Organizace začátku školního roku, rozmístění tříd a hygienická opatření

Uvnitř článku naleznete důležité informace ohledně organizace prvního týdne školního roku 2020/2021, rozmístění tříd a třídní učitele v jednotlivých třídách a hygienická a protiepidemická opatření na naší škole.

Změna pro rodiče žáků 1. tříd

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že 1.školní den je velká rodinná událost, chtěli bychom Vám vyjít vstříc a umožnit doprovod Vašeho prvňáčka do třídy.
Prosíme Vás tedy o dodržení následujícího: doprovodem do třídy je pouze jeden dospělý s rouškou.
Děkujeme za pochopení

Konec vyučování:

Út 1.9.

1.tř. 8.45
2.-3. tř. 9.30
4.-5. tř. 9.10
6.-7. tř. 10.10
8.-9. tř. 9.50
po konci vyuč. odchod do ŠJ

St 2.9.

1.tř. 11.00
2.-3. tř. 11.15
4.-5. tř. 11.30
6.-7. tř. 12.25
8.-9. tř. 12.00

Čt 3.9. – Pá 4.9.

výuka bude probíhat dle rozvrhu bez odpoledního vyuč. (rozvrh hodin bude uveden na stránkách školy a předán dětem dne 1.9.2020)

Umístění tříd a třídní učitelé, školní rok 2020 – 2021

1.A budova 272 1.p.    tř.uč. Mgr. Lucie Bucharová
1.B budova 272 1.p.    tř.uč. Mgr. Vendula Hančová
1.C budova 272 1.p.    tř.uč. Mgr. Iva Šedová
2.A budova 226 1.p.     tř.uč. Mgr. Petra Soukupová
2.B budova 226 1.p.     tř.uč. Mgr. Jana Vítová
3.A budova 284 příz.    tř.uč. Mgr. Anna Erlebachová
3.B budova 284 příz.    tř.uč. Mgr. Iva Etflaiš H.
3.C budova 284 příz.    tř.uč. Mgr. Zuzana Tomešová
4.A budova 284 2.p.    tř.uč. Mgr. Alice Kovářová
4.B budova 284 2.p.    tř.uč. Mgr. Helena Randáková
5.A budova 284 2.p.     tř.uč. Mgr. Jitka Kramplová
5.B budova 284 2.p.       tř.uč. Mgr. Petra Fischerová
6.A budova 283 1.p.     tř.uč. Mgr. Zdeňka Růžičková
6.C budova 284 1.p.     tř.uč. Mgr. Michaela Půlpánová
7.A budova 283 1.p.     tř.uč. Mgr. Andrea Štreglová
7.B budova 283 2.p.    tř.uč. Mgr. Jana Horáčková
7.C budova 283 1.p.     tř.uč. Mgr. Jakub Kvášovský
8.A budova 283 2.p.     tř.uč. Mgr. Jitka Loudová
8.B budova 283 2.p.    tř.uč. Mgr. Ester Stránská
8.C budova 284 1.p.     tř.uč. Mgr. Kateřina Jirasová
9.A budova 283 příz.    tř.uč. Mgr. Marek Kopecký
9.C budova 284 1.p.     tř.uč. Mgr. Jan Martin

Pozn.
Budova 272 se nachází v ulici Krkonošské nad školní jídelnou.
Budova 226 se nachází v ulici Krkonošské téměř naproti hlavní budově.
Hlavní budova 283 je spojena s vedlejší budovou 284 chodbou v 1.patře.

Hygienická a protiepidemická opatření na ZŠ, Vrchlabí, nám. Míru 283

  • Do budovy školy nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • Při vstupu do budovy školy si žáci i učitelé dezinfikují ruce
  • Žáci si dezinfikují ruce také při vstupu do třídy
  • V budově školy používáme výhradně jednorázové papírové kapesníky, které po použití vyhodíme do koše na směsný odpad a následně si umyjeme ruce
  • V maximální možné míře omezíme vstup cizích osob do budovy školy
  • Aktuální informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy