Základní informace

Školní družina 2019-2020

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019-2020

1. oddělení: 1. třídy: Inka Procingerová

2. oddělení: 2. třídy: Ilona Kroczková

3. oddělení: 2. třídy: Zuzana Jakubcová

4. oddělení: 3. třídy: Věra Čiháková

5. oddělení: 3. třídy: Petra Pešková

Základní informace pro rodiče, jejichž děti budou navštěvovat školní družinu

 • Provoz školní družiny (ŠD) je pondělí až pátek 6.30 hod. Do 17.00 hod.
 • Ranní družina je vždy od 6.30 hod. do 7.30 hod.
 • V ŠD vaříme pro děti čaj, roční poplatek činí 60,-Kč.
 • V ŠD se děti převlékají a přezouvají ( obuv i oblečení mají v látkových taškách označených jménem).
 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 500,-Kč pololetně.
 • Odchody dítěte ze ŠD, pokud mají být jiné než na zápisním lístku, musí rodiče předem písemně oznámit.
 • Součástí ŠD jsou zájmové kroužky: florbal, sportovní hry, výtvarný kroužek(150,-Kč pololetně), dovedné ruce (150,-Kč pololetně).

Telefon: 493 815 008

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019                   

O přijímání žáků do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do ŠD a to dle níže uvedených kritérií:

 • neúplnost rodiny – přednostně budou přijímány děti samoživitelů, kteří jsou v době činnosti ŠD zaměstnáni
 • zaměstnanost rodičů – přednost dostanou děti, jejichž oba rodiče jsou v době činnosti ŠD zaměstnáni
 • podle věku – přednostně budou přijímáni žáci z 1., 2. a 3. ročníků
 • docházka do ŠD – přednostně budou přijímáni žáci s celotýdenní docházkou
 • dopravní obslužnost – přednost dostanou žáci s velmi špatnou dopravní obslužností do místa bydliště v době po skončení vyučování
 • chování žáků ve ŠD – nebudou přijímáni žáci, kterým bylo v uplynulém období uděleno výchovné opatření za porušování řádu ŠD