DEN ZEMĚ – 22. 4. 2005 – zámecký park

Dne 22.4.2005 se v zámeckém parku ve Vrchlabí uskutečnil DEN ZEMĚ, kde se děti mohly seznámit např. s recyklací papíru, se způsobem nakladání s odpady nebo i s chováním ovcí v Krkonoších. V následujícím článku se dozvíte podrobněji o všech stanovištích, dále jsou na našich stránkách umístěny fotografie z této akce.

Orientační plánek stanovišť:
– Život na okraji lesa – ekohra
– Ryby Krkonoš
– Ropná havárie na chovném rybníku
– Podobnosti skandinávské a krkonošské přírody – film
– Kůry stromů, sbírka a tvorba otisků
– Polotovary a výrobky z ovčí vlny,
– Pastva ovcí v Krkonoších se živou ukázkou
– Stříhání ovcí – film
– Zvířecí útulek s živými ukázkami
– Přeměna krkonošských lesů – ekohra
– Recyklovaný papír v praxi
– Pravidla pro kácení stromů – ekohra
– Výrobky z vrbového prouti (píšťalky, košíky)

účast dětí z šestých a sedmých tříd a první stupeň – celkem asi 230 dětí.