Základní informace

Školní družina 2017-2018

základní informace pro rodiče, jejichž děti budou navštěvovat školní družinu

  • Provoz školní družiny (ŠD) je pondělí až pátek 6.30 hod. Do 17.00 hod.
  • Ranní družina je vždy od 6.30 hod. do 7.30 hod.
  • V ŠD vaříme pro děti čaj, roční poplatek činí 60,-Kč.
  • V ŠD se děti převlékají a přezouvají ( obuv i oblečení mají v látkových taškách označených jménem).
  • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 500,-Kč pololetně.
  • Odchody dítěte ze ŠD, pokud mají být jiné než na zápisním lístku, musí rodiče předem písemně oznámit.
  • Součástí ŠD jsou zájmové kroužky: florbal, sportovní hry, výtvarný kroužek(150,-Kč pololetně), dovedné ruce (150,-Kč pololetně).

Telefon: 493 815 008

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017-2018

I.odd. (1.A) -Věra Čiháková

II.odd. (1.B) -Petra Pešková

III.odd. (2.A) -Hana Hančová

IV.odd. (2.B) -Ilona Kroczková

V. odd. škol.klub (3.třídy) -Inka Procingerová (budova Bílé vločky)