Sportovní třídy 2021/2022

Aktualizováno: V článku se dozvíte o nutnosti prokázání se negativním testem na přijímací zkoušky do sportovních tříd.

Upozorňujeme rodiče žáků přihlášených k talentovým zkouškám do sportovní třídy, že je nutné předložit na místě před konáním zkoušek negativní test na covid 19 ne starší sedmi dnů. Můžete použít potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem, které Vám vydá Vaše škola. Žáci naší školy budou otestováni naší školou, podrobnosti o testování se dozvíte prostřednictvím třídních učitelek.

ZŠ nám. Míru otevírá v příštím školním roce  sportovní třídu (6. třída ZŠ). Sportovní třídy mají rozšířenou výuku TV na 5 hod. týdně.

Sportovní třída je třída výběrová a žáci jsou přijati na základě talentové zkoušky s přihlédnutím k jejich prospěchu a výchovným opatřením.

Talentová zkouška bude probíhat v pátek 7.května 2021 od 11,00 pro žáky naší školy a od 14,00 hod. pro ostatní na stadionu manželů Zátopkových a hodnotí se následující disciplíny: 60m sprint, hod medicinbalem (2kg) obouruč vrchem, skok daleký z místa a běh 600m.

Přihlášky k talentovým zkouškám do ST je možné odevzdat třídním učitelům, v kanceláři školy nebo zaslat elektronicky na adresu sportovky@zsvrchlabi.cz. Náhradní termín talentové zkoušky bude vypsán na 14.5.2021 od 14,00.   

Informace o sportovních třídách, talentových zkouškách a výsledcích talentových zkoušek najdete na adrese: www.zsvrchlabi.cz nebo na tel.: 493 815 000, 493 815 004.

Do sportovní třídy (ST) se mohou hlásit děti projevující zájem o běžecké či sjezdové lyžování, hokej, orientační běh, atletiku, míčové sporty, gymnastiku a další sportovní aktivity. V letním období probíhá výuka na atletickém stadionu, v zimním období pak na sjezdových tratích v Herlíkovicích a Bubákově, na běžeckých tratích ve Vejsplaších, v tělocvičně, na zimním stadionu nebo podle domluvy na jiných sportovištích.

 ST spolupracují s jednotlivými sportovními oddíly ve Vrchlabí a okolí a umožňují mladým sportovcům se realizovat.

Sportovní třídy mají rozšířenou výuku TV na 5 hod. týdně. V zimním i v letním období mají v každém školním roce týdenní soustředění organizované školou.

Mimo tyto akce jsou děti organizovány ve sportovních oddílech. Škola s těmito oddíly spolupracuje a spolupodílí se na vybavení sportovců a organizování tréninků, soustředění a závodů.

DÁLE NAŠIM ŽÁKŮM NABÍZÍME

  • odborné vedení v alpském a běžeckém lyžování, hokeji, orientačním běhu, lehké atletice, biatlonu, fotbalu, florbalu
  • využití sportovního areálu u kláštera, tělocvičny, posilovny,
  • dopravu na místa tréninků nebo závodů školním mikrobusem,
  • závody v rámci oddílů nejen u nás, ale i v zahraničí,
  • rozvrhy v souladu s ranními i odpoledními tréninky

Při vstupu do sportovní třídy se vybírá příspěvek 500,- Kč za rok.