Rozmístění tříd a třídní učitelé

V následující tabulce se můžete podívat na rozmístění tříd a třídní učitele pro školní rok 2023/2024.

1.A budova 272 1.p. (budova Vločka) tř. uč. Mgr. Anna Jitka Erlebachová
1.B budova 272 1.p. (budova Vločka) tř. uč. Mgr. Iva Etflaiš Havlová
1.C budova 272 1.p. (budova Vločka tř.uč. Mgr. Stanislava Farská
(tř.uč. Mgr. Kateřina Bachtíková)
2.A budova 226 1.p. (budova Družina) tř.uč. Mgr. Petra Soukupová
2.B budova 226 1.p. (budova Družina) tř.uč. Mgr. Jana Vítová
3.A budova 284 příz.(vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Alice Kovářová
3.B budova 284 příz.(vedlejší budova) tř. uč. Mgr. Jitka Kramplová
4.A budova 284 příz. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Lucie Bucharová
4.B budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Vendula Hančová
4.C budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Iva Šedová
5.A budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Petra Fischerová
5.B budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Helena Randáková
6.A budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Pavel Žalský
6.B budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. PhDr. Alena Kinclová Ph.D.
6.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř. uč. Mgr. Jakub Kvášovský
7.A budova 283 2.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Jitka Loudová
7.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Kateřina Jirasová
8.A budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Eva Hrivnáková
8.B budova 283 2.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Anna Erlebachová
8.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Petra Svobodová
9.A budova 283 příz. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Zdeňka Růžičková
9.C budova 283 příz. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Michaela Půlpánová

 

?

Hlavní budova

Sekretariát, ředitelna, kancelář zástupců ředitele, sborovna 2.stupeň, učebny 2.stupně, odborné učebny (Aula, M, Fy, Ch, Z, Fr, Pč, Inf) a malá tělocvična.
Sekretariát: 493 815 000
Kancelář ředitele: 493 815 001
Kancelář zástupců: 493 815 002
Sborovna 2. stupeň: 493 815 003

?

Vedlejší budova

Sborovna 1.stupeň, učebny 1.stupně (3. - 5. třídy), učebny 2.stupně, odborné učebny (Aj, Nj, kuchyňka).
Sborovna 1. stupeň: 493 815 005

?

Tělocvična a kabinet Tv
Kabinet Tv: 493 815 004

?

Školní jídelna a kancelář ŠJ
Kancelář ŠJ: 493 815 010

?

1. stupeň - budova Vločka

1. nebo 2. ročník
Sborovna: 493 815 006

?

1. stupeň - budova Družina

1. nebo 2. ročník
Sborovna: 493 815 007

?

Družina: 493 815 008

?

Hřiště družiny

?

Školní hřiště