Dokumenty a formuláře

Formuláře

Tuto omluvenku využijete pro odchod k lékaři apod., omluvenka je včetně převzetí zodpovědnosti v případě samostatného odchodu žáka.

Tuto žádost využijete při předem známé absenci – např. odjezd na dovolenou, soustředění apod.

Tuto dohodu využijete při pravidelném uvolňování – tréninky, uvolňování z vyučování na autobus apod.

Řády

Dokumenty ke studiu

Výroční zprávy