81 400,- pro ZŠ Hrušky

Na pomoc ZŠ Hrušky jsme společně vybrali a odeslali částku 81 400 Kč. Děkujeme!!! Děkujeme rodičům, žákům a zaměstnancům ZŠ, Vrchlabí, nám. Míru 283. Přejeme všem...

Pomoc pro ZŠ Hrušky

Asi není nikdo mezi námi, kdo by nezaznamenal události posledních dní na jižní Moravě. Jménem školy a učitelského sboru bychom rádi přispěli na pomoc ZŠ...

Výsledky zápisu do 1. tříd

Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2021-2022 Přidělené registrační číslo:                            Přidělené registrační číslo: 1                                                                     39 2                                                                     41 3                                                                     42 4                                                                     47 6                                                                    ...

Organizace výuky od 17.5.2021

Od pondělí 17.5. se vrací všichni žáci 1. i 2. stupně k prezenční výuce. Výuka bude probíhat dle rozvrhu v plném rozsahu v duchu informací MŠMT – viz...

Organizace výuky od  3.5. 2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od pondělí 3.5.2021 vrací k prezenční výuce rotačním způsobem také 2.stupeň. Výuka všech tříd bude probíhat dle...

Sportovní třídy 2021/2022

Aktualizováno: V článku se dozvíte o nutnosti prokázání se negativním testem na přijímací zkoušky do sportovních tříd. Upozorňujeme rodiče žáků přihlášených k talentovým zkouškám do sportovní...

Dotazník MAP pro občany

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění a o spolupráci v rozšíření dotazníku, který se týká MAP ORP Vrchlabsko. Dotazník je určen pro rodiče, prarodiče, pedagogy...

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu...

EEG Biofeedback na naší škole

EEG Biofeedback je metoda na rozhraní terapie, tréninku a učení. Jedná se vlastně o sebeučení mozku pomocí neuroregulace. Dostane-li jedinec okamžitou, cílenou a přesnou informaci...

Pololetní klasifikace

Známky na vysvědčení jsou přístupné přes webovou nebo mobilní aplikaci. Naleznete je po přihlášení v sekci Klasifikace ve webové verzi nebo v sekci Pololetí v...

Psaní příběhů v angličtině

Dvě žákyně naší školy z 5. ročníků, Antonie Knobová a Nikol Jebavá, se zúčastnily soutěže v psaní příběhů v angličtině pořádanou DDM hl. m. Prahy.V kategorii...