Rozmístění tříd a třídní učitelé

 

1.A budova 272 1.p. (budova Vločka) tř. uč. Mgr. Petra Soukupová
1.B budova 272 1.p. (budova Vločka) tř. uč. Mgr. Jana Vítová
2.A budova 226 1.p. (budova Družina) tř.uč. Mgr. Alice Kovářová
2.B budova 226 1.p. (budova Družina) tř.uč. Mgr. Jitka Kramplová
2.C budova 226 1.p. (budova Družina) tř.uč. Mgr. Jana Tunysová
3.A budova 284 přízemí (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Lucie Bucharová
3.B budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Vendula Hančová
3.C budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Iva Šedová
4.A budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Petra Fischerová
4.B budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Helena Randáková
5.A budova 284 příz. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Anna Erlebachová
5.B budova 284 příz. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Iva Etflaiš Havlová
5.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Kateřina Bachtíková
6.A budova 283 2.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Jitka Loudová
6.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Kateřina Jirasová
7.A budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Eva Hrivnáková
7.B budova 283 2.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Anna Erlebachová
7.C budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Petra Svobodová
8.A budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Zdeňka Růžičková
8.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Michaela Půlpánová
9.A budova 283 příz. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Andrea Štreglová
9.B budova 283 2.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Tereza Fohlerová
9.C budova 283 přízemí (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Jakub Kvášovský

 

?

Hlavní budova

Sekretariát, ředitelna, kancelář zástupců ředitele, sborovna 2.stupeň, učebny 2.stupně, odborné učebny (Aula, M, Fy, Ch, Z, Fr, Pč, Inf) a malá tělocvična.
Sekretariát: 493 815 000
Kancelář ředitele: 493 815 001
Kancelář zástupců: 493 815 002
Sborovna 2. stupeň: 493 815 003

?

Vedlejší budova

Sborovna 1.stupeň, učebny 1.stupně (3. - 5. třídy), učebny 2.stupně, odborné učebny (Aj, Nj, kuchyňka).
Sborovna 1. stupeň: 493 815 005

?

Tělocvična a kabinet Tv
Kabinet Tv: 493 815 004

?

Školní jídelna a kancelář ŠJ
Kancelář ŠJ: 493 815 010

?

1. stupeň - budova Vločka

1. nebo 2. ročník
Sborovna: 493 815 006

?

1. stupeň - budova Družina

1. nebo 2. ročník
Sborovna: 493 815 007

?

Družina: 493 815 008

?

Hřiště družiny

?

Školní hřiště