Jak řešit případné problémy se školou

Čerpáno z Učitelských listů, http://www.ucitelske-listy.cz/

1. Nikdy nechoďte do školy rozzlobení. Zloba plodí jen další zlobu. Řekne-li vám vaše dítě po návratu ze školy, že ho jeho učitel nenávidí, je to jen krůček k tomu, abyste se rozzlobili.
Teprve jste-li uklidněni, zatelefonujte do školy a požádejte o rozhovor s učitelem. Školní systém je systém byrokratický a má svou hierarchii. Týká-li se problém třídy, zavolejte nejdříve třídnímu učiteli a pozorně poslouchejte, co vám bude říkat. Nebudete-li s odpovědí spokojeni, teprve pak zavolejte řediteli školy a požádejte o schůzku. Dejte přednost řešení situace za přítomnosti obou – jak ředitele, tak i třídního učitele. Zjistěte si vše o hierarchii a správném postupu dříve, než způsobíte možný problém.
2. Buďte citliví v citlivých situacích. Mnoho učitelů je otevřených a přístupných novým informacím, jiní takoví nejsou. Snažte se tedy najít jiný způsob, jak dosáhnout toho, co vaše dítě potřebuje.
3. Buďte si vědomi obsahu slov, která používáte vy sami, a slov, která používají jiní. Použije-li učitel slova nebo termíny, které neznáte, požádejte o jejich vysvětlení. Někdy dochází k nedorozuměním, neboť lidé mají různé definice pro tatáž slova. Nemůžete dost dobře komunikovat s někým, s nímž nenacházíte společnou řeč.
4. Ptejte se sami sebe: „Čí je to problém?“ Potřebujete být schopni určit, do čí kompetence problém spadá, ještě před tím, než ho začnete řešit. Říká-li vám učitel, že si není zcela jist, jak vyjít vstříc potřebám vašeho dítěte, současně to znamená vyvolat další jednání s ředitelem školy, školním poradcem nebo s jinou osobou znalou věci, která patří do systému, kteří by mohli pomoci učiteli a předat mu nějaké zkušenosti či nové poznatky.
5. Připravte si plán. Stanovte si krátkodobé a dlouhodobé cíle o tom, čeho chcete dosáhnout pro své dítě. Udělejte si časový harmonogram. Pohlížejte sami na sebe jako na člověka, který problém vyřeší. Řešení neodkládejte. Buďte vytrvalí, dobře organizovaní a soustředěni na dosažení vašeho cíle.
6. Veďte si dokumentaci o vašich aktivitách. Udělejte si pár poznámek. Pokud jste se s učitelem dohodli na nějakých specifických bodech a chcete-li se ujistit, že váš vzájemný rozhovor je oběma stranám naprosto jasný, napište dopis s výčtem všeho, co si myslíte, že se stalo během schůzky, a odešlete ho elektronickou poštou učiteli, přičemž ho požádejte o odpověď, pokud shledá, že se v názorech různíte.
7. Poděkujte učitelům. Pokud jste s přístupem učitele spokojeni, dejte svou spokojenost otevřeně najevo. Buďte vždy upřímní. Je důležité, aby komunikační linky byly vždy otevřené.
8. Buďte informováni. Buďte vždy dobře informováni o třídě vašeho dítěte, o vašem okrese, o zákonech a o potřebách dětí. Vhodný čas k návštěvě učitele vašeho je před tím, než je objeví jakýkoliv problém. Vztah navažte již na začátku školního roku.
9. Sdružte se s ostatními rodiči za účelem emocionální podpory. Je
to základní bod pro vaši zdravou existenci. Být rodičem je těžká práce.
Utrousí-li někdo i tu nejmenší negativní poznámku o vašem dítěti, nejefektivnější postup je s dotyčným okamžitě souhlasit, ale ihned celou věc převrátit na pozitivní stránku. Např., řekne-li někdo, že vaše dítě je samotář, můžete opáčit: „Ano. Byl vždycky velmi nezávislý a své zájmy si vybíral sám.“ Řekne-li někdo, že vaše dítě je vskutku tvrdohlavé, mohli byste řídi: „Ano. Vždycky byla velmi odhodlaná a vytrvalá.“
Snažte se sdružit s rodiči podobných dětí, jako je to vaše. Najděte je a vyměňujte si s nimi pravidelně zkušenosti. Nejste nikdy sami.
10. Uznejte, že záleží v první řadě na vás, jak dobře vzdělané bude vaše dítě. Osoba, která je nejdůležitější ve vzdělání vašeho dítěte je ta, která je současně nejdůležitější v jeho životě. Tímto člověkem jste vy sami. Zajistěte vašemu dítěti přístup k rozmanitým knihám. Nemusíte mu je dát do ruky a nařídit mu, aby si je přečetl. Jen tak je nechte povalovat.
Se svým dítětem hovořte. Někdy jsou ty nejkratší odpovědi ty nejlepší. Vyžaduje-li dítě detailnější odpovědi, nasměrujte ho ke zdrojům, kde může dodatečné informace samo vyhledat a získat.

Čerpáno z Učitelských listů, http://www.ucitelske-listy.cz/