Organizace výuky v období uzavření škol

Uvnitř článku jsou aktuální informace o organizaci výuky.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází k uzavření školy.

Pravidla distančního vzdělávání – 1. stupeň

Dle individuální dohody s třídním učitelem.

Pravidla distančního vzdělávání – 2. stupeň

 • Výuka jazyků – žáci mají výuku se svým učitelem, u kterého jsou ve skupině (A1, A2.., N1, N2…, Fr)
 • Způsob vzdělávání, zadávání práce – on-line hodiny přes Teams, práce přes Bakaláře
  • Zadání samostatné práce, úkoly, pracovní listy… – přes Bakaláře v sekci Výuka -> Domácí úkoly
  • On-line hodiny přes Teams – přihlášení na hodinu v jednotlivých týmech v MS Teams. Sledujte tedy kalendář v Teams a konkrétní tým předmětu.
 • Online hodiny budou ve stejných časech, jako jsou v běžném rozvrhu, a to s následující časovou dotací:
  • ČJ, M, Aj – 2 hodiny/týden
  • Př, Z, D, CH, Nj/Fj, F – 1 hodina/týden
  • Ov, Pč, Vv Tv, Hv – tyto hodiny budou řešeny např. nějakou prací, pracovním listem, projektem apod. a nebudou probíhat online

Přesný rozvrh on-line hodin sdělí třídě třídní učitel, účast na on-line hodinách je ze zákona povinná – i zde platí nadále povinnost zákonného zástupce omlouvat nepřítomnost žáka na hodině.

Ve společných prostorách školy (včetně školní jídelny) je povinnost zakrývat dýchací cesty rouškou, respirátorem, šátkem,…

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.