Talentové zkoušky do sportovních tříd

V přiloženém souboru naleznete výsledky přijímacích zkoušek (PDF) do sportovní třídy pro školní rok 2020/2021.

  • Přijatí kmenoví žáci ZŠ nám. Míru jsou zařazeni od 1.9.2020 do sportovní třídy.
  • Přijatí nekmenoví žáci (z jiných škol) budou zařazeni od 1.9.2020 do sportovní třídy – musí podat  žádost o přestup na školu ZŠ, Vrchlabí, nám. Míru. Ke stažení zde: Žádost o přestup na ZŠ Vrchlabí
  • Nepřijatí kmenoví žáci ZŠ nám. Míru jsou od 1.9.2020 zařazeni do paralelní 6.třídy
  • Dva žáci budou ze zdravotních důvodů absolvovat talentovou zkoušku v náhradním termínu 27.8.2020