EEG Biofeedback na naší škole

EEG Biofeedback je metoda na rozhraní terapie, tréninku a učení. Jedná se vlastně o sebeučení mozku pomocí neuroregulace. Dostane-li jedinec okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu. EEG Biofeedback je specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity) Vynikající a rychlý účinek má také na poruchy spánku, zejména problémy s usínáním, i na noční děsy a enurézu (pomočování). Dobré výsledky vykazuje také u vývojových vad řeči a specifických poruch učení (Tyl, Tylová, 2003).

Tolik stručné představení metody, kterou bychom Vám chtěli nabídnout. Tři naše kolegyně prošly týdenním školením v EEG Biofeedback institutu v Praze, do školy jsme zakoupili přístroj a připravili jsme útulnou místnost, kde mohou tréninky probíhat.

Počet tréninků, který je zapotřebí ke zlepšení problémů, se liší – minimálně by mělo být tréninků 10, optimálně kolem 20. Na prvním setkání je třeba provést důkladnou anamnézu a projít si dotazníky, které jsou zásadní pro zahájení úspěšného tréninku. Proto může být první setkání delší, následující setkání jsou dlouhá kolem 45 minut. Frekvence je vhodná 2x v týdnu, jednou za týden je také možné.

Cenu za jedno sezení jsme stanovili na 300 Kč pro žáka naší školy a 450 Kč pro ostatní zájemce.

V případě zájmu či dotazů se obracejte na paní učitelku Jitku Loudovou (loudova@zsvrchlabi.cz).

Více se o této metodě dočtete na odkazech

http://eegbiofeedback.cz/trenink-metodou-eeg-biofeedback/

http://www.eeg-biofeedback-hradec.cz/eeg/

Videa o EEG Biofeedbacku: