Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem

V poslední době se v médiích množí informace o případech obtěžování či pokusů o únosy dětí. Portál www.azrodina.cz proto ve spolupráci s ředitelkou Nadace Naše DÍTĚ Ing. Zuzanou Baudyšovou, dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou a Policií ČR připravil stručný text, který může pomoci rodičům i pedagogům odpovědět na otázku

CO MŮŽEME UDĚLAT PRO TO, ABYCHOM NAŠE DĚTI OCHRÁNILI?


1) Jednoznačně nejlepším bezpečnostním opatřením je poučené dítě – od rodičů a ze školy.

Poučení by mělo být krátké a stručné – takové, aby ho dítě bylo schopno a ochotno ze strany rodiče nebo pedagoga vyslechnout a souhlasilo s ním. S dětmi je třeba otevřeně hovořit o rizicích, která mohou nastat po cestě do školy (např. pokud vede trasa opuštěnými místy)

2) Je třeba, aby měli rodiče a děti nastavena určitá pravidla bezpečnosti, která by však neměla být brána ze strany dětí jako omezování, ale jako nutná ochrana.

3) Seznamte děti s ohledem na jejich věk s možnými riziky a zároveň je poučte, jak se mají zachovat, když je osloví někdo cizí, zejména pak:

 • nedávat se do řeči s cizími osobami, nic od nich nebrat
 • nechodit s cizími nebo podezřelými osobami, nepřibližovat se k jejich autu, nesedat do jejich auta
 • nevstupovat do výtahu s osobou, která je čímkoliv podezřelá
 • v případě ohrožení na sebe upozornit, např. křikem, případně použít některý z individuálních obranných prostředků (slzný sprej, osobní alarm apod.); dostat se co nejrychleji pryč (utéct), příp. udržovat bezpečnou vzdálenost; osobu pokud možno neprovokovat, nedotýkat se jí

4) Poučte děti, aby se vyhýbaly rizikovým terénům a vysvětlete jim, jak si říct o pomoc kolemjdoucím (nejlépe mamince s kočárkem, či nespěchajícím seniorům).

Zejména pak by děti měly:

 • vyhýbat se opuštěným a nebezpečným místům (ulice, kde nechodí mnoho lidí, lesní stezky…)
 • do školy a ze školy chodit bezpečnou cestou, i když je delší
 • nikdy nejezdit autostopem

5) Rodiče, nastavte si s dětmi jasná pravidla příchodů a odchodů.

 • Dohoda by měla být o tom kam jdu, s kým jdu a kdy se vrátím.
 • Pokud se někde zdržím, dám domů vědět!
 • V případě, že dítě nedoprovázíte, sledujte čas, kdy má přijít domů nebo do školy, ke kamarádovi, na kroužek atd. (Pokud je to možné, domluvte se s dítětem, aby vám svůj příchod potvrdilo např. sms zprávou)

6) Při náhlém a bezdůvodném zmizení dítěte je nejdůležitějším faktorem rychlost.

 • Je třeba se ihned obrátit na policii – nejlépe na linku tísňového volání 158.
 • Dodat čerstvou podobenku dítěte a souhlas s vyhlášením pátrání.

24.1.2011

Zdroj:

AZ RODINA.cz, informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz ve spolupráci s Nadací Naše dítě – http://www.nasedite.cz/ PhDr. Ilonou Špaňhelovou – http://www.spanhelova.cz/ a Policií České republiky – http://www.policie.cz/