Základní informace

Informace a podmínky stravování

Máte-li zájem o stravování v naší školní jídelně (dále jen ŠJ), je potřeba se přihlásit pomocí přihlášky a zálohově zakoupit magnetický čip (cena 170,-Kč). Čip platí po celou docházku do školní jídelny.
Způsob platby stravného je inkasním způsobem.

Přihlášení ke stravování

Platba z běžného účtu nebo sporožirového účtu inkasem:

V pobočce Vaší banky je nutné podepsat souhlas platby stravného inkasem a donést potvrzenou a vyplněnou přihlášku z příslušné banky do kanceláře ŠJ. Vzhledem ke zvýšenému počtu dlužníků za nezaplacené stravné jsme nuceni změnit datum splatnosti obědů. Stravné bude strháváno na měsíc dopředu vždy 15. den v měsíci. Pokud do posledního dne v měsíci nebude platba připsána na náš účet, pak od prvního dne v měsíci není možné obědy odebírat. Pouze po uhrazení obědů v hotovosti v kanceláři ŠJ bude strávník opět přihlášen. Odečítání přeplatků zůstává stejné.

Číslo účtu školní jídelny:

Banka: ČSOB
Číslo účtu: 181472428 / 0300 (neuvádět variabilní symbol)
Kontaktní telefon (i pro odhlašování obědů): 493 815 010 nebo 731 922 960
Email: jidelna@zsvrchlabi.cz (email NEPOUŽÍVEJTE k odhlašování obědů!)

Důležité upozornění:

Při úplném odhlášení strávníka ze stravování nebo ukončení školní docházky je nutné provést odhlášku podpisem osobně v kanceláři ŠJ. Vzhledem k tomu, že obědy jsou každý měsíc přihlašovány automaticky (i v září), je nutné každou změnu či odhlášku nahlásit neprodleně ve ŠJ, a to nejlépe osobně. V případě, že tak nebude učiněno, neodhlášené obědy Vám budou dány k úhradě.

Ceny oběda do 30.4.2023:

7 – 10let 29,- Kč plná cena oběda 70,- Kč
11 – 14let 32,- Kč plná cena oběda 73,- Kč
15 a více let 33,- Kč plná cena oběda 74,- Kč

Ceny oběda od 1.5.2023:

7 – 10let 31,- Kč plná cena oběda 73,- Kč
11 – 14let 34,- Kč plná cena oběda 76,- Kč
15 a více let 35,- Kč plná cena oběda 77,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (tj. od 1.9. – 31.8), ve kterém dosahují uvedeného věku (vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování).