Rozmístění budov školy a mapa

?

Hlavní budova

Sekretariát, ředitelna, kancelář zástupců ředitele, sborovna 2.stupeň, učebny 2.stupně, odborné učebny (Aula, M, Fy, Ch, Z, Fr, Pč, Inf) a malá tělocvična.
Sekretariát: 493 815 000
Kancelář ředitele: 493 815 001
Kancelář zástupců: 493 815 002
Sborovna 2. stupeň: 493 815 003

?

Vedlejší budova

Sborovna 1.stupeň, učebny 1.stupně (3. - 5. třídy), učebny 2.stupně, odborné učebny (Aj, Nj, kuchyňka).
Sborovna 1. stupeň: 493 815 005

?

Tělocvična a kabinet Tv
Kabinet Tv: 493 815 004

?

Školní jídelna a kancelář ŠJ
Kancelář ŠJ: 493 815 010

?

1. stupeň - budova Vločka

1. nebo 2. ročník
Sborovna: 493 815 006

?

1. stupeň - budova Družina

1. nebo 2. ročník
Sborovna: 493 815 007

?

Družina: 493 815 008

?

Hřiště družiny

?

Školní hřiště

Obrázek použit z www.seznam.cz

 

Umístění místností

Kancelář: nám. Míru 283 (hlavní budova), hlavním vchodem od kostela do 1.patra, dveře vedle ředitelny
Ředitelna: nám. Míru 283 (hlavní budova), hlavním vchodem od kostela do 1.patra, dveře vedle sborovny
Sborovna 1. stupeň: nám. Míru 284 (vedlejší budova), hned v přízemí za vedlejším vchodem od kostela
Sborovna 2. stupeň: nám. Míru 283 (hlavní budova), hlavním vchodem od kostela do 1.patra, dále vpravo
Kabinet Tv: nám. Míru 284 (vedlejší budova), vchodem z ulice Lužická skrz šatnu a za ní směrem vpravo k velké tělocvičně
Družina: Krkonošská 226, budova vedle hlavní budovy přes ulici Krknošskou
Sborovna družina:
 Krkonošská 226, budova vedle hlavní budovy přes ulici Krknošskou, vchodem do družiny do 1.patra, dále hned za schody vlevo přes třídu
Sborovna Vločka: Krkonošská 272, vchodem zezadu vedle školní jídelny do 1. patra
Kancelář ŠJ: Krknošská 272, vchod přímo z ulice Krkonošská