Kritéria pro povolení přestupu na naši školu

Uvnitř článku naleznete kritéria pro povolení přestupu na naši školu.

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

 Kritéria pro povolení přestupu na naši školu

 (do 6. třídy 2017/18)

 

Aby byl žákovi povolen přestup z jiné školy, musí být splněna následující kritéria:

  1. 1.    Prostorová kapacita školy (třídy)

Vhledem k prostorové kapacitě školy budou ve školním roce 2017/2018 otevřeny dvě šesté třídy v celkovém maximálním počtu 58 žáků (z toho jedna sportovní třída a jedna nesportovní třída). Do sportovní třídy budou žáci konat talentové zkoušky. V případě podání žádosti o povolení přestupu většího počtu žáků než je potřebné na doplnění stávajícího počtu žáků naší školy na uvedený maximální počet žáků bude přednostně povolen přestup žákům dle následujících kriterií:

  1. Žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
  2. Žáci, kteří úspěšně vykonali talentové zkoušky do sportovní třídy.
  3. Žáci, kteří mají ke dni podání žádosti na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

  1. 2.    Vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup

Žádost o přestup musí být podána v písemné podobě. Rozhodnutí o vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup bude zasláno zákonným zástupcům poštou v písemné podobě.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 9.5.2017 v době od 8 do 14 hodin ve škole, 1. patro, sekretariát.

 

Ve Vrchlabí dne 20. 3. 2017

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy