Krkonošské dějepisné bádání

Učitel Pavel Žalský vytvořil sborník „Krkonošské dějepisné bádání“ pro využití zejména v hodinách dějepisu na základních školách.

Online sborník je nabídkou metodik a výukových zdrojů pro konstruktivisticky a badatelsky pojaté hodiny dějepisu na základní škole, které jsou založené na principu místně zakotveného učení ve vztahu ke Krkonoším, Podkrkonoší a Vrchlabí. Některé z metodik zároveň umožňují rozvíjení digitálních kompetencí žáků. Všechny lekce byly vytvořeny a testovány na Základní škole, Vrchlabí, nám. Míru 283, která je zároveň poskytovatelem těchto materiálů.

Online sborník naleznete na adrese https://sites.google.com/view/krkonosske-dejepisne-badani/%C3%BAvod