Organizace výuky od  3.5. 2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od pondělí 3.5.2021 vrací k prezenční výuce rotačním způsobem také 2.stupeň. Výuka všech tříd bude probíhat dle rozvrhu hodin (včetně odpoledního vyučování).

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají). Příchod žáků do školy a do školní jídelny se bude organizovat tak, aby k potkávání jednotlivých tříd nedocházelo (viz níže – tabulky).

 • Týden od 3.5. (SUDÝ – podle třídní knihy):
  • 1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 5.A, 5.B, 7. A, 7.B, 7.C, 9.A, 9. C – distančně
  • 1.A, 2.A, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 6.A, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C – prezenčně (ve škole)
 • Týden od 10.5. (LICHÝ – podle třídní knihy):
  • 1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 5.A, 5.B, 7. A, 7.B, 7.C, 9.A, 9. C – prezenčně (ve škole)
  • 1.A, 2.A, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 6.A, 6.C, 8.A, 8.B, 8. – distančně

Tento režim bude pokračovat až do vyhlášení změny z MŠMT.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost zakrývat dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole (respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku). Nadále bude dbáno na zvýšená hygienická opatření. Nadále je zakázán zpěv. Od 3.5. jsou nově žákům na prezenční výuce povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech). Ve třídách se bude často a intenzivně větrat. Prosíme rodiče, aby v souvislosti s výše uvedenými opatřeními děti do školy vybavili vhodným oblečením (včetně oblečení na sportovní činnosti venku) a ochrannými pomůckami.

Školní družina pro první, druhé a třetí třídy bude probíhat odděleně po třídách. Jednotlivé třídy se tedy nebudou mísit. Děti budou zůstávat ve svých učebnách, kam za nimi budou docházet paní vychovatelky. Pouze ranní družina bude v budově ŠD.

Testování žáků

Z rozhodnutí vlády je přítomnost žáků na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nemusí podstupovat při nástupu do školy testování. Potvrzení o prodělání onemocnění prosíme doložit třídnímu učiteli.

Testování bude probíhat v kmenových učebnách certifikovanými testy:

Aktualizováno: 1. stupeň se bude testovat pouze 1x týdně (v pondělí), 2. stupeň 2x týdně (pondělí, čvrtek) na začátku vyučování za dohledu pedagogického pracovníka. Případně první den příchodu žáka do školy.

Instruktážní video v příloze – doporučujeme rodičům zhlédnout s dětmi předem.

Naše škola na další fázi testování žáků obdržela jiné testy než dříve, proto Vám přinášíme video návod k těmto testům:

 

Zdůrazňujeme (viz příloha schematický přehled návazných postupů testování):

 • Pondělí – pozitivně testovaný žák – odchází domů, zbytek třídy pokračuje ve výuce
 • Čtvrtek – pozitivní test alespoň jednoho žáka – domů odchází celá třída, čeká se na potvrzující výsledek PCR – testu pozitivně testovaného žáka

Organizace následného odchodu žáků po pozitivním výsledku testu:

 • Učitel informuje rodiče a žák odchází ze školy (v doprovodu rodičů nebo samostatně – po předem předloženém potvrzení)

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách (PDF) ke stažení

Potvrzení rodičů o převzetí odpovědnosti za své dítě při odchodu ze školy po provedeném antigenním testování dítěte s pozitivním výsledkem:

Po ukončení testování bude moje dítě …………………………………., v případě pozitivního výsledku testu odcházet samostatně ze školy domů. Potvrzuji svým podpisem, že v této době přebírám za své dítě plnou právní odpovědnost.

…………………………………..
Podpis rodičů

Pro snížení rizika přenosu nákazy žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky Covid – 19:

 • Zvýšená teplota
 • Suchý kašel
 • Dušnost
 • Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • Ztráta čichu a chuti
 • Bolest v krku
 • Bolest svalů a kloubů
 • Rýma / ucpaný nos
 • Bolest hlavy

Organizace vstupu žáků do školy:

Budova vločky: 1.A – 7.40, 1.B – 7.40, 1.C – 7.45
Budova školní družiny: 2.A i 2.B – 7.40

VEDLEJŠÍ VCHOD
(u tělocvičny)  

Čas shromáždění a vstupu do školy s vyučujícím

Místo shromáždění třídy SUDÝ LICHÝ
7.40 Před průjezdem —– 5.A
Vchod I.st. (u sborovny I.st.) 3.C 5.B
Vchod šatny (atrium) 3.A 3.B
7.45 Průjezd 6.C —-
Vchod I.st. (u sborovny I.st.) 4.B 9.C
Vchod šatny (atrium) 4.A 7.C
  Vchod Tv (před kabinetem Tv) 8.C

 

HLAVNÍ VCHOD
Čas shromáždění a vstupu do školy s vyučujícím  
Místo shromáždění třídy SUDÝ LICHÝ
7.40 vitrína 6.A 7.A
7.45 vitrína 8.A 7.B
před kostelem na schodech 8.B 9.A

Školní jídelna:

Oběd ve školní jídelně mají žáci automaticky přihlášen v době prezenční výuky, v době (týdnu) distanční výuky je automaticky žákům oběd odhlášen. Případné změny v objednávce obědů si řeší zákonní zástupci individuálně.  Děkujeme.

  SUDÝ TÝDEN  

Čas oběda (konec vyučování)

LICHÝ TÝDEN   

Čas oběda (konec vyučování)

JÍDELNA 1. patro  

(u 1. tříd)

1.A – 11.30 1.B -11.30
2.A – 11.45 1.C – 11.45

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÍDELNA ŽÁKOVSKÁ 

(přízemí) 

SUDÝ TÝDEN (od 3.5.) LICHÝ TÝDEN (od 10.5.)
   

Den 

Čas oběda    

(vstup do ŠJ) 

   

Třída  

Čas oběda   

(vstup do ŠJ) 

   

Třída  

Čas oběda   

(vstup do ŠJ) 

   

Třída  

Čas oběda   

(vstup do ŠJ) 

   

Třída 

   

Pondělí  

12.30 4.A 12.35  4.B 11.35 5.A 11.40 5.B
12.40 3.A 12.45 3.C 11.50 2.B 12.30 3.B
12.50 6.C 13.25 6.A 12.35 7.B 12.40 9.C
13.30 8.A 13.40 8.B 12.45 7.A 12.50 7.C
13.45 8.C 12.55 9.A
   

Úterý  

11.35 3.A 11.40 3.C 11.35 2.B 11.40 3.B
12.30 4.A 12.35 4.B 12.30 5.A 12.35 5.B
12.40 6.A 12.45 8.A 12.40 9.C 13.25 7.A
12.50 8.B 12.55 8.C 13.30 7.B 13.40 7.C
13.25 6.C 13.45 9.A
   

Středa  

11.35 3.A 11.40 3.C 11.35 2.B 11.40 3.B
12.30 4.A 12.35 4.B 12.30 5.A 12.35 5.B
12.40 6.A 12.45 6.C 12.40 7.A 13.15 7.C
12.50 8.B 13.25 8.A 13.25 7.B 13.30 9.A
13.30 8.C 13.35 9.C
   

Čtvrtek  

11.35 4.A 11.40 4.B 11.35 2.B 11.40 3.B
11.50 3.A 11.55 3.C 12.30 5.A 12.35 5.B
12.30 6.C 12.35 8.A 12.40 9.C 12.45 7.C
12.40 8.C 13.25 6.A 12.50 9.A 12.55 7.B
13.30 8.B 13.25 7.A
   

Pátek  

12.30 4.A 12.35 4.B 11.35 2.B 12.30 5.A
12.40 3.A 12.45 3.C 12.35 5.B 12.40 3.B
12.50 6.A 13.10 8.A 12.45 7.C 13.25 7.A
13.15 8.B 13.25 6.C 13.30 7.B 13.35 9.A
13.30 8.C 13.40 9.C