Zápis do 1.třídy – kritéria pro přijetí žáka

Kritéria zápisu: Kritéria pro přijetí žáka (PDF)