Elektronická žákovská v roce 2014/2015

Elektronická žákovská knížka ve školním roce 2014/2015 nahrazuje papírové žákovské knížky. Zároveň byla nastavena pro nové žáky 6. tříd a jejich rodiče. Ve svých emailových schránkách naleznete přístupové údaje do elektronické žákovské knížky.

Pokud máte jakékoliv problémy, otevřete si celý článek pro podrobnější informace.

Informace pro 6. třídy

Všem, kteří dodali hesla během třídní schůzky, byla elektronická žákovská knížka nastavena. Ve Vašich emailech by se měla nacházet zpráva s přístupovými údaji. Také dětem, které dodaly své emaily, byly přístupové údaje odeslány. Ostatním dětem bude přístup do elektronické žákovské nastaven během hodin informatiky v následujících týdnech. Během hodin informatiky bude také dětem vysvětleno a ukázáno, jak s elektronickou žákovskou knížkou pracovat.

Žádáme rodiče dětí, které v tomto mezidobí nemají ještě přístup do elektronické žákovské knížky, aby jim sdělovali informace v ní zapsané.

Velice doporučujeme změnit po prvním přihlášení svoje heslo pro přístup.

Přihlášení: adresa vrchlabi.gradebook.cz

Uživatelské jméno: obvykle celá emailová adresa
Heslo: heslo, které Vám bylo vygenerováno; případně heslo, které jste si po přihlášení nastavili

Manuál k elektronické žákovské knížce

Pokud máte nějaký problém nebo případně dotaz týkající se elektronické žákovské knížky, kontaktuje p.uč. Aleše Jordánka na emailu jordanek@zsvrchlabi.cz.

Pokud zpráva do Vašeho emailu nedorazila:

  • zkontrolujte prosím SPAM složku Vašeho emailového účtu, zda se zpráva nenachází zde
  • pokud jste se neúčastnili třídní schůzky nebo případně jste nedodali email, tak kontaktujte třídního učitele a sdělte mu email matky, otce a žáka
  • pokud jste email dodali a zpráva se nenachází ve SPAM složce, kontaktujte Aleše Jordánka na emailu jordanek@zsvrchlabi.cz

Informace pro 7.-9.třídy

Elektronická žákovská funguje všem již od minulého roku, uživatelské jméno i heslo zůstává stejné. Pokud si tyto údaje nepamatujete, vyhledejte p. uč. Aleš Jordánka