Kritéria pro přijetí do 6. tříd

Kritéria pro povolení přestupu na naši školu do nesportovní třídy 6. A pro školní rok 2024/25 

Aby byl žákovi povolen přestup z jiné školy do nesportovní třídy 6.A od 1. 9. 2024, musí být splněna následující kritéria:

1. Prostorová kapacita školy (třídy)

Vhledem k prostorové kapacitě školy bude ve školním roce 2024/2025 otevřena jedna nesportovní třída 6. A v celkovém maximálním počtu 28 žáků.

V případě podání žádosti o povolení přestupu většího počtu žáků, než je potřebné na doplnění stávajícího počtu žáků naší školy, bude přednostně povolen přestup žákům dle následujících kriterií:

  1. Žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
  2. Žáci, kteří mají na naší škole sourozence (sourozenec, který bude naším žákem i ve školním roce, pro nějž je žákovi povolen přestup).

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

2. Vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup

Žádost o přestup musí být podána v písemné podobě (formulář ke stažení zde). Rozhodnutí o vyhovění, či zamítnutí žádosti o přestup bude zasláno zákonným zástupcům poštou v písemné podobě.  

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 4. 6. 2024 v době od 8:00 do 12:00 hod ve škole, 1. patro, sekretariát.

Kritéria pro povolení přestupu na naši školu do sportovní třídy 6. C pro školní rok 2024/25

Aby byl žákovi povolen přestup z jiné školy do sportovní třídy 6. C od 1. 9. 2024, musí být splněna následující kritéria:

1. Prostorová kapacita školy (třídy)

Vhledem k prostorové kapacitě školy bude ve školním roce 2024/2025 otevřena jedna sportovní třída 6.C v celkovém maximálním počtu 26 žáků (sportovní třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy).

Do sportovní třídy budou žáci konat talentové zkoušky.

V případě podání žádosti o povolení přestupu většího počtu žáků, než je potřebné na doplnění počtu žáků naší školy zařazených do sportovní třídy 6.C, bude přednostně povolen přestup žákům dle následujících kriterií:

  1. Žáci, kteří úspěšně vykonali talentové zkoušky do sportovní třídy.
  2. Žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
  3. Žáci, kteří mají na naší škole sourozence (sourozenec, který bude naším žákem i ve školním roce, pro nějž je žákovi povolen přestup).

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

2. Vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup

Žádost o přestup musí být podána v písemné podobě (formulář ke stažení zde). Rozhodnutí o vyhovění, či zamítnutí žádosti o přestup bude zasláno zákonným zástupcům poštou v písemné podobě.  

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 4. 6. 2024 v době od 8:00 do 12:00 hod ve škole, 1. patro, sekretariát.

Ve Vrchlabí dne 20. 5. 2024

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy