Kontakty

Absolonová Andrea

asistentka pedagoga

Telefon: 493 815 003
Email: absolonova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

ing. Andělová Silvie

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: andelova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Bachtíková Kateřina

učitelka

Telefon: 493 815 006
Email: bachtikova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna Vločka

Mgr. Benschová Monika

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: benschova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Blažek Jan, BSc

učitel, ICT správce

Telefon: 493 815 003
Email: blazek@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Bucharová Lucie

učitelka

Telefon: 493 815 005
Email: bucharova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Ing. Cerman Karel

učitel

Telefon: 493 815 003
Email: cerman.karel@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Cinerová Barbora

asistentka pedagoga

Telefon: 493 815 005
Email: cinerova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Mgr. Čermáková Jana

učitelka, zást. ředitele

Telefon: 493 815 002
Email: cermakova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: kancelář zástupců

Mgr. Černá Markéta

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: cerna@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Čiháková Věra

vychovatelka v družině

Telefon: 493 815 008
Email: cihakova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: družina

Dvořáková Jitka

asistentka

Telefon: 493 815 003
Email: dvorakova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Erlebachová Anna

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: erlebachova2@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Erlebachová Jitka Anna

učitelka

Telefon: 493 815 006
Email: erlebachova1@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna  Vločka

Mgr. Etflaiš Havlová Iva

učitelka

Telefon: 493 815 006
Email: etflais@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna Vločka

Mgr. Farská Stanislava

učitelka

Telefon: 493 815 006
Email: farska@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna Vločka

Mgr. Fischerová Petra

učitelka

Telefon: 493 815 005
Email: fischerova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Mgr. Hančová Vendula

učitelka

Telefon: 493 815 005
Email: hancova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Horáková Andrea

sekretářka

Telefon: 493 815 000
Email: nmiru@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: kancelář

Hošková Jana

vychovatelka v družině

Telefon: 493 815 008
Email: hoskova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: družina

Mgr. Hrivnáková Eva

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: hrivnakova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Hromádková Alena

asistentka

Telefon: 493 815 007
Email: hromadkova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna Družina

Jakubcová Zuzana

vychovatelka v družině

Telefon: 493 815 008
Email: jakubcova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: družina

Mgr. Jindřich Petr

ředitel

Telefon: 493 815 001
Email: jindrich@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: kancelář ředitele

Mgr. Jirasová Kateřina

učitelka, zást. ředitele

Telefon: 493 815 002
Email: jirasova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: kancelář zástupců

Mgr. Jordánek Aleš

učitel, ICT správce

Telefon: 493 815 003
Email: jordanek@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Kašparová Jitka

asistentka

Telefon: 493 815 007
Email: kavanova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna Družina

Kavánová Martina

asistentka

Telefon: 493 815 003
Email: kavanova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

PhDr. Kinclová Alena, Ph.D.

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: kinclova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

ing. Klampflová Eva

ekonomka

Telefon: 493 815 000
Email: klampflova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: kancelář

Mgr. Knobová Šárka

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: knobova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Kovářová Alice

učitelka

Telefon: 493 815 005
Email: kovarova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Mgr. Kramplová Kulhánková Jitka

učitelka

Telefon: 493 815 005
Email: kramplova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1.stupeň

Mgr. Kučerová Jana

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: kucerova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Kulhánek Tomáš

učitel

Telefon: 493 815 004
Email: kulhanek@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: kabinet Tv

PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D.

školní psycholog

Telefon: 493 815 012
Email: skolni.psycholog@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: školní poradenské pracoviště

Mgr. Kvášovský Jakub

učitel

Telefon: 493 815 003
Email: kvasovsky@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Lepltová Lidija

asistentka

Telefon: 493 815 005
Email: lepltova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupně

Mgr. Loudová Jitka

učitelka, školní speciální pedagog

Telefon: 493 815 003
Email: loudova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Martin Jan

učitel

Telefon: 493 815 004
Email: martin@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: kabinet Tv

Matěásková Klára

nepedagogický pracovník

Telefon: 493 815 003
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Pešková Petra

vedoucí školní družiny

Telefon: 493 815 008
Email: peskova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: družina

Poláková Lenka

asistentka

Telefon: 493 815 006
Email: polakova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna Vločka

Procingerová Inka

vychovatelka v družině

Telefon: 493 815 008
Email: procingerova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: družina

Mgr. Půlpánová Michaela

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: pulpanova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Randáková Helena

učitelka

Telefon: 493 815 005
Email: randakova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Mgr. Růžičková Zdeňka

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: ruzickova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Ing. Severýn Jiří

učitel

Telefon: 493 815 003
Email: severyn@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Skrbková Monika

asistentka

Telefon: 493 815 003
Email: skrbkova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Smith Lucie

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: smith@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Soukupová Petra

učitelka

Telefon: 493 815 007
Email: soukupova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna  družina

Mgr. Stránská Ester

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: stranska@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Svobodová Petra

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: svobodova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Šedová Iva

učitelka

Telefon: 493 815 005
Email: sedova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Špetová Blanka

asistentka

Telefon: 493 815 005
Email: spetova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Mgr. Štěpánková Petra

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: stepankova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Štreglová Andrea

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: streglova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Vávrová Marcela

učitelka

Telefon: 493 815 003
Email: vavrova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Vicek Jiří, MBA

učitel

Telefon: 493 815 003
Email: vicek@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň

Mgr. Vítová Jana

učitelka

Telefon: 493 815 007
Email: vitova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna družina

Mgr. Voděrková Eliška

sociální pedagog, asistentka

Telefon: 493 815 005
Email: voderkova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Vydrová Kristýna

asistentka

Telefon: 493 815 005
Email: vydrova@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 1. stupeň

Mgr. Žalský Pavel

učitel

Telefon: 493 815 003
Email: zalsky@zsvrchlabi.cz
Pracoviště: sborovna 2. stupeň