole tradicí tzv. Den čtenáře, kdy jsou pasováni na čtenáře naši nejmenší – tedy prvňáčci. Rodiče se mohou přesvědčit, co se jejich děti za první rok školy naučily. Celé pásmo recitací, písniček, scének nebo předčítání je zakončeno pasováním všech dětí na čtenáře. Letos se tato akce tříd 1.B a 1.C uskutečnila dne 10.6. za hojné účasti rodičů. Otevřením článku si můžete podívat na fotografie.

Den dětí 2010

Dne 7.6. se konečně umoudřilo počasí a školní družina mohla uspořádat zábavné odpoledne pro děti prvního stupně k jejich svátku. Děti se zúčastnily různých soutěží nebo dovednostních disciplín, za které získávaly korálky. Korálky pak sloužily jako platidlo za různé ceny, losy nebo pochutiny. Fotografie z dětského dne naleznete po otevření článku.

Zpráva o pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic z 5.tříd proběhlo v pátek 30.4. 2010 v dopoledních hodinách. Večer se tudíž musely pálit čarodějnice z jiných ročníků. Průběh zachytili sami zúčastnivší se čarodějové a čarodějnice – tedy jen ty, které stačily utéct – a podívat se na něj můžete uvnitř článku.

Florbalový Špindl Cup

27.4.2010  se 12  žáků ze 2.-4.tříd úspěšně zúčastnilo 4. ročníku florbalového turnaje Špindl Cup 2010. Družstva A a družstva B se spolu po postupu ze semifinálových utkání nakonec střetla ve finále a získala 1. a 2. místo. Porazila tak Špindlerův Mlýn, družstvo DDM Pelíšek, Horní Kalnou a Horní Brannou. Pro výsledky a fotografie si stačí otevřít celý článek.

Pohár Rozhlasu 2010

Opět po roce se na našem školním hřišti uskutečnil Pohár Rozhlasu. Těchto atletických závodů se v tomto roce zúčastnilo celkem 5 základních škol: nám. Míru, Školní, Gymnázium, Rudník a ZŠ při dětském domově ve Vrchlabí. Naše škola celkem třikrát zvítězila a jednou skončila druhá. Další výsledky a fotografie si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Historická exkurze 6. tříd

Žáci 6. tříd spolu s třídními učiteli a učitelem dějepisu zavítali do Prahy s cílem poznat historické centrum metropole. Po příjezdu do hlavního města nás čekala jízda metrem, která pro některé byla opravdovým zážitkem! Mezi první zastávku napříč historií patřil Pražský hrad a katedrála sv. Víta, kde jsme zavítali i do krypty, která ukrývá ostatky významných panovníků – Karla IV. a jeho manželek, Jiřího z Poděbrad ad. Po krátké přestávce na svačinu jsme se vydali přes Zlatou uličku ke Karlovu mostu a dále na Staroměstské náměstí, kde na nás čekal Orloj odbíjející šestnáctou hodinu. Po shlédnutí úžasného „představení“ jsme plni nových zážitků zavítali k autobusu a ten nás dovezl v pořádku zpět do Krkonoš.
Fotografie jako vždy naleznete po otevření celého článku.

Martina Zemanová

Turnaj ve vybíjené

V úterý 30. března 2010 se vybraní žáci z 6. tříd spolu s paní učitelkou Albrechtovou zůčastnili školního turnaje ve vybíjené pořádaného ZŠ Školní ve Vrchlabí. Po příchodu na místo utkání si nejprve oblékli dresy a porozhlédli se po tělocvičně. Ti, kteří se zrovna s vervou snažili vybít svého protihráče, byli povzbuzováni hlasitým skandováním svých spoluhráčů a fanoušků. Chlapci vybojovali krásné stříbrné 2. místo (1. místo ZŠ Školní, 3. místo Gymnázium Vrchlabí, 4. míszo ZŠ Lánov), dívky pak skončily na bronzovém 3. místě (1. místo Gymnázium Vrchlabí, 2. místo ZŠ Školní „A“, 4. místo ZŠ Školní „B“). Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci na turnaji, otevřením článku si můžete prohlédnout fotografie z této akce.

Martina Zemanová

Podpora přijímacího řízení

Hlavně pro naše deváťáky a jejich rodiče je určen odkaz na stránku http://www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/, kde naleznete aktuální informace o průběhu přijímacího řízení na jednotlivé školy, informace o počtech přihlášených, počtech přijatých a nepřijatých uchazečů a v neposlední řadě také informace o počtech zbývajících volných míst na jednotlivých školách.

Zimní den na ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí

Poslední slunečný zimní den připadl na čtvrtek 18. března 2010. Žáci z 2. stupně si mohli vybrat zimní aktivitu, která jim je nejbližší. Některé třídy si naplánovaly společný program, jiné se rozdělily na běžce, sjezdaře a pěší na Žalý. Třída 6.A se shodla na svém programu, a to výletu do Špindlerova Mlýna. Pěší túru od Přední Labské směrem do Svatého Petra a dále k Vojenské zotavovně Bedřichov doprovázelo krásné slunečné počasí. Celou atmosféru sportovního dne dokončilo dovádění v bazénu. Spokojení a unavení žáci tak strávili den nikoliv ve školních lavicích, ale sportováním v přírodě Krkonoš. Uvnitř článku se můžete podívat na fotografie ze zimního dne třídy 6.A a žáků z 6. – 9. tříd, kteří se zúčastnili pěšího výletu na Žalý.

Martina Zemanová

Česko-polské zimní hry ve Strážném ve dnech 19. – 20. března

Svazek obcí Horní Labe připravil pro žáky z prvního stupně základních škol dvoudenní hravé zápolení. Netradiční zimní kombinaci, která se skládala z běhu na lyžích, slalomu a bob-crossu, doplnila soutěž škol o nejkrásnější stavbu ze sněhu. Na sjezdovce ve Strážném u Vrchlabí bojovali pod dohledem Krakonoše s českými dětmi také školáci z polské Szklarske Poreby a Kowar.

Naše škola získala v pořadí škol zaslouženě první místo:

ČESKO – POLSKÉ DĚTSKÉ ZIMNÍ HRY
Strážné 2010 19. – 20. 3. 2010
pořadí škola lyže boby slalom CELKEM
1. nám. Míru Vrchlabí 37 27 28 92
2. Sklarska Poreba 1 18 79 16 113
3. Sklarska Poreba 5 105 13 35 153
4. Lánov 58 86 18 162
5. Rudník 55 66 91 212
6. Hostinné 93 45 146 284
7. Školní Vrchlabí 16 78 210 304
8. Kunčice 104 80 191 375
9. Lesní Vrchlabí 123 97 159 379
10. Dolní Kalná 67 281 105 453
11. Horská Vrchlabí 145 167 184 496
12. Dolní Branná 67 340 89 496
13. Chotěvice 196 184 210 590
14. Kowary 3 407 76 265 748
15. Kowary 1 600 77 205 882
16. Černý Důl 331 466 168 965
17. Dolní Lánov 377 326 270 973

Zimní „radovánky“ v hodinách tělesné výchovy

Žáci 6. A a 6. B v rámci tělesné výchovy pod vedení paní učitelky Jany Albrechtové naplno využili výborných sněhových podmínek, které nabídla letošní lyžařská sezóna, a každé pondělí strávili  v lyžařském areálu Kněžický vrch a každý čtvrtek ve Sportovním areálu manželů Zátopových. Během třech vyučovacích hodin týdně se žáci zdokonalili ve sjezdovém lyžování, běžeckém lyžování a nechybělo ani bobování a procházky v zimní krajině. Fotografie z výuky si můžete prohlédnout po otevření článku.

Martina Zemanová
třídní učitelka 6. A
Číst více…