Shrnutí činnosti – rok 2023

Školní rok 2023/2024

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283, z.s. během školního roku 2023/2024 aktivně pracoval na podpoře vzdělávání dětí na základní škole a na posilování spolupráce mezi rodiči a učiteli. Členové spolku se zaměřili zejména na realizaci aktivit přispívajících k rozvoji dětí a zlepšování školního prostředí. Mezi ty nejvýznamnější patřily: výlety a vzdělávací exkurze ve spolupráci se Správou KRNAP a dalšími partnery. Členové spolku také pomáhali při získávání dalších dárců. Za loňský školní rok spolek obdržel dar ze spolupráce města Vrchlabí a společnosti Škoda Auto a.s. na podporu ukrajinských žáků. Mezi dalšími příjmy, vedle příspěvků členů, byly také výtěžky ze 2 školních akcí, na kterých se podíleli sami žáci: Velikonoční jarmark a Slavnost duchů.

Žáci na škole jsou rovněž vedeni ke společenské odpovědnosti, a výchova k dárcovství je proto důležitou součástí aktivit spolku, a to prostřednictvím zapojení žáků do akcí jakými jsou: adopce zvířete či pomoc znevýhodněným dětem v ČR nebo v rozvojových zemích prostřednictvím příspěvků do charitativních sbírek.

Přesný přehled výdajů a příjmů naleznete na stránce o hospodaření spolku, který je zároveň vložen v Rejstříku spolků ČR. Členství v SRPŠ z.s. je dobrovolné a každý člen má právo se aktivně podílet na činnosti spolku. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283, z.s. se těší na další rok plný spolupráce.