Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Uvnitř článku naleznete informace pro rodiče budoucích prvňáčků (organizace prvního školního dne, pomůcky…)

Výuka bude probíhat v učebnách na budově Vločky.

Váš školáček bude potřebovat:

Do penálu: (stačí jednodušší)

 • pastelky – doporučujeme širší trojhranné
  • tužky: č. 1. a  č. 2 – 2x ( doporučujeme širší trojhranné se zářezy – pozor, tužky jsou odlišné pro praváky a pro leváky
  • guma
  • ořezávátko
  • nůžky

Pero zatím dětem nepořizujte. Psát perem začneme až po druhém čtvrtletí.

O jeho potřebě a typu Vás budeme včas informovat.

Výtvarná výchova:

kufřík (krabice) na výtvarné potřeby

Do kufříku:

 • vodové barvy
 • tempery (12 barev)
 • štětce (č. 3, 8 kulaté, 16 – plochý)
 • voskovky (Koh-i-noor)
 • plastový kelímek
 • hadřík na barvy a štětce
 • tyčinkové lepidlo 2 x  (větší, Kores)
 • lepidlo Herkules – střední
 • modelína
 • pracovní triko
 • igelitový ubrus jako podložku

Tělesná výchova:

 • oblečení na tělocvik do látkové tašky s velkými uchy (ne stahovací sáček) – boty dovnitř (světlá podrážka) a na ven, tepláky, kraťasy, mikina, tričko, švihadlo

Do šatny:

 • přezůvky – prosíme do látkové tašky nebo sáčku s uchy (ne stahovací sáček), doporučujeme pevné přezůvky, boty typu Crocs jsou nevhodné

Do třídy:

 • mazací tabulka
 • fix na tabulku 2 x
 • krabice papírových kapesníčků (1 na pololetí)
 • plastová obálka A5 s patentem 2x

Pomůcky do výuky zajistíme hromadně: učebnice, pracovní sešity, notýsek, úkolníček, košíček, barevné papíry, čtvrtky… na které budeme v září vybírat 1200 Kč .

Prosím, vše podepište, moc nám to s dětmi pomůže.

Průběh 1. školního dne, tedy 1. 9. 2020:

7.50      děti přicházejí ke škole v doprovodu rodičů, žáci 9. třídy vás doprovodí do třídy

8.00 – 8.20   přivítání dětí a rodičů, úvodní slovo pana ředitele

8.20 – 8.45  děti zůstávají s paní učitelkou ve třídě, rodiče ve školní jídelně dostanou informace k  provozu školní jídelny, školní družiny….

cca 8.45   ukončení 1. školního dne, děti mají možnost zůstat ve školní družině

Škola je otevřená od 7.30 hod.

Prosíme, dopřejte dětem dostatek času na ranní vstávání, nezbytnou snídani a pohodový start do nového dne.

Budeme rádi, když hned od prvních dnů školy budete zvykat děti na samostatnost (tašku si nesu sám, přezouvám se sám, ukládám věci v šatně…..).

Těšíme se na setkání s Vámi i vaším školáčkem

Pohodové prázdniny přejí Lucie Bucharová  1.A (bucharova@zsvrchlabi.cz), Vendula Hančová  1.B (hancova@zsvrchlabi.cz) a Ivana Šedová  1.C (sedova@zsvrchlabi.cz)

Dovolená – kancelář školní jídelny

13.7 – 17.7. 2020
27.7. – 7.8. 2020
17.8. – 21.8. 2020

DESATERO PRO PRVŇÁČKY

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se rychle obléknout, zavážu si tkaničky.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky na své místo.
 4. Správně držím tužku i pastelky, poznám základní barvy.
 5. Umím vystřihnout obrázek.
 6. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek, před a po jídle si umýt ruce.
 7. Pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 8. Dokončím rozdělanou práci.
 9. Poslouchám pokyny rodičů (dospělých) a řídím se jimi.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjejte motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin – vedle obecné informace rozšiřujte i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu souvisejícího se školní docházkou – ranní vstávání, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy a nebát se komunikace ve známém prostředí.