Exkurze 9. tříd – Bratři Čapkové a Malé Svatoňovice

Ve středu 12.6. ráno jsme se sešli na vrchlabském vlakovém nádraží a vyrazili s devátými třídami na exkurzi do Malých Svatoňovic za bratry Čapky.

Účast byla hojná a nálada i počasí výletní. Spoje navazovaly, a tak jsme do místa určení dorazili ve stanovený čas.

Po krátkém stoupání jsme se ocitli na vskutku skromném liduprázdném obecním náměstíčku, zastavili se na krátké občerstvení u pomníku bratří Čapků a vstoupili do muzea. Děti si sesedly podél vitrín a u nově zrekonstruovaného posmrtného lůžka Karla Čapka. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění milé paní průvodkyně. Prohlédli si muzejní sbírky včetně 20 originálních maleb Josefa Čapka a pokračovali v nenáročné procházce k Batňovickému rybníku. Tempo nejen sportovců z 9.C bylo vysoké, a tak nám do odjezdu vlaku zpět, směr Vrchlabí, zbývala ještě hodina času. Využili jsme tedy malé cukrárny nad nádražím a zakončili výlet sladkou tečkou.

Exkurze se nám líbila a rádi ji příští rok s budoucími deváťáky zopakujeme. Anna Erlebachová