Kritéria pro povolení přestupu na naši školu do 6. třídy 2020/21

Uvnitř článku se můžete seznámit s kritérii přestupu na naši školu pro žáky budoucích šestých ročníků. Dále zde máte k dispozici Žádost o přestup na naši školu (PDF).

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Kritéria pro povolení přestupu na naši školu

 (do 6. třídy 2020/21)

 

Aby byl žákovi povolen přestup z jiné školy, musí být splněna následující kritéria:

1.1. Prostorová kapacita školy (tříd)

Vhledem k prostorové kapacitě školy budou ve školním roce 2020/2021 otevřeny dvě šesté třídy v celkovém maximálním počtu 54 žáků (z toho jedna sportovní třída a jedna nesportovní třída). Do sportovní třídy budou žáci konat talentové zkoušky. V případě podání žádosti o povolení přestupu většího počtu žáků, než je potřebné na doplnění stávajícího počtu žáků naší školy na uvedený maximální počet žáků, bude přednostně povolen přestup žákům dle následujících kriterií:

  • Žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
  • Žáci, kteří úspěšně vykonali talentové zkoušky do sportovní třídy.
  • Žáci, kteří mají ke dni podání žádosti na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

1.2. Vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup

Žádost o přestup musí být podána v písemné podobě (ke stažení zde). Rozhodnutí o vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup bude zasláno zákonným zástupcům poštou v písemné podobě.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 23. 6. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hod ve škole, 1. patro, sekretariát.

Ve Vrchlabí dne 15. 6. 2020

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy