Informace pro rodiče bez přístupu do Bakalářů

Rodiče nových žáků na naší škole, kteří předali třídním učitelům své emailové adresy, je mají zanesené v systému Bakaláři. Tímto si mohou požádat o přístupové údaje do webové a mobilní aplikace, a to na adrese https://zsvrchlabi.bakalari.cz/next/serpwd.aspx . Na stejné adrese si mohou vyžádat zapomenuté heslo i rodiče ostatních žáků.

Podrobný návod a postup naleznete v předešlém článku.