Informace pro rodiče žáků 1.tříd – zahájení školního roku

Po otevření celého článku si můžete přečíst důležité informace týkající se organizace prvního školního dne prvňáčků nebo třídních schůzek.

Změna oproti původní informaci!

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že 1.školní den je velká rodinná událost, chtěli bychom Vám vyjít vstříc a umožnit doprovod Vašeho prvňáčka do třídy.
Prosíme Vás tedy o dodržení následujícího: doprovodem do třídy je pouze jeden dospělý s rouškou.
Děkujeme za pochopení

1. školní den
7:50 – 8:00   příchod ke škole (budova Vločky)
8:00 – 8:15    přivítání
8:15 – 8:45    odchod dětí do tříd
V tomto čase budou rodiče informování o chodu školní   družiny a jídelny (v prostoru před budovou školy).

8:45               ukončení – děti odchází do školní družiny nebo domů

ORGANIZACE 1. TÝDNE
1.9. zahájení
2.9. – 4.9. výuka 7:50 – 11:00 (zkrácená výuka)
Budova se odemyká v 7:30, děti by měly být nejpozději v 7:40 ve třídě.
Další informace obdržíte v průběhu týdne.

Třídní schůzky:  8.9. 2020
1.A - začátek v 15:45
1.B - začátek v 16:00
1.C – začátek v 16:15

Vzhledem k hygienickým opatřením prosíme o účast vždy jednoho zástupce.

Děkujeme
Lucie Bucharová
Vendula Hančová
Ivana Šedová