Informace k obědům a ošetřování člena rodiny

Pokud jde žák do karantény a rodič potřebuje vystavit „Ošetřování člena rodiny“, tak musí navštívit dětského lékaře.

Pokud jde do karantény celá třída, obědy se odhlašují hromadně dle dodaného seznamu školy, pokud se jedná o individuální absenci, je nutné obědy odhlásit individuálně.