Talentové zkoušky do sportovní třídy

Uvnitř článku si můžete přečíst podrobnosti o náplni výuky ve sportovních třídách a o talentových zkouškách do sportovní třídy, které se budou konat 29.4.2016 v 9,30 na stadionu manželů Zátopkových.

ZŠ otevírá v příštím školním roce  sportovní třídu (6. třída ZŠ). Sportovní třídy mají rozšířenou výuku TV na 5 hod. týdně.

Do sportovní třídy (ST) se tak mohou hlásit děti projevující zájem o běžecké či sjezdové lyžování, hokej, orientační běh, atletiku, míčové sporty, gymnastiku a další sportovní aktivity. V letním období probíhá výuka na atletickém stadionu, v zimním období pak na sjezdových tratích v Herlíkovicích, na běžeckých tratích ve Vejsplaších, v tělocvičně, na zimním stadionu nebo podle domluvy na jiných sportovištích.

Sportovní třída je třída výběrová a žáci jsou přijati na základě talentové zkoušky. Ta bude probíhat v pátek 29. dubna 2016 v 9.30 hod. na stadionu manželů Zátopkových. Talentová zkouška se skládá z: 60 m sprintu, hodu medicinbalem (2kg) obouruč vrchem, skoku z místa a běhu na 600 m.

Přihlášky k talentovým zkouškám do ST je možné odevzdat třídním učitelům 5.A a 5.B, v kanceláři školy nebo zaslat elektronicky na adresu nmiru@zsvrchlabi.cz, sportovky@zsvrchlabi.cz.

Informace o sportovních třídách, talentových zkouškách a výsledcích talentových zkoušek najdete na adrese: www.zsvrchlabi.cz nebo na tel.: 493 815 000, 493 815 004.

Sportovní třídy mají rozšířenou výuku TV na 5 hod. týdně. V zimním i v letním období mají v každém školním roce týdenní soustředění organizované školou.

Mimo tyto akce jsou děti organizovány ve sportovních oddílech. Škola s těmito oddíly spolupracuje a spolupodílí se na vybavení sportovců a organizování tréninků, soustředění a závodů.

DÁLE NAŠIM ŽÁKŮM NABÍZÍME:

odborné vedení v alpském a běžeckém lyžování, hokeji, orientačním běhu, lehké atletice, biatlonu, fotbalu, florbalu,

využití sportovního areálu u kláštera, tělocvičny, posilovny,

dopravu na místa tréninků nebo závodů školním mikrobusem,

závody v rámci oddílů nejen u nás, ale i v zahraničí,

rozvrhy v souladu s ranními i odpoledními tréninky.

 Při vstupu do sportovní třídy se vybírá příspěvek 500,- Kč za rok.