Informace pro rodiče žáků 6. tříd – třídní schůzky, adaptační kurz

Vážení rodiče, uvnitř článku najdete důležité informace týkající se třídních schůzek a adaptačních kurzů, které proběhnou na začátku školního roku 2020 / 2021.

Informace o adaptačních kurzech

Vážení rodiče, pro žáky 6.ročníku pořádáme na naší škole tzv. adaptační kurzy. Do 6. třídy se sejde nový kolektiv žáků. Cílem těchto adaptačních kurzů je „stmelit kolektiv“, nastartovat spolupráci a dobré vztahy mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem.

Adaptační kurz pro šesťáky na školní rok 2020/2021 je zajištěn v termínech 14.-16.9. (pro 6.A) a 16.-18.9. (pro 6.C) na Strážném – Horský domov Herlíkovice.

Podrobnosti a další informace o kurzu a organizaci výuky v celém školním roce budou rodičům sděleny při třídní schůzce ve čtvrtek 3.9. od 15.30. Těšíme se na vás.