Omluvení nepřítomnosti

Webová omluvenka nepřítomnosti žáka

Omlouvání nepřítomnosti proveďte přes webovou aplikaci Bakalářů na adrese https://zsvrchlabi.bakalari.cz