Informace pro šesťáky a jejich rodiče

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat o tom, co čeká Vás a Vaše děti v září 2021 – na začátku nového školního roku.

Pro žáky 6.ročníku pořádáme na naší škole tzv. adaptační kurzy. Do 6. třídy se sejde nový kolektiv žáků. Cílem těchto adaptačních kurzů je „stmelit kolektiv“, nastartovat spolupráci a dobré vztahy mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem.

Adaptační kurz pro šesťáky na školní rok 2021/2022 je zajištěn v termínech  8.-10.9. (pro 6.A), 13.-15.9. (pro 6.B) a 15.-17.9. (pro 6.C) na Strážném – Horský domov Herlíkovice. Ubytování a stravování si hradí žáci sami, o ceně budete informováni na začátku školního roku.  

Podrobnosti a další informace o kurzu a organizaci výuky v celém školním roce budou rodičům sděleny při třídní schůzce dne 2.9.2021 v 15.30.

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Ve Vrchlabí 27.8.2021, ZŠ Vrchlabí, nám.Míru 283