Výsledky přijímacích zkoušek do sportovní třídy

Výsledky přijímacích zkoušek jsou uvedené níže, upozorňujeme na nutnost odevzdat formulář žádosti o přestup na naši školu pro přijaté žáky z jiných škol do 31.5.2024. Bližší informace jsou také uvedené níže.

Do sportovní třídy byli přijati žáci na 1. – 26. místě talentových zkoušek.

Přijatí kmenoví žáci školy ZŠ nám.Míru budou na základě výsledků talentové zkoušky automaticky zařazeni do ST 2024/2025.

Přijatí žáci z cizích škol budou na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PŘESTUPU DO SPORTOVNÍ TŘÍDY na škol. rok 2024/2025 zařazeni do třídy 6.C ZŠ Vrchlabí nám. Míru s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ST) – soubor si prosím stáhněte, vyplňte a odevzdejte do 31.5.2024