Přihláška do školy

Přihláška do ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283

Naše škola je zařazena do sítě Zdravých škol a výuka probíhá podle ŠVP s názvem Zdravá škola se sportovními třídami ve třídách se standardním učebním plánem nebo ve sportovních třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Důraz klademe na kvalitní a tvořivou
výuku ve zdravém a bezpečném prostředí.

Našim žákům dále nabízíme:

  • adaptační kurzy pro nastartování vzájemné spolupráce v nově vzniklých kolektivech 6. tříd
  • odbornou pomoc výchovného poradce a školního psychologa
  • zájmové kroužky v rámci školní družiny, stanice zájmových činností, případně DDM Vrchlabí
  • využívání nové multimediální učebny, počítačové učebny a nové školní kuchyňky ve výuce
  • sportovní areál manželů Zátopkových, 2 tělocvičny, posilovnu a saunu
  • dojíždění školním minibusem na akce školy, sportoviště (Herlíkovice, Špindlerův Mlýn,…) apod.
  • odborné vedení v alpském a běžeckém lyžování, hokeji, odbíjené, biatlonu, orientačním běhu a lehké atletice
  • kvalitní a zdravou stravu v nově zrekonstruované školní jídelně

Přihlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě ve formátu PDF.