Kritéria pro přijetí do sportovní třídy

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Kritéria pro povolení přestupu na naši školu do sportovní třídy (do 6. třídy 2021/22)

Aby byl žákovi povolen přestup z jiné školy, musí být splněna následující kritéria:

1. Prostorová kapacita školy (třídy)

Vhledem k prostorové kapacitě školy bude ve školním roce 2021/2022 otevřena jedna sportovní třída 6.C v celkovém maximálním počtu 26 žáků. Do sportovní třídy budou žáci konat talentové zkoušky v pátek 7.5.2021 od 14 hodin ve sportovním areálu Vejsplachy. Náhradní termín je v pátek 14.5.2021. V případě podání žádosti o povolení přestupu většího počtu žáků, než je potřebné na naplnění výše uvedené třídy, bude přednostně povolen přestup žákům dle následujících kriterií:

  1. Žáci, kteří úspěšně vykonali talentové zkoušky do sportovní třídy.
  2. V případě, že nerozhodne první kritérium, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

2. Vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup

Žádost o přestup musí být podána v písemné podobě. Rozhodnutí o vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup bude zasláno zákonným zástupcům poštou v písemné podobě.  

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 20. 5. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hod ve škole, 1. patro, sekretariát.

Ve Vrchlabí dne 3. 5. 2021

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy