Rozmístění tříd a třídní učitelé

1.A budova 272 1.p. (budova Vločka) tř.uč. Mgr. Lucie Bucharová
1.B budova 272 1.p. (budova Vločka) tř.uč. Mgr. Vendula Hančová
1.C budova 272 1.p. (budova Vločka) tř.uč. Mgr. Iva Šedová
2.A budova 226 1.p. (budova Družina) tř.uč. Mgr. Petra Soukupová
2.B budova 226 1.p. (budova Družina) tř.uč. Mgr. Jana Vítová
3.A budova 284 příz. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Anna Erlebachová
3.B budova 284 příz. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Iva Etflaiš Havlová
3.C budova 284 příz. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Zuzana Tomešová
4.A budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Alice Kovářová
4.B budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Helena Randáková
5.A budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Jitka Kramplová
5.B budova 284 2.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Petra Fischerová
6.A budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Zdeňka Růžičková
6.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Michaela Půlpánová
7.A budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Andrea Štreglová
7.B budova 283 2.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Jana Horáčková
7.C budova 283 1.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Jakub Kvášovský
8.A budova 283 2.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Jitka Loudová
8.B budova 283 2.p. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Ester Stránská
8.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Kateřina Jirasová
9.A budova 283 příz. (hlavní budova) tř.uč. Mgr. Marek Kopecký
9.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) tř.uč. Mgr. Jan Martin
7

Hlavní budova

Sekretariát, ředitelna, kancelář zástupců ředitele, sborovna 2.stupeň, učebny 2.stupně, odborné učebny (Aula, M, Fy, Ch, Z, Fr, Pč, Inf) a malá tělocvična.

7

Vedlejší budova

Sborovna 1.stupeň, učebny 1.stupně (3. – 5. třídy), učebny 2.stupně, odborné učebny (Aj, Nj, kuchyňka).

7

Tělocvična a kabinet Tv

7

Školní jídelna a kancelář ŠJ

7

1. stupeň

1. nebo 2. ročník, sborovna.

7

1. stupeň

1. nebo 2. ročník, sborovna.

7

Družina

7

Hřiště družiny

7

Školní hřiště