Čestné prohlášení

Rodiče všech žáků, kteří nastoupí na školní docházku, musí vyplnit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (PDF).