Talentové zkoušky

K talentové zkoušce s sebou vezměte vhodné sportovní oblečení a obuv do tělocvičny a na atletické hřiště. Doporučujeme především vhodnou sálovou a atletickou obuv. 

Hodnotí se následující disciplíny: 

Atletické disciplíny 

 1. 60 m sprint (ze startovních bloků) – max 20 b. 
 1. Hod medicinbalem (2 kg) obouruč vrchem – max 20 b. 
 1. Skok daleký z místa – max 20 b. 
 1. Běh 600 m – max 20 b. 

Překážková dráha a její jednotlivé prvky – max 20 b. 

 1. Přeskok roznožmo přes kozu (roznožka) 
 1. Výmyk na nízké hrazdě (případně kotoul vpřed na hrazdě) 
 1. Šplh na tyči – 5 m 
 1. Kotoul letmo přes bednu 
 1. Salto vpřed z rozběhu a odrazu na trampolíně (případně kotoul letmo) 
 1. Skoky snožmo přes švihadlo 
 1. Kotoul vpřed a vzad na kruzích 
 1. Kotoul vpřed do stoje. 
 1. Kotoul vzad do stoje 
 1. Přemet stranou (hvězda) 

Každý prvek je hodnocen max. 2 body 

Míčová hra – přihrávaná – max 20 b. 

Cílem hry je provést v týmu co nejvíce přihrávek, než míč získá soupeř. 

Hodnotí se přihrávky, herní projev, aktivita ve hře, chycení a hod míče, pohyb po hřišti.