Informace rodičům o současné situaci ve škole

Po prošetření epidemiologické situace ve škole pracovníky krajské hygienické stanice (KHS) byla přijata následující opatření: někteří pedagogové a žáci byli vyhodnoceni jako osoby v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19 a byli uvedeni do karantény. Zmínění žáci jsou automaticky ve škole omluveni. Všichni zákonní zástupci, kterých se toto týká, byli vyrozuměni a byla jim zaslána informace o dalším postupu. Výuka ve škole je v tuto chvíli zajištěna. O případných změnách vás budeme informovat. Sledujte, prosím, naše webové stránky a Bakaláře.
Pokud u svého dítěte zaznamenáte příznaky podobné COVID-19, zejména kašel, zvýšená teplota, dušnost, bolest svalů, kloubů, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, distanční formou  kontaktujte svého registrujícího lékaře (telefonicky, emailem).

Vedení školy