8.A

Vítejte ve školním roce 2014/2015

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Omluvenky – Nepřítomnost žáka, prosím, omlouvejte co nejdříve (telefonicky,e-mailem), nejpozději do 3 dnů. Veškeré omluvenky pište do omluvného listu.  Při dřívějším odchodu žáka z vyučování je nutné k omluvence dodat formulaci  „přebírám odpovědnost“ a čas odchodu žáka (stačí po konci které vyučovací hodiny)

Úrazy – žák hlásí neprodleně vyučujícímu.

Konzultační hodiny – každé poslední úterý v měsíci od 15:00 do 16:00

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE