Kritéria pro povolení přestupu na naši školu (do 6. třídy 2021/22)

Aby byl žákovi povolen přestup z jiné školy do 6. třídy od 1.9.2021, musí být splněna následující kritéria:

  1. Prostorová kapacita školy (třídy)

Vhledem k prostorové kapacitě školy budou ve školním roce 2021/2022 otevřeny tři šesté třídy v celkovém maximálním počtu 80 žáků, z toho jedna sportovní třída (s rozšířenou výukou tělesné výchovy) a dvě standardní třídy (z toho jedna třída se zaměřením na sport i bez rozšířené výuky tělesné výchovy). Do sportovní třídy a třídy zaměřené na sport budou žáci konat talentové zkoušky. V případě podání žádosti o povolení přestupu většího počtu žáků, než je potřebné na doplnění stávajícího počtu žáků naší školy na uvedený maximální počet žáků budoucích šestých tříd, bude přednostně povolen přestup žákům dle následujících kriterií:

  1. Žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
  2. Žáci, kteří úspěšně vykonali talentové zkoušky do sportovní třídy nebo do třídy zaměřené na sport.
  3. Žáci, kteří mají ke dni podání žádosti na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

  • Vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup

Žádost o přestup musí být podána v písemné podobě. Rozhodnutí o vyhovění, či zamítnutí žádosti o přestup bude zasláno zákonným zástupcům poštou v písemné podobě.  

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 20. 5. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hod ve škole, 1. patro, sekretariát.

Ve Vrchlabí dne 10. 5. 2021

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy