Základní informace

Školní družina 2022-2023

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. třídy

Věra Čiháková
Petra Pešková

2. třídy

Inka Procingerová
Zuzana Jakubcová

3. třídy

Andrea Absolonová

Základní informace pro rodiče, jejichž děti budou navštěvovat školní družinu

 • Provoz školní družiny (ŠD) je pondělí až pátek 6.15 hod. do 17.00 hod.
 • Ranní družina je vždy od 6.15 hod. do 7.40 hod.
 • Ve ŠD se děti převlékají a přezouvají ( obuv i oblečení mají v látkových taškách označených jménem).
 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 500,-Kč pololetně.
 • Odchody dítěte ze ŠD, pokud mají být jiné než na zápisním lístku, musí rodiče předem písemně oznámit.

Telefon: 493 815 008

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

O přijímání žáků do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do ŠD a to dle níže uvedených kritérií:

 • neúplnost rodiny – přednostně budou přijímány děti samoživitelů, kteří jsou v době činnosti ŠD zaměstnáni
 • zaměstnanost rodičů – přednost dostanou děti, jejichž oba rodiče jsou v době činnosti ŠD zaměstnáni
 • podle věku – přednostně budou přijímáni žáci z 1., 2. a 3. ročníků
 • docházka do ŠD – přednostně budou přijímáni žáci s celotýdenní docházkou
 • dopravní obslužnost – přednost dostanou žáci s velmi špatnou dopravní obslužností do místa bydliště v době po skončení vyučování
 • chování žáků ve ŠD – nebudou přijímáni žáci, kterým bylo v uplynulém období uděleno výchovné opatření za porušování řádu ŠD