Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu...

Sportovní třídy 2021/2022

ZŠ nám. Míru otevírá v příštím školním roce  sportovní třídu (6. třída ZŠ). Sportovní třídy mají rozšířenou výuku TV na 5 hod. týdně. Sportovní třída je...

Organizace výuky od 1.3.

Od 1.3. se z důvodu nařízení vlády uzavírají 1. a 2. třídy, žáci přecházejí na distanční výuku. Způsob a organizace práce budou žákům sdělovat jejich...

EEG Biofeedback na naší škole

EEG Biofeedback je metoda na rozhraní terapie, tréninku a učení. Jedná se vlastně o sebeučení mozku pomocí neuroregulace. Dostane-li jedinec okamžitou, cílenou a přesnou informaci...

Pololetní klasifikace

Známky na vysvědčení jsou přístupné přes webovou nebo mobilní aplikaci. Naleznete je po přihlášení v sekci Klasifikace ve webové verzi nebo v sekci Pololetí v...

Psaní příběhů v angličtině

Dvě žákyně naší školy z 5. ročníků, Antonie Knobová a Nikol Jebavá, se zúčastnily soutěže v psaní příběhů v angličtině pořádanou DDM hl. m. Prahy.V kategorii...

Organizace výuky od 1.1.2021

Vážení rodiče, zasíláme aktuální informace k provozu škol a školských zařízení v prvním lednovém týdnu roku 2021 (4.-8.1.2021). Jelikož epidemiologická situace není nadále dobrá, Vláda...

Ošetřovné

Ošetřovné

Veškeré informace k ošetřovnému naleznete na stránkách MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne), Rodiče, kteří potřebují potvrzení pro zaměstnavatele si tiskopis vyřizují sami a tiskopis je možné si stáhnout...

Office 365 na naší škole

Office 365 na naší škole

Pro případnou potřebu online výuky v tomto školním roce bude naše škola i nadále používat platformu Microsoft Office. Bližší informace jsou uvnitř článku.

Den pro Austrálii na naší škole

Den pro Austrálii na naší škole

Děti a učitelé z vrchlabské  školy ZŠ nám. Míru žijí nejen sportem, ale zajímají se i o další dění na naší krásné planetě. Nenechaly je...

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Na konci ledna se šest páťáčků z naší školy zúčastnilo okresního kola matematické olympiády v Trutnově a se třemi těžšími úlohami se vypořádali velmi dobře.

Nová mobilní aplikace

Nová mobilní aplikace

Pro přístup k elektronické žákovské, třídní knize, omluvenkám apod. je k dispozici nová aplikace od Bakalářů. Stahovat můžete 2.generaci mobilní aplikace na následujících odkazech: Bakaláři...