Zveme nové žáky do 6. tříd

Uvnitř článku se dozvíte podrobné informace týkající se přijetí žáků do budoucích 6. tříd (informace o realizaci výuky na naší škole, o sportovních třídách a talentových zkouškách do sportovních tříd, dále máte možnost si stáhnout formulář přihlášky do naší školy).

Přihláška na ZŠ ke stažení (formát PDF)

ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283
zve další žáky do svých 6. tříd

Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „ZDRAVÁ ŠKOLA SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI“, tj. ve třídách standardních i ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Našim žákům nabízíme
–    zdravou a bezpečnou školu s důrazem na prevenci rizikových projevů chování
–    kvalitní výuku i volnočasové aktivity
–    sportovní třídy zaměřené zejména na běžecké a sjezdové lyžování, lední hokej
–    efektivně a kvalitně vybavenou školu včetně potřebných sportovišť
–    zájmové kroužky v sousedním DDM Vrchlabí
–    kvalitní stravování ve Zdravé školní jídelně

Pro nově vzniklé šesté třídy pořádáme na začátku školního roku zážitkové pobytové kurzy pod vedením odborně vyškoleného preventivního týmu. Prvořadým cílem je stmelení nových kolektivů a nastartování efektivní společné práce. V rámci projektu Zdravá škola nabízíme všem žákům naší školy komplexní preventivní program s cílem minimalizovat výskyt rizikových projevů chování.

Hledáme nové „olympioniky“.
Do sportovní třídy zveme jak děti, které mají rády aktivní pohyb, tak i talentované sportovce. Čtyři naši absolventi reprezentovali Českou republiku na posledních zimních Olympijských hrách v Pchjongčchangu a pro ČR získali 3 olympijské medaile – další úspěchy věštíme!
Sportovní třídy jsou zaměřené zejména na sjezdové a běžecké lyžování, lední hokej, biatlon, snowboard, orientační běh, atletiku a míčové hry. Žáci absolvují při škole i tréninky a soustředění pod vedením kvalifikovaných odborných učitelů a trenérů. Výuka tělesné výchovy probíhá na vlastních sportovištích, v zimě na běžeckých tratích v areálu Vejsplachy či na sjezdovkách v okolí.

Talentové zkoušky do sportovní třídy se konají v pátek 26. dubna od 14 hodin na sportovním areálu Manželů Zátopkových (svůj zájem o sportovní třídu vyznačte na žádosti o přestup k nám, další podrobnosti k talentovým zkouškám najdete níže)

Přijďte si prohlédnout výukové prostory, sportoviště, jídelnu a popovídat si o možnostech výuky, výchovy, sportovních a dalších volnočasových aktivitách Vašich dětí. V případě potřeby nás kontaktujte:
tel: 493 815 000    e-mail: nmiru@zsvrchlabi.cz      web: www.zsvrchlabi.cz

Žádost o přijetí uvedenou v příloze doručte do naší školy do 23.4.2019

Informace pro zájemce o sportovní třídu

Sportovní třídy 2019/2020

ZŠ nám. Míru otevírá v příštím školním roce  sportovní třídu (6. třída ZŠ). Sportovní třídy mají rozšířenou výuku TV na 5 hod. týdně.

Sportovní třída je třída výběrová a žáci jsou přijati na základě talentové zkoušky s přihlédnutím k jejich prospěchu a výchovným opatřením. Talentová zkouška bude probíhat v pátek 26. dubna 2019 od 14,00 hod. na stadiónu manželů Zátopových a hodnotí se následující disciplíny: 60m sprint, hod medicinbalem (2kg) obouruč vrchem, skok daleký z místa a běh 600m.
Přihlášky k talentovým zkouškám do ST je možné odevzdat třídním učitelům, v kanceláři školy nebo zaslat elektronicky na adresu nmiru@zsvrchlabi.cz, sportovky@zsvrchlabi.cz. Náhradní termín talentové zkoušky bude vypsán na webu ZŠ.
Informace o sportovních třídách, talentových zkouškách a výsledcích talentových zkoušek najdete na adrese: www.zsvrchlabi.cz nebo na tel.: 493 815 000, 493 815 004.

Do sportovní třídy (ST) se mohou hlásit děti projevující zájem o běžecké či sjezdové lyžování, hokej, orientační běh, atletiku, míčové sporty, gymnastiku a další sportovní aktivity. V letním období probíhá výuka na atletickém stadionu, v zimním období pak na sjezdových tratích v Herlíkovicích a Bubákově, na běžeckých tratích ve Vejsplaších, v tělocvičně, na zimním stadionu nebo podle domluvy na jiných sportovištích.

ST spolupracují s jednotlivými sportovními oddíly ve Vrchlabí a okolí a umožňují mladým sportovcům se realizovat.

Sportovní třídy mají rozšířenou výuku TV na 5 hod. týdně. V zimním i v letním období mají v každém školním roce týdenní soustředění organizované školou.
Mimo tyto akce jsou děti organizovány ve sportovních oddílech. Škola s těmito oddíly spolupracuje a spolupodílí se na vybavení sportovců a organizování tréninků, soustředění a závodů.

DÁLE NAŠIM ŽÁKŮM NABÍZÍME

  • odborné vedení v alpském a běžeckém lyžování, hokeji, orientačním běhu, lehké atletice, biatlonu, fotbalu, florbalu
  • využití sportovního areálu u kláštera, tělocvičny, posilovny,
  • dopravu na místa tréninků nebo závodů školním mikrobusem,
  • závody v rámci oddílů nejen u nás, ale i v zahraničí,
  • rozvrhy v souladu s ranními i odpoledními tréninky

Při vstupu do sportovní třídy se vybírá příspěvek 500,- Kč za rok.